Popis

 

Jedno z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku
 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jednou z najvýznamnejších medzinárodných aktivít v oblasti kultúry na Slovensku. Zároveň je uznávaným podujatím v európskom kontexte. Koná sa od jesene 1992 každý rok koncom septembra v Nitre. Je výberovou nesúťažnou prehliadkou špičkového európskeho, predovšetkým činoherného divadla, prístupnou tanečnému, pohybovému, hudobnému, bábkovému i výtvarnému divadlu, vyhľadáva netradičné, inovatívne a inšpiratívne scénické diela, oboznamuje s novými tendenciami a s novými menami tvorcov, obsahuje bohatý sprievodný a pracovný program, dáva priestor iným druhom umenia a prezentácii regionálnych kultúrnych aktivít.

 

Obohacovanie kultúrnej politiky na Slovensku

K výbave každej kultúrne vyspelej krajiny patrí veľký medzinárodný divadelný festival. Na Slovensku je ním Divadelná Nitra. Jej základným poslaním je preto prostredníctvom špičkového umenia zo zahraničia obohacovať kultúrnu ponuku na Slovensku, prehlbovať povedomie slovenskej verejnosti o rozmanitosti európskej kultúry a domácemu profesijnému prostrediu poskytovať impulzy k jeho ďalšiemu rozvoju, ako aj možnosti prezentácie v medzinárodnom kontexte.

 

Cieľové skupiny

Festival sa programovo sa venuje neformálnemu vzdelávaniu a práci s publikom. Atmosféru otvorenosti, slobody a plodnej výmeny názorov oceňujú predovšetkým mladí ľudia, ktorí sú hlavnou cieľovou skupinou festivalu. Dôležitou skupinou sú aj profesionáli – kritici, publicisti, riaditelia festivalov, tvorcovia scénických diel zo Slovenska i zo zahraničia. Rozmanitou ponukou programu, množstvom partnerov a bohatou medializáciou sa festival otvára i širokej verejnosti. 

 

Platforma kultúrnej výmeny

Divadelná Nitra funguje ako dôležitá platforma kultúrnej výmeny v rámci Európy, predovšetkým medzi jej Východom a Západom. Pre mnohé európske krajiny znamená často jedinú možnosť prezentácie ich divadelného umenia na Slovensku.

 

Partnerstvá a vzťahy

Divadelná Nitra rozvíja široké zázemie vzťahov s divadlami, odbornými divadelnými inštitúciami, zahraničnými inštitútmi, grantovými zdrojmi, partnermi z kultúry, podnikateľskej a mediálnej sféry.

 

Kontaktný a informačný bod

Súčasťou pôsobenia v európskom priestore je pozícia Divadelnej Nitry ako kontaktného a informačného bodu na Slovensku pre zahraničie, propagátora slovenského divadla a partnera iných významných európskych festivalov a nadnárodných projektov. Táto pozícia sa ešte viac upevnila po úspešnom mítingu IETM Bratislava 2009.

 

Zúčastnené krajiny 

Počas svojej existencie festival Divadelná Nitra predstavil inscenácie z 31 krajín.

 

Referencie

Vybraný zoznam európskych umelcov a súborov, ktorých dielo bolo prezentované počas 25 ročníkov festivalu, ponúka špičkové hviezdy európskeho divadla, ako aj nové mená tvorcov: BE: Alain Platel – Les Ballets C de la B, Sidi Larbi Cherkaoui, Johan Simons – NTGent, Jan Lauwers, Lisbeth Gruwez; BG: Lilia Abadžijeva, Stojan Kambarev; CZ: Vladimír Morávek, J. A. Pitínský, Dušan D. Pařízek, Petr Lébl, Jiří Nekvasil, David Jařab; DE: Dimiter Gotscheff, Sebastian Nübling, Constanza Macras, Nicolas Stemann, Andreas Kriegenburg, Herbert FritschMilo Rau, Suzanne Kennedy; Volksbühne, Deutsches Theater Berlín, Schaubühne Berlín, Hamburg Schauspielhaus, Münchner Kammerspiele; EE: Tiit Ojasoo; ESP: Rodrigo García; FR: Eric Lacascade, Josef Nadj, Declan Donnellan, Marcial Di Fonzo Bo, Joris Lacoste, Dorothée Munyaneza, ; HU: Kornél Mundruczó, Béla Pintér, Arpád Schilling – Krétakör, Róbert Alföldi, Viktor Bodó; HR: Bobo Jelčić – ZKM Záhreb; IL: Arkadi Zaides, IQ: Anmar Taha, IT: Emma Dante, Alessandro Panzavolta; LT: Oskaras Koršunovas – Vilnius, Rimas Tuminas, Gintaras Varnas, Eimuntas Nekrošius; LV: Alvis Hermanis – Jaunais Rigas Teatris; NL: Alize Zandwijk – RO Theater; NO: Heine Røsdal Avdal, Verdensteatret; PL: Agnieszka Olsten, Mariusz Treliński, Jan Klata, Krzysztof Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Michał Borczuch; Stary Teatr Krakov, Teatr Rozmaitości Varšava, Teatr Wspolczesny Vroclav; PT: Swap-projekt, Ana Borralho, João Galante; RO: Radu Afrim, Gianina Cărbunariu; RU: Dmitrij Krymov, Nikolaj Koľada, Kirill Serebrennikov, Andrej Mogučij, Kama Ginkas, Boris Pavlovič; SI: Sebastian Horvat, Matjaž Pograjc – Slovensko Mladinsko Gledalisce Ľubľana, Oliver Frljić, Janez Janša; SERB: Anja Suša, ATELJE 212; UA: Andrij Zholdak, Sashko Brama, Vlad Troickij, Dakh Daughters; UK: Nigel Charnock, Mark Ravenhill, Tim Etchells

 

Festival Divadelná Nitra prináša

kreativitu a inovatívnosť  aktuálne témy, príťažlivé formy, nové tendencie l netradičné výrazové prostriedky, provokatívne výpovede ► vychádzajúce hviezdy, ale aj slávne osobnosti ► rôznorodosť foriem, žánrov, postupov, názorov, poetík, mentalít...  rozmanitú programovú ponuku ► prítomnosť viacerých umení, multimúzickosť ► medzinárodnú kultúrnu výmenu ► službu profesionálom aj verejnosti ► neformálne vzdelávanie umením a k umeniu ► nové prvky programu a organizácie ► rozvoj dobrovoľníctva, práca s mladými ľuďmi ► podpora participácie občanov a umelcov na kultúrnych a spoločenských procesoch ► transformáciu tradičného myslenia o forme divadelnej prezentácie ►jasné cieľové skupiny ► priateľskú atmosféru ► poznanie, poučenie, potešenie

Festival podporili