Predstavenstvo Asociácie Divadelná Nitra

Vedenie

Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. – predsedníčka 
Darina Kárová – výkonná riaditeľka 
Mgr. art. Ján Šimko – podpredseda


Členovia

PaedDr. Lujza Bakošová
Mgr. Slavka Civáňová, PhD.
Mgr. Dáša Čiripová, PhD.
Mgr. Katarína Figula Dudáková
Darina Kárová
Mgr. art. Ján Šimko
Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.

Festival podporili