BLACK BOX OTVÁRA LETNÚ SEZÓNU NA FESTIVALE PRE HENDIKEPOVANÝCH

Po úspešnej prezentácii na festivaloch POHODA 2018 a MF Divadelná Nitra 2018 interaktívny objekt Black Box otvára letnú sezónu 2019 aj na ďalších festivaloch: 8. júna na festivale pre a o postihnutých HelpFest pod hradom Devín a 22. júna 2019 na Festivale na 4 sudoch v Sološnici.

Divadelná Nitra vyzýva slovenských umelcov k tvorbe inscenácie v rámci medzinárodného projektu

 

Asociácia Divadelná Nitra vyhlasuje výzvu pre divadelných a iných umelcov na Slovensku na naštudovanie divadelnej inscenácie pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020, ktorý bude niesť tému „nová mravnosť“. Súčasťou študijného procesu inscenácie sú aj tri rezidencie v zahraničí – v Írsku, Slovinsku a Belgicku. Uzávierka prihlášok je 17. júna 2019.

Nová inscenácia má byť autorským dielom tvorivého tímu maximálne šiestich divadelných, ale aj iných umelcov zo Slovenska (herci, tanečníci, výtvarníci), ktorí predložia svoj projekt v danom termíne. Zo zaslaných projektov vyberie Asociácia v konzultácii s partnermi v sieti jeden umelecký tím, ktorý začne s prípravou inscenácie v novembri 2019. Základnou požiadavkou na predkladané diela je participatívny charakter, ktorý by mal pomôcť k aktivizácii a rozvoju publika. Vo vzťahu k umeleckému prostrediu tak Asociácia upozorňuje na publikum ako dôležitý inšpiratívny zdroj v kreatívnych procesoch, na čo sa v mnohých prípadoch zabúda.

„Našou snahou je podporiť umeleckú tvorbu, ktorá nie je obmedzovaná predsudkami vo vzťahu k divákom. Naopak, malo by ísť o projekty, ktoré experimentujú s ich zapájaním. Napríklad, pri výskume, zbere informácií, voľbe témy inscenácie a jej rozpracovaní formou diskusií s divákmi, ale aj v podobe účinkovania širšieho publika. Konkrétne formy už nechávame na zváženie tvorcom,“ vysvetľuje manažérka projektu BeSpectACTive! Anna Šimončičová.

Nové scénické dielo vznikne v spolupráci s tromi zahraničnými partnermi, ktorí v roku 2020 poskytnú priestor na tvorivé rezidencie (Dublin Theatre Festival v Írsku, Plesni Theatre Ľubľana, Slovinsko a Centrum Buda v belgickom Kotrjiku). Premiéra je plánovaná počas Divadelnej Nitry v septembri 2020.

Organizátori Divadelnej Nitry takto nadväzujú na vlastnú produkčnú činnosť a úspešné projekty, ako boli napríklad Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície (2011 – 2015).

Zomrel Jaroslav Blaho

 

V nedeľu 14. apríla 2019 zomrel v Bratislave Jaroslav Blaho, teatrológ, divadelný kritik, dramaturg a historik, významná a rešpektovaná osobnosť slovenského divadla, zvlášť opernej scény.
Jaroslav-Blaho (1942 – 2019)

Aj Váš hlas rozhodne o podobe Divadelnej Nitry!

Prišiel čas, kedy aj Vy môžete rozhodnúť, ako bude vyzerať mesto Nitra v najbližších mesiacoch. Vďaka grantovému programu Mením Moje Mesto dostali kreatívne nápady občanov a organizácií mesta Nitra šancu získať podporu, potrebnú na ich realizáciu. Dajte svoj hlas nášmu projektu a pomôžte nám tak získať dotáciu... Odo dnes do 22. apríla!

Projekt Asociácie Divadelná Nitra AGORA NITRA – PODOBY SLOBODY / THE FACES OF FREEDOM sa dostal do úzkeho výberu 57 predložených projektov. Podporených však bude len 20 z nich a o tom rozhodne verejné hlasovanie.

