Tvorba programu festivalu

Postup tvorby festivalového programu

Medzinárodný festival Divadelná Nitra je výberovou nesúťažnou prehliadkou európskeho divadelného umenia s dôrazom na činohru, s presahom do tanečného, výtvarného a hudobného umenia, literatúry a filmu. Diela do programu navrhujú kurátori, resp. členovia Umeleckej rady na základe stanovených kritérií, témy ročníka a vlastného vyhľadávania, ako aj konzultácií s odborníkmi z rôznych krajín. Výber sa prerokúva a schvaľuje na zasadnutiach Umeleckej rady a vedenia festivalu.

Festivalový program tvoria diela zaraďované výhradne na základe oficiálneho pozvania od festivalu, nie na základe požiadania či prihlásenia sa súboru alebo umelca. To však nevylučuje možnosť ponúknuť festivalu svoje dielo (inscenáciu, performanciu, výstavu, koncert, film, workshop), poskytnúť stručnú informáciu o ňom, trailer alebo celý záznam inscenácie. Festival si však vyhradzuje právo komunikovať len s tým záujemcom, ktorý zodpovedá kritériám pre výber do programu.

Hlavný program Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2017 sa uzatvára do konca mája 2017, sprievodný program do polovice júna 2017. Téma 26. ročníka festivalu: Fundamentals

Umelecká rada:

Dáša Čiripová, Martina Vannayová, Ján Šimko, Ján Balaj – koncepčné otázky a výber inscenácií zo zahraničia do hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2017
József Czajlik, Miklós Forgács – kurátori pre výber inscenácií zo Slovenska do hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2017

Kontakt na posielanie ponúk do hlavného programu:

nitrafest(zavináč)nitrafest.sk


Kontakt na posielanie ponúk do sprievodného programu: civanova(zavináč)nitrafest.sk

Festival podporili