Otvorené archívy Divadelnej Nitry

 
(výskum → reflexia → výskum)
 
spracovanie a sprístupnenie
archívnych materiálov
asociácie divadelná nitra
 

Asociácia Divadelná Nitra celých 26 rokov zhromažďovala dokumenty a materiály z rovnomenného medzinárodného festivalu aj z iných projektov. Takto vznikol archív, ktorý však nebol doteraz vôbec spracovaný. Cieľom projektu Otvorené archívy Divadelnej Nitry je zmapovať existujúce dokumenty a artefakty, spracovať ich a ponúknuť odbornej verejnosti ako podklad pre reflexiu a ďalší odborný výskum.

Sústredený je veľký objem dokumentačných materiálov – zoznamy, fotografie, nahrávky, texty, publikácie, katalógy, ročenky... Mnohé sú unikátne a na Slovensku sa inde nevyskytujú. O materiály je permanentný záujem zo strany študentov v umenovedných a spoločenskovedných odboroch, divadelných profesionálov pre vedeckú či publicistickú činnosť.

Výskum, spracovanie a sprístupnenie archívov Asociácie Divadelná Nitra ako v istom zmysle kultúrneho dedičstva, nazhromaždených v priebehu uplynulých  25 rokov činnosti v oblastiach: Medzinárodný festival Divadelná Nitra, medzinárodné konferencie a semináre, vzdelávacie projekty, medzinárodné koprodukcie a projekty spolupráce – sa môže stať dôležitým základom pre výskum v oblasti performatívneho umenia a pomôcť pri rozvoji umeleckej reflexie.

Jadrom projektu bude spracovanie hlavného programu festivalu, ktorý tvorí unikátnu a najcennejšiu časť archívov asociácie: 379 inscenácií, necelých 300 textov hier, vyše 5 000 fotografií a asi 250 videozáznamov inscenácií za roky 1992 – 2017 v SJ a EN verziách. Mnohé zahraničné scénické diela boli na Slovensku uvedené výhradne na festivale Divadelná Nitra, preto je archív asociácie v slovenskom prostredí exkluzívnym zdrojom informácií o nich.

 

 

Festival podporili