Reflex (Odmäk)

Plavebná spoločnosť Sputnik, Budapešť, MAĎARSKO
autori: Dániel D. Kovács, Péter Závada
réžia: Dániel D. Kovács

Festival podporili