Bývalí dobrovoľníci

Spolupracovala / spolupracoval si ako dobrovoľníčka / dobrovoľník na Divadelnej Nitre v rokoch 1992 až 2010? Poznáš niekoho, kto takto na DN spolupracoval? Ak áno, zaregistruj sa do našej on-line databázy bývalých dobrovoľníkov festivalu.

O čo ide?

Naším cieľom je získať mená a zostaviť zoznam všetkých dobrovoľníkov, ktorí kedy na Divadelnej Nitre pracovali. V roku 2011, kedy si budeme pripomínať 20. výročie festivalu, chceme vydať aj publikáciu "20 rokov dobrovoľníctva na Divadelnej Nitre". Zoznam všetkých festivalových dobrovoľníkov bude tvoriť súčasť tejto publikácie. 

Prečo?

Festival už devätnásty rok spolupracuje s desiatkami mladých ľudí, ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas a pomáhať pri organizácii jedného z najväčších kultúrnych podujatí na Slovensku. Chceme im našou publikáciou poďakovať za ich nezištný prínos, jednoducho, dať vedieť ostatnému svetu o ľuďoch, bez ktorých by festival nebol tým, čím je.

Ako na to?

Ak si teda bývalým dobrovoľníkom, vyplň formulár. Ak poznáš niekoho, kto ako dobrovoľník spolupracoval, informuj ho o tejto výzve. Pomôž nám spropagovať dobrovoľnícky fenomén a aktivizovať ďalších dobrovoľníkov. Daj o sebe vedieť nám, svetu a všetkým, ktorí s Tebou na Divadelnej Nitre ako dobrovoľníci spolupracovali.

Čo za to?

Dobrý pocit zo zviditeľnenia vlastnej práce, ktorá predstavuje hodnotu nielen pre festival, ale aj pre kultúru mesta a regiónu a najmä pre samotných mladých ľudí.

Tvoje meno bude zvečnené na tejto stránke.

Festival podporili