Ako na divadlo 2017

Asociácia Divadelná Nitra a Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Vás pozývajú zúčastniť sa na projekte
AKO NA DIVADLO V NITRE
s Divadlom Andreja Bagara

a inscenáciou

Laca Keratu

DOBRO

réžia: Svetozár Sprušanský

Program aktivít projektu

utorok 4. apríl 2017, Štúdio Divadla Andreja Bagara v Nitre

  • 16.00 – 16.15 // úvodné stretnutie so študentmi – účastníkmi projektu, predstavenie projektu, harmonogram
  • 16.15 – 17.30 // diskusia s autorom Lacom Keratom, režisérom Svetozárom Sprušanským a dramaturgom inscenácie Adamom Goldom
  • 18.30 – 21.15 // návšteva divadelnej inscenácie DOBRO
  • 21.15 – 22.00 // diskusia s účinkujúcimi hercami a tvorcami

streda 5. apríl 2017, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, študovňa č. 144 a horný foyer

  • 9.00 – 12.30 // tvorivé hry, ktoré umožnia zažiť proces tvorby jednotlivých zložiek inscenácie: textová dielňa – lektor Laco Kerata, výtvarná dielňa – lektorka Dáša Krištofovičová
  • 12.30 – 13.30 // občerstvenie, prestávka na obed
  • 13.30 – 15.00 // diskusia o inscenácii s divadelnou teoretičkou a kritičkou Elenou Knopovou

    

 

 

 

 

Doplňujúce informácie

Projekt AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara je súčasťou celoročného projektu neformálneho vzdelávania o divadle AKO NA DIVADLO 2017, ktorý pripravuje Asociácia Divadelná Nitra, a ktorý je určený študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska, ako aj širokej verejnosti. Celoročný projekt AKO NA DIVADLO 2017 pozostáva zo štyroch samostatných častí, ktorých cieľom je ponúknuť čo najrozmanitejšie aktivity a osloviť rôzne cieľové skupiny.

AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagaraa s inscenáciou DOBRO je prvou z týchto aktivít. V máji 2017 pripravujeme ďalšiu časť AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara, zameranú na inscenáciu JÁNOŠÍK v réžii Rastislava Balleka.

Cieľom projektu AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara je prostredníctvom neformálneho vzdelávania v oblasti divadla rozvíjať tradičné poznatky a skúsenosti mladých ľudí s divadlom, obohacovať ich vedomosti o súčasnom slovenskom divadle a divadelnej tvorbe a inscenáciách Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Aktivity projektu AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara:

Vznik a analýza dramatického textu, návšteva divadelného predstavenia, diskusia s tvorcami a účinkujúcimi hercami, tvorivé hry a diskusia s divadelnými kritikmi o inscenácii. Jednotlivé aktivity neformálneho vzdelávania budú viesť tvorcovia inscenácie a prizvaní divadelní teoretici, kritici a praktici.

Všetci účastníci – študenti aj pedagógovia projektu AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara dostanú ku každej inscenácii k dispozícii Edukačné listy, ktoré budú obsahovať dramatický text, informácie o autorovi dramatického textu a jeho tvorbe, o tvorcoch inscenácie a ich tvorbe, informácie o režijno-dramaturgickej koncepcii inscenácie, prípadne kópie návrhov kostýmov či scény, fotografie z inscenácie, ale aj výber z divadelných recenzií a doplňujúce informácie k téme inscenácie.

Kontakt a viac informácií o projekte AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara:
Slavka Civáňová, 0903 898 658, .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript), www.dab.sk

 

Počas celého roka pripravuje Asociácia Divadelná Nitra ďalšie aktivity projektu AKO NA DIVADLO 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kontakt a viac informácií o projekte:
Dáša Čiripová, 0904 404 217, .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript), www.nitrafest.sk

Festival podporili