Predstavenstvo Asociácie Divadelná Nitra

Vedenie

Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. – predsedníčka 
Darina Kárová – výkonná riaditeľka 


Členovia

PaedDr. Lujza Bakošová
Mgr. Katarína Dudáková
Mgr. Silvia Hroncová
Doc. PhDr. Nadežda Lindovská 
Mgr. Romana Maliti

Festival podporili