Ľudia

 

 

Umelecká rada

Koncepcia a selekcia zahraničnej časti hlavného programu
Dáša Čiripová,  Martina Vannayová, Ján Balaj

Kurátori slovenskej časti hlavného programu
József Czajlik, Miklós Forgács

 

Štáb

riaditeľka festivalu: Darina Kárová 

zástupkyňa riaditeľky a zahraničné vzťahyKatarína Figula Dudáková lll zahraničné vzťahy a manažment projektov: Dáša Čiripová lll produkcia hlavného programu a zahraničné vzťahy: Anna Šimončičová lll  koncepcia sprievodného a vzdelávacieho programu, spolupráca s partnermiSlavka Civáňová lll PR manažér a mediálni partneri: Zuzana Kizáková lll redakcia tlačovín a webovej stránky: Lujza Bakošová lll ekonomika a doprava: Dana Spišáková lll produkcia sprievodného a vzdelávacieho programu a dobrovoľníctvo: Lucia Valková lll marketing: Tatiana Zajacová lll sekretariát a vstupenky: Mária Kurucová lll projekt Darujem ti tulipánElena Kárová lll sekretariát: Olha Bohuslavska lll technická realizácia sprievodného programu: Filip Chrenko lll V4 @Theatre Critics Residency: Ján Balaj lll V4 @Theatre ubytovanie: Soňa Tóthová lll technická správa IT a sietí: Slavomír Rezník lll asistentka redakcie a PR: Mária Bakošová lll koordinátor dobrovoľníkov Kristián Šeffer ll interiérová a exteriérová propagácia: Igor Hanečák 

Festival podporili