LEITMOTÍV či TÉMA
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

 

REKAPITULÁCIA tém za posledné roky:

2011  (ne)prezraď svoje tajomstvo

2012  vina/nevina

2013  Očistení?

       - - -

2014  Načo umenie?

2015  EMPATIA – zdieľať a dávať

- - -

Charakteristickým prvkom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra je jeho podtitul vyjadrujúci základný motív alebo tému, ktorá prepája diela vybraté do programu a je impulzom k tvorbe nových programov určených špeciálne pre festival.

Kým v minulosti predchádzal formulovaniu témy proces selekcie diel do programu (téma sa tak stala označením príbuzného postoja alebo životného pocitu tvorcov vybratých diel zo strany organizátorov festivalu), v posledných rokoch s prechodom na konceptuálny charakter festivalu je téma daná dopredu a výber pre prezentácie či tvorba nových diel prebieha podľa nej.

Trojročný cyklus spoločensko-politických tém previazaný zámerom odkryť tabu minulosti, zdôrazniť úlohu spoločenskej pamäte a prispieť k očisteniu prítomnosti od nánosov nespravodlivostí a vín ((ne)prezraď svoje tajomstvo, vina/nevina, Očistení?, 2011 - 2013), vystriedala téma upozorňujúca na úlohu a postavenie umenia v živote človeka a spoločnosti (Načo umenie?, 2014), sprevádzaná rovnomennou verejnou diskusiou a celoslovenskými aktivitami DEŇ BEZ UMENIA. Nasledujúce ročníky festivalu budú tematicky koncipované ako voľné pokračovanie úvah o úlohe umenia.

Téma 24. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra EMPATIA – zdieľať a deliť sa bude prepájať programové časti festivalu i jednotlivé diela programu a synergickým efektom tak pôsobiť na návštevníka. Celoročná prezentácia témy v oblasti PR má za cieľ zasiahnuť čo najširšiu časť spoločnosti. V tom sa prejavia i základné zámery Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2015 –

multimúzickosť, kontinuálnosť, konceptuálnosť a participatívnosť.

 

Festival podporili