Publikácia 20 rokov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (roky 2008-2011)

Festival podporili