Revitalizácia atmosféry Zeme

prezentácia a diskusia. Energoland, Slovenské elektrárne

Festival podporili