Be SpectACTive! v Nitre

Asociácia Divadelná Nitra bola do projektu Be SpectACTive! oslovená vzhľadom na umelecké úspechy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a uskutočnené aktivity v oblasti rozvoja publika.  V nich bude aj vďaka projektu BS 2 pokračovať, pričom sa posúva od edukatívnych projektov pre divákov k spolutvorbe a k participatívnej dramaturgii. Početné výstupy projektu sledujú cieľ aktivizovať nitrianskeho diváka, vyvolať účasť občanov na kultúrnom dianí v meste, vzdelávať ho v oblasti kultúry a rozvíjať komunitný život.Mesto Nitra si kladie za cieľ etablovať sa na mape moderných kreatívnych miest Európy, nasledujúc koncepciu „eventful cities“.

„Našou dlhodobou snahou je formovať aktívnych Nitrianky a Nitranov, ktorí pociťujú zodpovednosť za to, čo sa deje v ich meste. Veľkým benefitom projektu je, že napriek svojej lokálnej orientácii nie je v žiadnom prípade lokálne uzavretý. Naopak, prináša translokálne prepojenia prostredníctvom širokej siete partnerov i vďaka medzinárodnému zameraniu festivalu Divadelná Nitra,“zhrnula poslanie projektu jeho manažérka Anna Šimončičová. 

Hlavné výstupy projektu

V prvom ročníku rozvíjame princípy participatívnej dramaturgie predovšetkým prostredníctvom novozriadenej Diváckej programovej rady – skupina 12 – 20 Nitrianok a Nitranov, ktorí získajú poradný hlas v procese tvorby programu. Jej členovia sa budú podieľať na výbere festivalového programu s Radou kurátorov, teda profesionálmi zodpovedajúcimi za dramaturgiu festivalu. V priebehu mesiacov február až jún 2019 absolvujú sedem stretnutí a diskusie s divadelnými odborníkmi a festivalovými tvorcami. V závere pod vedením koordinátora odporučia 4 diela na zaradenie do programu festivalu.  Počas stretnutí odkryjú zákulisie festivalovej dramaturgie a oboznámia sa s aktuálnou zahraničnou i slovenskou divadelnou scénou.  V septembri 2019 sa táto skupina aktívnych divákov zúčastní festivalu, na ktorom budú mať príležitosť konfrontovať svoje pozorovania v debatách nielen so slovenskými, ale i zahraničnými profesionálmi. 

Výzva na zapojenie do Diváckej rady TU

Ďalšie výstupy projektu realizované v Nitre v priebehu rokov 2018 – 2022 predstavujú:produkcia medzinárodnej inscenácie s 3 zahraničnými partnermi, komunitný site-specific projekt v spolupráci so zahraničným partnerom, vyslanie slovenských umeleckých tímov na kreatívne rezidencie do zahraničia a hostenie partnerských súborov v Nitre, stretnutie siete v Nitre, networking, zahraničné mobility, realizácia výskumu a mnohé ďalšie.

Pre viac informácií kontaktujte manažérku projektu: 

Anna Šimončičová, 0944 263 793, .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript)

  

Festival podporili