Výtvarné umenie, výstavy, inštalácie, akcie

15. 9. – 15. 10. 2015, Centrum mesta
NR Public Art
Inštalácia NR Public Art významnej slovenskej výtvarníčky Ilony Németh prináša do verejného priestoru otázky, ktoré sú  prvkami tzv. Bogardusovej škály sociálnej vzdialenosti z roku 1926, čo je stupnica na meranie rasizmu a iných etnických predsudkov a zvyčajne sa využíva v sociológii a v sociálnej psychológii. Na štyridsiatich paneloch inštalovaných v Nitre budú otázky v štyroch jazykoch: slovenskom, maďarskom, rómskom a vietnamskom.
Sú to jazyky menšín žijúcich v meste a jazyk „domácej” – väčšinovej spoločnosti. Úlohou otázok je povzbudzovať okoloidúcich, aby sa zamýšľali nad tým, či a do akej miery sú schopní akceptovať člena danej etnickej skupiny. Inštalácia NR Public Art sa uskutoční od 15. septembra do 15. októbra 2015, v sobotu 26. septembra o 17.30 sa začne komentovaná prehliadka priamo s autorkou Ilonou Németh, a sociológom Ábelom Ravaszom a sociologičkou Monikou Štrbovou. 
 
24. 9. – 29. 9. 2015, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Infocentrum
Over the Sea
Výstava fotografií Stanislava Krupařa, ktorý s nemeckým reportérom Wolfgangom Bauerom ilegálne, iba na smartphone, dokumentoval cestu sýrskeho utečenca Amara na úteku z Egypta za rodinou. Za túto reportáž Krupař získal prvú cenu Czech Press Photo (2014) v kategórii Reportáž a Cenu UNHCR. Súčasťou výstavy bude záznam jeho rozhovoru v Českom rozhlase a videoprojekcia všetkých fotografií z tejto cesty.
Český fotograf a reportér Stanislav Krupař je viacnásobným laureátom Czech Press Photo. Publikuje v českých a zahraničných médiách, napr. Die Zeit, GEO, National Geographic, The New York Times. Spolupracuje s Greenpeace a inými občianskymi združeniami.
 
12. 9. 2015, 10.00 – 17.00, okolie Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor
Občianske združenie Všestranko
Les nie je smetisko
Trvalé osadenie info panelu Les nie je smetisko na začiatku turistického chodníka vedúceho od Špecializovanej nemocnice okolo Svoradovej studničky na Zobor spojené s čistením okolia. Panel informuje napríklad aj o tom, koľko trvá prírode, kým rozloží jednu PET fľašu, ktorú v lese odhodil človek. Panel je prvým svojho druhu v meste Nitra a jeho osadenie iniciovala Asociácia Divadelná Nitra.
 
sobota 26. 9. 2015, 20.00 – 23.00, nedeľa 27. 9. a pondelok 28. 9. 2015 o 20.00 – 22.00
Svätoplukovo námestie
Oceány plastov
Inštalácia upozorňuje na nezodpovedné správanie sa človeka k životnému prostrediu a na nesprávne zaobchádzanie s odpadom. Autori a žiaci nitrianskych základných umeleckých škôl využijú plastový odpad ako PET fľaše, igelitové tašky, poháriky, tégliky, misky a pod. na vytvorenie inštalácie podmorského sveta plného morských živočíchov, rýb a rias. Inštaláciu doplní vo večernom čase projekcia francúzskeho dokumentárneho filmu, ktorý bol inšpiráciou k celému projektu: Oceány plastov (Francúzsko, réžia: Sandrine Feydel, 2009).
Iniciátor: Asociácia Divadelná Nitra
autori: Erik Fehér, Viliam Šulík, žiaci výtvarných odborov Základnej umeleckej školy J. Rosinského a Súkromnej základnej umeleckej školy Ars studio
 