Stena slobody, Osobnosti o slobode, Občania o slobode, Sloboda / nesloboda médií a sociálnych sietí, Sloboda pod lampou...

AGORA NITRA – PODOBY SLOBODY / THE FACES OF FREEDOM je projekt Asociácie Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od mája do novembra 2019 v Nitre. Prostredníctvom prezentácií filmu, vizuálneho umenia, hudby, literatúry a diskusií s osobnosťami i občanmi o rôznych podobách slobody chcú predkladatelia vzdať hold slobodnej dobe, v ktorej žijú už 30 rokov.

VÝZVA PRE VÝTVARNÝCH UMELCOV Z KRAJÍN VÝCHODNÉHO BLOKU


Týmto projektom chceme ukázať, ako na tému slobody, resp. neslobody, reagujú súčasní umelci. Sloboda môže mať rôzne podoby: sloboda jednotlivca, spoločnosti, prejavu, myslenia, vierovyznania, sexuálnej orientácie, pohybu, tvorby, umenia a pod. Ako môžeme slobodu definovať, uchopiť, pochopiť? Ako ju chápu rôzni ľudia rôznych národností? Čo pre nás znamená? Treba o ňu bojovať? Akými spôsobmi? Ako sa spoločnosť stavia voči jej zneužívaniu? Aké hranice má sloboda slova a prejavu v dnešnej dobe plnej konšpirácií, hoaxov a fake news?

Už aj my sme spectACTive!

Prvé stretnutie Diváckej programovej rady máme úspešne za sebou. 

V marci sa začali prvé aktivity pripravovaného medzinárodného projektu Be SpectACTive!, ktorého cieľom je, okrem iného, aj aktivizácia publika. Prvým z výsledkov projektu je vytvorenie Diváckej programovej rady, v ktorej má 30 Nitranov možnosť zapojiť sa do výberu programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2019.  Rôznorodá skupina zložená z obyvateľov mesta vo veku od 15 do 68 rokov vznikla na základe výzvy zverejnenej v polovici januára. Na jej členov čaká ešte 6 stretnutí, kde budú diskutovať o navrhovaných dielach so svojím koordinátorom, divadelným kritikom Mirom Zwiefelhoferom, s Radou kurátorov festivalu i s ďalšími odborníkmi.

Divadelná Nitra na 100 %

Už 27 rokov sa Asociácia Divadelná Nitra snaží realizovať Medzinárodný festival Divadelná Nitra na 100 %. Prináša inšpiratívne inscenácie z rôznych krajín, bohatý sprievodný program a plnohodnotne pôsobí aj na poli vzdelávania.

 

Svedčia o tom aj čísla z minulého ročníka:

 

 

  • hlavný program: 13 inscenácií / 26 predstavení z 8 krajín vrátane Slovenska / 3 189 divákov
  • sprievodný program: 51 podujatí / 1 900 návštevníkov
  • pracovný program: 13 podujatí / 404 účastníkov a hostí
  • vzdelávací program: 5 podujatí / 195 detí a mladých ľudí

28. ročník sa pomaly ale isto blíži. Opäť Vám môžeme sľúbiť 100 % nadšenia a nasadenia pre toto kultúrne podujatie, jedno z najvýznamnejších nielen v Nitre, ale aj na Slovensku. S Vašimi 2 %, však získame viac!

Divadelná Nitra po rokoch sprístupní svoje bohaté archívy verejnosti

 

Takmer 300 textov hier, vyše 5 tisíc fotografií a asi 250 videozáznamov inscenácií odohratých za 27. ročníkov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bude dostupných prostredníctvom jedinečného projektu Otvorené archívya novej webovej stránky www.dnarchivy.sk

Vďaka projektu Otvorené archívyDivadelnej Nitry (výskum → reflexia → výskum) bude k dispozícii na dohľadanie vyše 6 tisíc dokumentačných materiálov – zoznamy, fotografie, nahrávky inscenácií, texty inscenácií, texty o inscenáciách a režiséroch, publikácie, katalógy, ročenky... Mnohé sú unikátne a na Slovensku sa inde nevyskytujú. Niektoré zahraničné scénické diela boli na Slovensku uvedené výhradne na festivale Divadelná Nitra, preto je archív asociácie v slovenskom prostredí exkluzívnym zdrojom informácií o nich.

