Medzinárodný festival Divadelná Nitra získal prestížnu značku EFFE Label

Medzinárodná porotana čele s Vincentom Baudrillerom (bývalý dlhoročný riaditeľ Avignonského festivalu, v súčasnosti riaditeľ Divadla Vidy v Lausanne)sa rozhodla udeliť Medzinárodnému festivalu Divadelná Nitra značku EFFE 2015-2016.

EFFE (Európa pre festivaly – festivaly pre Európu) je pilotný projekt Európskej komisie, ktorý slúži ako európska platforma pre festivaly v oblasti kultúry. Projekt iniciovala Asociácia európskych festivalov (EFA), organizácia združujúca festivaly v celej Európe.

Hodnotiace kritériá pre získanie značky EFFE boli tri: umelecký záber a záväzok festivalu, zapojenie festivalu do miestnych komunít, európsky a globálny presah hodnoteného festivalu. Najprv odborníci v každej krajine posudzovali žiadosti festivalov, ktoré sa uchádzali o značku v rámci zverejnenej výzvy. V ďalšom kole festivaly schvaľovala medzinárodná porota. Proces výberu bol nastavený tak, aby predstavil šírku a rozmanitosť európskych festivalov.

Divadelná Nitra bude tento rok o empatii

Témou 24. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bude Empatia s podtitulom  zdieľať a dávať. Empatia bude prepájať  programové časti festivalu i jednotlivé diela programu.

Prečo práve empatia? V súčasnej stále viac individualizovanej spoločnosti, v ktorej škola a rodina strácajú tradičné nástroje výchovy, je umenie jednou z mála oblastí, ktorá môže vplývať na formovanie osobnosti človeka, na jeho etické zásady a emocionálnu hĺbku. Stále silnejší dôraz vo verejnom priestore na racionalitu, ekonomickú prosperitu a technický rozvoj vyvoláva potrebu vyrovnať deficit citu, upriamiť pozornosť na humánne hodnoty a prehlbovať duchovný rozmer človeka i spoločnosti.

„Všadeprítomný ideál mladosti, úspešnosti a bohatstva, mediálny obraz harmonického a pohodlného sveta, ktorý je na dosah zásluhou rôznorodých civilizačných vymožeností, úverov a hypoték, potrebuje protiváhu v podobe intenzívnych zážitkov z osudu ľudí, spoločenstiev, kultúrnych pamiatok, zvierat, prírody – zážitkov, ktoré rozvíjajú našu vnímavosť a prispievajú k nášmu scitliveniu.  Proti všeobecne akceptovanej predstave, že zmysel života spočíva v dosahovaní materiálneho šťastia, sa žiada postaviť ideu solidarity, nadosobného záujmu, spoločenskej angažovanosti a odriekania.

Z týchto úvah vznikol leitmotív Divadelnej Nitry 2015,“ povedala riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Májový tulipán pre generála Štefánika

Májový tulipán, tvorivý relaxačný a poznávací víkend projektu Darujem ti tulipán, sa konal 16. – 17. mája 2015 už po štvrtý raz. V prekrásnej rozkvitnutej krajine a areáli Fantázia, v kraji Milana Rastislava Štefánika – sa stretlo 50 účastníkov, z toho 40 detí z troch škôl, aby – cez hry, tvorivé workshopy, tancovačku, návštevu mohyly Bradlo a rodného domu M. R. Štefánika – do slova a do písmena splnili dve základné poslania akcie: integráciu postihnutých a zdravých detí a poznávanie Slovenska. Veľký, napínavý príbeh života a smrti generála M. R. Štefánika sa stal leitmotívom celej akcie.   

Stihli sme všetko, hoci ako v zrýchlenom filme: deti si oddýchli v krásnej prírode, mali 2 výtvarné workshopy, 3 workshopy bubnovania, lov rýb, horolezeckú stenu, motokáry, opekačku, diskotéku, pochod nočným lesom, detskú prednášku o M. R. Štefánikovi, výlet na mohylu Bradlo a návštevu rodného domu M. R. Štefánika v Košariskách.

Prednáška a premietaný dokument o detstve, kariére, smrti a mohyle generála M. R. Štefánika, ktorú si deti zo ZŚ kniežaťa Pribinu z Nitry vopred úplne profesionálne pripravili a ako na konferencii prezentovali všetkým v kine RZ Fantázia, boli veľkou skúsenosťou nielen pre prednášajúce deti, ale aj senzačným vzorom pre ostatné zúčastnené deti a učiteľov. Klobúk dole, Nitra. 

Buď dobrovoľníkom Divadelnej Nitry 2015!Dobrovoľníctvo je forma empatie. S čím môžeš pomôcť a čo dáme my Tebe? Čítaj ďalej!

Svetový deň divadla - posolstvo a pozvánka

Blíži sa Svetový deň divadla. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili dve dôležité informácie - posolstvo a pozvánku. Čítajte ďalej!

Ako sa tvorí program festivalu?

Ako prebieha výber a tvorba programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra? Každý rok sa na tvorbe programu podieľa umelecká rada a kurátori. Viac sa o samotnom postupe tvorby programu dozviete TU.

Jednou z významných osobností v štruktúre festivalu je kurátor pre výber inscenácií zo Slovenska. Tento rok budú dvaja! Čítajte ďalej.

Podeľte sa s nami

Priatelia umenia, milí diváci, vážení spolupracovníci! Podeľte sa s Divadelnou Nitrou o 2 % z vašich daní a zdieľajte festivalové zážitky aj v roku 2015. Ponúkame Vám pomoc v postupe, ak chcete umenie podporiť dvomi percentami z Vašej dane. Prejdite na stránku s príslušnými informáciami SEM.

Úspechy projektu Darujem ti tulipán a jeho detí

Koniec roka 2014 priniesol projektu Darujem ti tulipán a tvorivým výsledkom práce slabozrakých a nevidiacich deti, ktorým sa projekt Asociácie Divadelná Nitra dlhoročne venuje, viacero cenných úspechov a uznaní verejnosti.

Paralelné životy - Pod dohľadom tajnej polície

 

 

Prehliadka filmových dokumentov 
Kinoklub Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

pondelok 17. novembra 2014  18.00 – 20.00: príbehy z Poľska, Maďarska, Nemecka, Česka

utorok 18. novembra 2014  18.00 – 20.15: príbehy zo Slovenska, Rumunska + beseda o cykle filmov s historikom Ľubomírom Morbacherom
a scenáristom Antonom Hanuljakom                                                                                                                 

Šesťdielny dokumentárny cyklus otvára cez divadelné spracovanie autentických príbehov tému politickej moci v minulosti, ktorá pomocou praktík tajných polícií komunistických vlád ovplyvňovala privátne životy ľudí.

Cyklus vychádza z projektu Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, ktorého iniciátorom, organizátorom a koproducentom je Asociácia Divadelná Nitra. V rámci projektu vzniklo šesť inscenácií v šiestich krajinách – úryvky z nich sú použité vo filmoch.

Pri príležitosti 25. výročia Novembra ´89  Asociácia vydala aj čítanku s príbehmi ľudí sledovaných tajnou políciou v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Česku, v Rumunsku a na Slovensku.

Festival podporili