V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY

V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov z regiónu Strednej a Východnej Európy. Projekt vznikol v roku 2015 z iniciatívy Asociácie Divadelná Nitra v  spolupráci s partnermi zo zúčastnených krajín. V priebehu svojho trojročného fungovania sa s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia neustále rozrastá v počte účastníkov, zastúpených krajín, ako aj mentorov.

Jeho cieľom je rozvoj kritickej reflexie divadla, sledovanie nových tendencií súčasnej tvorby v oblasti scénického umenia a zároveň zoznámenie sa s analytickými prístupmi, ktoré slúžia na reflexiu neraz špecifických a experimentálnych umeleckých diel.

V rámci rezidenčného pobytu sa skupina vybraných divadelných kritikov aktívne zúčastňuje na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Navštevuje predstavenia festivalového programu a priebežne ich analyzuje v rámci  stretnutí s mentormi rezidencie. Pobyt účastníkov rezidencie na festivale sa koná pod vedením uznávaných zahraničných teatrológov a divadelných kritikov Patricea Pavisa (2015, 2016, 2017) a Thomasa Irmera (2017).

Projekt V4@Theatre Critics Residency však slúži nielen svojej vzdelávacej funkcii, ale aj ako platforma a priestor pre medzinárodnú kultúrnu výmenu a výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v regióne strednej a východnej Európy. Úlohou účastníkov je pripraviť si prezentáciu o súčasnej situácii na divadelnej scéne vo svojej krajine, a počas festivalu ju predviesť na pravidelných verejných diskusných fórach Raňajky s...

Kombináciou analytických seminárov reflektujúcich hlavný program festivalu s aktívnou účasťou kritikov na stretnutiach s umelcami poskytuje projekt pôdu pre otvorenú diskusiu, ktorá má ambíciu prekračovať kontext festivalu a dotýkať sa širšieho spoločensko-politického rámca.

Počas uplynulých troch ročníkov rezidencie na Divadelnej Nitre zúčastnilo viac ako 30 mladých divadelných kritikov z ôsmich krajín pod vedením prestížnych osobností divadelnej teórie a kritiky. 

 
Hlavní partneri:
 
  

Projekt V4@Theatre Critics Residency podporili ako hlavní partneri Medzinárodný vyšehradský fond a z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 
 
 
Partneri:
 
                   
 
                      

Festival podporili