Projekt

AKO NA DIVADLO 2017 je celoročný projekt neformálneho vzdelávania o divadle určený študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska, ako aj širokej verejnosti. Projekt pozostáva zo štyroch samostatných častí, ktorých cieľom je ponúknuť čo najrozmanitejšie aktivity a osloviť rôzne cieľové skupiny.

Pôvodný rovnomenný projekt Ako na divadlo (2008 – 2014) sme na základe skúseností a poznatkov z predchádzajúcich rokov, ale aj na základe dopytu zo strany širokej verejnosti, mladých ľudí, študentov a pedagógov inovovali a rozpracovali tak, aby po celý rok ponúkal široké spektrum aktivít: od tvorivých dielní a analýz textu cez možnosť navštíviť aj divadlá mimo Slovenska až po neformálne prednášky a diskusie o dielach a trendoch súčasného európskeho divadla.

Projekt pripravuje Asociácia Divadelná Nitra s partnermi (vysoké a stredné školy v SR, odborné divadelné pracoviská, knižnice, partneri v zahraničí). Odohráva sa v Nitre a na miestach návštev predstavení.

Integrálnou súčasťou projektu je poskytovanie rôznorodých podkladových materiálov každému účastníkovi (texty hier, preklady textov, videozáznamy, fotografie, recenzie) a spolupráca s divadelnými profesionálmi (lektorský výklad diela, stretnutie s tvorcami inscenácií, diskusia s divadelnými kritikmi).

ČASTI PROJEKTU

Časť „Ako na divadlo v Nitre“ je určená skupine prihlásených študentov stredných a vysokých škôl v Nitre a zameraná na konkrétnu vybranú inscenáciu jedného z nitrianskych divadiel (apríl a máj 2017) a jednu inscenáciu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (september 2017). Odborný prístup zaisťuje vybraný kritik alebo teoretik a tvorcovia inscenácie (režisér, dramaturg, scénograf, herci).

Časť„O súčasnom divadle“ sa orientuje na záujemcov o získanie informácií o zaujímavých dielach a osobnostiach súčasného európskeho divadla. Je adresovaná tak študentom vysokých a stredných škôl, ako aj verejnosti. Ide neformálne prednášky a diskusie o súčasnom divadle – profily súčasných režisérov, významných európskych divadelných scén, premietanie videozáznamov z inscenácií prezentovaných na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, spojené s výkladom profesionála (divadelný kritik, teoretik, praktik) a diskusiou (október – december 2017).

Časť „Študijný pobyt na divadelnom festivale“ má poskytnúť možnosti pobytu pre čo najvyšší možný počet študentov vysokých škôl na významnom divadelnom festivale, v roku 2017 konkrétne na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Pobyt je zameraný predovšetkým na študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Prináša benefity v podobe lacnejšieho ubytovania, vstupeniek, podkladových materiálov a najmä účasti na diskusiách o predstaveniach. Skupine je k dispozícii lektor, resp. divadelný kritik, s ktorým študenti absolvujú aj analýzu inscenácií.

Podrobnejšie o projekte TU.

Festival podporili