V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY 2018

V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov z regiónu V4 a vybraných krajín Východného partnerstva. Projekt vznikol v roku 2015 z iniciatívy Asociácie Divadelná Nitra v spolupráci s partnermi zo zúčastnených krajín. V priebehu svojho fungovania sa s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia neustále rozrastá v počte účastníkov, zastúpených krajín, ako aj lektorov.

Jeho cieľom je rozvoj kritickej reflexie divadla, sledovanie nových tendencií súčasnej tvorby v oblasti scénického umenia a zároveň zoznámenie sa s analytickými prístupmi, ktoré slúžia na reflexiu neraz špecifických a experimentálnych umeleckých diel.

V rámci rezidenčného pobytu sa skupina vybraných divadelných kritikov aktívne zúčastňuje na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Navštevuje predstavenia festivalového programu a priebežne ich analyzuje v rámci stretnutí s lektormi rezidencie. Pobyt účastníkov rezidencie na festivale sa koná pod vedením uznávaných zahraničných teatrológov a divadelných kritikov Patricea Pavisa (od 2015) a Thomasa Irmera (2017, 2018), ktorí pôsobia ako facilitátori tohto interkultúrneho dialógu o umení.

Pod vedením svetoznámeho francúzskeho teatrológa Patricea Pavisa vybraní účastníci sledovali hlavný program Divadelnej Nitry 2018 a na pravidelných stretnutiach ho analyzovali. Druhý odborný lektor projektu, nemecký divadelný kritik a kurátor Thomas Irmer, sa zúčastnil na projekte prostredníctvom svojich prednášok.

Projekt V4@Theatre Critics Residency však slúži nielen svojej vzdelávacej funkcii, ale aj ako platforma a priestor pre medzinárodnú kultúrnu výmenu a výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v regióne strednej a východnej Európy. Úlohou účastníkov bolo pripraviť si prezentáciu o súčasnej situácii na divadelnej scéne vo svojej krajine a počas festivalu ju predviesť na verejnom diskusných fórach.

Kombináciou analytických seminárov reflektujúcich hlavný program festivalu s aktívnou účasťou kritikov na stretnutiach s umelcami poskytuje projekt pôdu pre otvorenú diskusiu, ktorá má ambíciu prekračovať kontext festivalu a dotýkať sa širšieho spoločensko-politického rámca.

V poradí štvrtého ročníka rezidencie na Divadelnej Nitre sa zúčastnilo 16 divadelných kritikov z desiatich krajín. Za štvorročné fungovanie projekt eviduje viac ako 45 účastníkov.

Súčasťou tohto ročníka projektu bolo aj stretnutie bývalých a aktuálnych účastníkov rezidencie so zástupcami partnerských inštitúcií a ďalšími divadelnými kritikmi, zamerané na networking a nadväzovanie nových medzinárodných kontaktov. Okrem rozvoja odborných zručností mladých kritikov sa tak splnil cieľ miniprogramom V4@Networking&Reminiscences vytvoriť platformu pre budovanie spolupráce medzi kritikmi, odbornými časopismi a festivalmi v regióne strednej a východnej Európy a stimulovať tak pole divadelnej kritiky.

účastníci / participants: Marcin Bogucki, Olga Śmiechowicz,  Aleksandra  Spilkowska (PL), Fruzsina Dézsi, Klára Nagy, Krisztina Vagdalt (HU), Silvia Dumitrache (RO), Plamen Harmandjiev (BG), Anna Kaluger (UA), Ana Kvinikadze (GE), Dana Maxim (MD), Diana Pavlačková (SK), Kseniia Reutova (UA), Tereza Turzíková (CZ), Anastasia Vasilevich (BY), Anna Zelenevskaya (BY)

hlavný organizátor: Asociácia Divadelná Nitra

Projekt podporili: International Visegrad Fund, Fond na podporu umenia

Partneri:

  • Institut umění – Divadelní ústav, Česká republika 
  • Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského, Poľsko 
  • Trafó – Dom súčasného umenia, Maďarsko 
  • Divadelný ústav, Bratislava, Slovensko 
  • Východoeurópska platforma scénických umení, Poľsko 
  • Centrum výtvarných a scénických umení „ART Corporation“, Bielorusko 
  • Centrum kultúrnych projektov Azart, Moldavsko 

Lektori:

Patrice Pavis, Francúzsko
Patrice Pavis prednášal Divadelné štúdie na Parížskej univerzite (1976 – 2007). V súčasnosti pôsobí ako profesor na Fakulte umení na Kentskej univerzite v Canterbury. V rokoch 2011 a 2012 bol profesorom na Kórejskej národnej univerzite umení. Je autorom slovníka Dictionaire du Théâtre, 1987 (v slovenskom preklade Divadelný slovník, 2004) a viacerých publikácií z oblasti semiotiky a analýzy divadelných predstavení. Vo svojej tvorbe sa venoval aj súčasným francúzskym dramatikom a súčasnému divadlu. Medzi jeho novšie  publikácie patria: La miseen scene contemporaine(Armand Colin, 2007; anglický preklad: Routledge, 2013) a Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain (Armand Colin, 2014; anglický preklad: Routledge, 2016),L'analyse des spectacles (3ed.) 2017; L'analyse des textes contemporains (Armand Colin, 2017).

Thomas Irmer, Nemecko
Thomas Irmer bol šéfredaktorom mesačníka Theater der Zeit, Nemecko (1998 – 2003). V rokoch 2003 – 2006 bol pre festival Berliner Festspiele dramaturgickým poradcom v etape medzinárodného divadla Spielzeiteuropa (pracoval okrem iných aj pre Roberta Lepage, Johna Jesuruna, Petra Brooka, Williama Forsytha, Heinera Goebbelsa a Franka Castorfa). Vedie medzinárodné prednášky a diskusie. V súčasnosti pracuje pre rôzne divadelné časopisy (stály redaktor Theater der Zeit a pravidelný prispievateľ do Didaskalie, Szinhaz a  Shakespeare in Norway). V rokoch 2003 až 2012 prednášal na Kennedyho inštitúte Freie Universität Berlin. Je čelenom viacerých komisií nemeckých a medzinárodných dramatických a divadelných súťaží a členom ITI Nemecko.

Festival podporili