Ľudia

 

 

Umelecká rada

Koncepcia a selekcia zahraničnej časti hlavného programu
Dáša Čiripová,  Martina Vannayová, Ján Šimko, Ján Balaj

Kurátori slovenskej časti hlavného programu
členky združenia MLOKi, divadelné kritičky Zuzana Andrejcová Ferusová, Katarína Cvečková, Lucia Lejková a Martina Mašlárová
 

 

Štáb

riaditeľka festivalu: Darina Kárová 

zástupkyňa riaditeľky, zahraničné vzťahy, koordinácia Umeleckej rady, produkcia hlavného programu, projekt EU DNA, projekt BeSpectActiveAnna Šimončičová lll zahraničné vzťahy a manažment projektov: Dáša Čiripová lll  PR manažér: Marek Suchitra lll mediálni partneri: Zuzana Kizáková lll redakcia tlačovín a webovej stránky: Lujza Bakošová lll ekonomika a doprava: Dana Spišáková lll partneri a spoluorganizátori, manažment sprievodného programu a projektov Ako na divadlo a Aj toto je umenie, spolupráca s dobrovoľníkmi počas roka: Lucia Valková lll projekt Darujem ti tulipánElena Kárová lll technická realizácia sprievodného programu: Filip Chrenko lll V4 @Theatre Critics Residency: Ján Balaj lll ubytovanie: Soňa Tóthová lll technická správa IT a sietí: Slavomír Rezník lll asistentka redakcie: Mária Bakošová lll koordinátor dobrovoľníkov Kristián Šeffer ll interiérová a exteriérová propagácia: Igor Hanečák 

Festival podporili