Agora Európa

AGORA EURÓPA – obrana európskych hodnôt pred xenofóbiou a extrémizmom, debaty + umelecké intervencie

Festival podporili