24. – 29. 9. 2015, Svätoplukovo námestie
FOTO – EMPATIA – NITRA 
Výstava fotografií na tému „EMPATIA – zdieľať a dávať“ na základe výzvy Asociácie Divadelná Nitra adresovanej profesionálnym aj amatérskym fotografom z Nitry a nitrianskeho regiónu, aby poslali svoje fotografie zobrazujúce empatiu v najrôznejších podobách a významoch: chudoba, staroba, násilie, extrémizmus, vojna, imigrácia, menšiny, postihnutie, bezdomovectvo, životné prostredie, príroda, kultúrne pamiatky... 
15 autorov prispelo 42 fotografiami; výstava pozostáva z 18 fotografií od 8 autorov
Katarína Bukerová, Ladislav Dedek, Andrea Čergeťová – Združenie Kreatív Klasov, Lucia Hromádková, Samuel Kušnír, Alexandra Sládečková, Juraj Starovecký, Roman Zima
Koncept a realizácia: Asociácia Divadelná Nitra
 
14. 9. – 30. 11. 2015, verejné priestranstvá mesta Nitry
Aj toto je umenie
Asociácia Divadelná Nitra aj tento rok pokračuje v projekte, ktorým upozorňuje, čo všetko okolo nás je umením. Touto „značkou“ označuje v Nitre zabudnuté a ignorované umelecké diela, sochy, objekty a budovy Tohtoročný výber navyše reflektuje tému festivalu – empatiu – v niekoľkých rovinách: cez architektonické či iné umelecké dielo môžeme vnímať príbeh zobrazeného, príbeh samotného diela, príbeh človeka ako jeho tvorcu či príbehy ľudí, ktoré sú s dielom späté. Tento rok za názvom projektu môžeme nachádzať aj podtitul Aj toto je empatia.
autori, námet a realizácia: Asociácia Divadelná Nitra, projekt BUNKA kurátori výberu v r. 2015: Juraj Novák, Richard E. Pročka
 
24. – 29. 9. 2015, Svätoplukovo námestie
WO|V|EN [popletené]
The Doors
Inštalácia skúma vnímanie vchádzania a vychádzania do/z priestoru. Objekt, aktívny priestor, rušný uzol a miesto kolízií. Vchádzanie do festivalu alebo naopak, von z neho. Naše stopy, dojmy a gestá prítomnosti zanechávame v okolí a v životoch ľudí okolo nás, kdekoľvek sa nachádzame – medzi dverami, na odchode alebo na prahu niečoho nového. Priestorová inštalácia vznikla v rámci Pohoda Public Art Festival Contest. autorky: Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská
 
24. – 29. 9. 2015, Svätoplukovo námestie
Katedra architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Architecture beyond
Objekt Pavilón KAT – Architecture beyond je prezentáciou práce študentov Katedry architektúry mimo ateliérov VŠVU, vo verejnom priestore.
vedúci projektu: Kristína Rypáková, Danica Pišteková, Manfred Wolff-Plottegg 
študenti: Andrej Strieženec, Matúš Novanský, Maroš Greš, Jakub Havlík, Matej Hoppan, Renáta Mitrová, Terézia Števuliaková, Mária Trnková, Nora Žalúdeková
 
25. – 27. 9. 2015, Kupecká 7
Katedra intermédií a multimédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Touch the Waste
Študenti vytvorili inštaláciu a happening s témou plytvania potravinami. Zaoberajú sa aj odvrátenou stranou supermarketov, ktorá sa skrýva za dokonalosťou, deklarovanou kvalitou a ospevovanou čerstvosťou na pultoch – a to rovno v odpadkových kontajneroch.
autori: Dorota Brázdovičová, Dominika Koššová, Eleonóra Stanková, Emiliya Vereshchagina, Martin Toldy, Veronika Unzeitigová
 
24. – 29. 9. 2015, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – foyer
Biela vrana
Biela Vrana je cena, ktorú od roku 2008 udeľujú občianske združenia Aliancia Fair-play a VIA IURIS ľuďom za spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin. Výstava fotografií dokumentuje všetkých doteraz ocenených laureátov ocenenia Biela vrana spolu s popisom ich príbehov.

Festival podporili