Ľudia

 

 

Rada kurátorov

Kurátori zahraničnej časti hlavného programu 2019
Dáša Čiripová,  Martina Vannayová, Ján Šimko, Ján Balaj

Kurátorka slovenskej časti hlavného programu 2019
Júlia Rázusová

 

Štáb

riaditeľka festivalu: Darina Kárová 

zástupkyňa riaditeľky, zahraničné vzťahy, koordinácia Umeleckej rady, produkcia hlavného programu, projekt EU DNA, projekt BeSpectActiveAnna Šimončičová lll  office manager: Ivana Pirschelová lll partneri a spoluorganizátori, manažment sprievodného programu a projektov Ako na divadlo a Aj toto je umenie, spolupráca s dobrovoľníkmi počas roka: Lucia Valková lll projekt Darujem ti tulipánElena Kárová lll  projekt V4 @Theatre Critics Residency: Ján Balaj lll redakcia tlačovín a webovej stránky: Lujza Bakošová lll PR manažér: Marek Suchitra lll mediálni partneri: Zuzana Kizáková lll ekonomika a doprava: Dana Spišáková lll vstupenky a marketing: Stanislava Vargová lll VIP a hostia festivalu: Terézia Bosmanová lll ubytovanie: Soňa Tóthová lll technická správa IT a sietí: Slavomír Rezník lll asistentka redakcie: Mária Bakošová lll koordinátor dobrovoľníkov Kristián Šeffer llI interiérová a exteriérová propagácia: Igor Hanečák 

Festival podporili