Asociácia Divadelná Nitra, hlavný organizátor Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, vyhlasuje

!!! VÝZVU !!!

pre divadelných a iných umelcov na Slovensku

na naštudovanie divadelnej inscenácie pre Medzinárodný festival

Divadelná Nitra 2020

 

 

Výzva je súčasťou medzinárodného projektu Be SpectACTive!, ktorý je zameraný na aktivizáciu publika, rozvoj participatívnej tvorby a networking. Inscenácia, ktorá vznikne ako jeden z hlavných výstupov projektu, bude mať premiéru na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra v septembri 2020. Súčasťou procesu príprav inscenácie / scénického diela budú 3 zahraničné rezidencie tvorivého tímu u koprodukčných partnerov: Dublin Theatre Festival (Dublin, Írsko), Plesni Theatre (Ľubľana, Slovinsko) a Centrum Buda (Kotrjik, Belgicko). V  závere každej rezidencie bude vznikajúce dielo predstavené ako work in progress.

POŽIADAVKY NA INSCENÁCIU A UMELECKÝ TÍM:

 • max. 6-členný umelecký tím (divadelníci, tanečníci, výtvarníci, hudobníci) so znalosťami v anglickom jazyku na stredne pokročilej úrovni (tím musí byť schopný komunikovať v zahraničnom prostredí);
 • projekty, v ktorých sa experimentovanie a participatívne postupy (zapájanie publika) uplatňujú v rôznych etapách procesu tvorby (napr. pri výskume, naštudovaní, rezidenciách, v realizačnej fáze). Špeciálna požiadavka na prácu s publikom sa vzťahuje na kreatívne rezidencie. Forma zapojenia publika závisí od uváženia tvorcov;
 • ako inšpiráciu pre tvorbu inscenácie ponúkame tému „nová mravnosť“ (explikácia TU), no vítané sú aj projekty s vlastnou témou.

ZAUJÍMAJÚ NÁS:

 • projekty prinášajúce interakciu indivídua, občana, člena komunity so svojím okolím, spoločnosťou, životným prostredím;
 • činoherné, pohybové, multižánrové a multidisciplinárne autorské projekty. Môže ísť o vyslovene dokumentárne dielo, ale aj o vysoko estetizovaný tvar;
 • diela s komunitným charakterom s vysokou autentickosťou, na druhej strane diela univerzálne, ktoré sú aplikovateľné v medzinárodnom rozmere krajín (predovšetkým u partnerov rezidencií, ale i potenciálnych hostiteľov ďalších zájazdov).

ČASOVÝ RÁMEC PROJEKTU:

 • Termín na podanie prihlášky: do 17. 6. 2019
 • Užší výber: do 15. 7. 2019 (postup do užšieho výberu oznámime e-mailom)
 • Potvrdenie výberu: do 30. 10. 2019
 • Začiatok príprav: 1. 11. 2019
 • 3 kreatívne rezidencie tvorivého tímu, každá v trvaní 11 dní: počas roka 2020 (termín bude odkonzultovaný)
 • Premiéra inscenácie: 25. 9. – 30. 9. 2020 (MF Divadelná Nitra 2020)

ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA POSKYTNE:

 • honorár za naštudovanie, prípravu a prezentáciu na MF Divadelná Nitra2020 a čiastočné krytie vedľajších nákladov súvisiacich s prípravou a prezentáciou projektu (nákup materiálu, technické zabezpečenie, cestovné, preprava materiálu) v maximálnej výške 20 000 Eur;
 • 3 kreatívne rezidencie u partnerov – pobyt s hradeným cestovným, stravným, ubytovaním a so zabezpečeným priestorom;
 • servis súvisiaci s 1. uvedením inscenácie na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra (vrátane prekladov) za účasti pozvaných zahraničných hostí;
 • produkčné a organizačné zastrešenie a komunikáciu s partnermi počas prípravy inscenácie;
 • PR a medializáciu projektu;
 • priestor na prezentáciu inscenácie na medzinárodnom podujatí, podporu ďalších zájazdov, profesionálne vedenie a komunikáciu s medzinárodnými partnermi siete.

Poznámka: Na naštudovanie inscenácie použije tvorivý tím vlastné alebo iné partnerské priestory. Asociácia Divadelná Nitra nedisponuje divadelnými priestormi, ktoré by mohla poskytnúť. 

 

PRIHLÁŠKA:

Žiadosti o prihlásenie prosíme poslať na adresu manažérky projektu: .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript) s predmetom e-mailu: VÝZVA INSCENÁCIA 2020. Následne bude žiadateľovi odoslaný formulár na vyplnenie.

 

V prípade otázok kontaktujte, prosím, manažérku projektu:

Anna Šimončičová, .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript), 0944 263 793

 

Podrobnejšie o projekte Be Spectative!:
http://www.nitrafest.sk/domov/ProjektyAsocicie/be-spectactive/be-spectactive-v-nitre/

www.bespectactive.eu

 

Viac informácií - dokument na stiahnutie nižšie

Festival podporili