Verejná obývačka - Reštart spravodlivosti

Verejná obývačka na tému REštart spravodlivosti.
Living Memory a hostia

Festival podporili