Jubilejná publikácia k 25. ročníku: ... túžba živá po kráse

Festival podporili