Publikácia 20 rokov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (roky 1992-2007)

Festival podporili