Divadelná Nitra hľadá aktívnych divákov, ktorých zapojí do výberu programu

Nitrianske publikum zohrá dôležitú úlohu v Diváckej programovej rade festivalu!

Chcete sa podieľať na príprave programu najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku? Chcete sa vyjadriť k tomu, aké inscenácie sa predvedú stovkám divákov v  programe Divadelnej Nitry? Radi by ste nazreli do „zákulisia“ festivalového kurátorstva? A záleží Vám na tom, čo sa deje v meste, v ktorom žijete?

Asociácia Divadelná Nitra, hlavný organizátor Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, vydáva výzvu na zapojenie sa do Diváckej programovej rady.

Skupina 12 – 20 Nitrianok a Nitranov dostane príležitosť podieľať sa na výbere festivalového programu. V priebehu mesiacov február až jún 2019 absolvuje sedem stretnutí a viaceré diskusie s divadelnými odborníkmi a festivalovými tvorcami. Členovia novozaloženej Diváckej programovej rady budú sledovať nielen videozáznamy divadelných inscenácií, ale i živé predstavenia.

V závere pod vedením koordinátora odporučia štyri diela na zaradenie do programu Divadelnej Nitry 2019.  Na dramaturgickom výbere sa budú podieľať spolu s Radou kurátorov, teda profesionálmi zodpovedajúcimi za program festivalu. Spolu s nimi odkryjú zákulisie festivalovej dramaturgie a oboznámia sa s aktuálnou zahraničnou i slovenskou divadelnou scénou. V septembri 2019 sa táto skupina aktívnych Nitrianok a Nitranov zúčastní festivalu, na ktorom budú mať príležitosť konfrontovať svoje pozorovania v debatách nielen so slovenskými, ale i zahraničnými hosťami.  

Vyznamenanie Darine Károvej

Prezident Andrej Kiska 8. 1. 2019 v bratislavskej Redute, sieni Slovenskej filharmónie, naposledy odovzdal najvyššie štátne vyznamenania. Dostalo ich 30 osobností – 15 žien a 15 mužov. Medzi ocenenými bola aj Darina Kárová, ktorá získala vyznamenie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a divadelného umenia a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Verí, že angažované divadlo ako ostrov slobodnej komunikácie dokáže meniť spoločnosť. K tomu by však mala pomáhať aj spoločenská klíma, „dohoda o tom, že umenie a kultúra sú integrálnou súčasťou života človeka“.
 
Meno skalickej rodáčky Dariny Károvej je späté s festivalom Divadelná Nitra, ako jeho riaditeľky, dramaturgičky i manažérky. Vďaka jej nasadeniu sa na Slovensku už tretie desaťročie odohráva kultúrny zázrak: originálne podujatie s medzinárodnou reputáciou, vynikajúcimi hosťami, vďačným obecenstvom i okruhom spolupracovníkov zapálených pre divadlo.
V polovici 90. rokov spolu s ďalšími umelcami neváhala protestovať proti svojvôli moci aj na námestiach. Spoluzakladala Otvorené fórum Zachráňme kultúru, ktoré prispelo k politickej zmene vo voľbách na jeseň roku 1998.

Viac na https://dennikn.sk/1343383/vasaryova-abrham-snopko-hantuchova-kuciak-stanke-ci-zbirka-za-co-kiska-udelil-vyznamenania/?ref=tema

http://www.dab.sk/aktuality/darina-karova-si-z-ruk-prezidenta-sr-prevzala-rad-udovita-stura-i.-triedy-341
 

Festival podporili