Divadelná Nitra 2015 bola festivalom občianskej odvahy

Medzinárodný festival DIVADELNÁ NITRA, ktorý sa konal od 24. do 29. septembra 2015, ponúkol produkcie z jedenástich krajín – Belgicka, Česka, Francúzska, Izraela, Lotyšska, Nemecka, Poľska, Ruska, Španielska, Ukrajiny a Slovenska. Predstavenia hlavného programu navštívilo vyše 3 300 ľudí, sprievodné akcie rôznych žánrov pre všetky vekové skupiny zaznamenali 4 800 návštevníkov. 

Odkaz z pôdy DN: Chrániť si demokraciu, postaviť sa za kultúru a zastaviť neofašizmus

Z pôdy Medzinárodného festivalu DIVADELNÁ NITRA 2015 sa jej účastníci – prof. Soňa Šimková (predsedníčka Asociácie Divadelná Nitra, VŠMU), Darina Kárová (riaditeľka MF Divadelná Nitra), Viera Dubačová (riaditeľka festivalu Arteterapia), Iveta Ditte Jurčová (Divadlo Pôtoň), Daniela Gudabová (Divadlo SkRAT), Branislav Matuščin (Divadlo Pôtoň), Jan Kostolansky (výtvarník), Rado Sloboda (ľudskoprávny aktivista) a ďalší pridávajú k aktuálnemu Vyhláseniu Bábkového divadla na Rázcestí Banská Bystrica a Štúdia tanca.
Zároveň apelujú na verejnosť ako voličov, aby zodpovedne vyberali predstaviteľov moci, pretože moc aj demokraciu je ľahké zneužiť.

NA FESTIVAL PRÍDE AJ PREZIDENT SR ANDREJ KISKA KTORÝ PREVEZME NAD JEJ BUDÚCIM ROČNÍKOM ZÁŠTITU

Medzinárodný festival DIVADELNÁ NITRA 2015 sa končí už zajtra, 29. septembra. Jedno z posledných predstavení navštívi večer v Divadle Andreja Bagara (DAB) aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý si pozrie inscenáciu francúzsko-britskej speváčky, tanečníčky a choreografky rwandského pôvoduDorothée Munyanezy Sobota s rozhlasom. Prezident za prítomnosti riaditeľky Divadelnej Nitry Dariny Károvej, riaditeľa DAB Jána Grešša, hostí a návštevníkov predstavenia symbolicky uzavrie 24. ročník prestížneho divadelného festivalu a oznámi, že nad nasledujúcim, jubilejným 25. ročníkom preberá záštitu.

SLOVENSKÉ DIVADLO MÔŽE BYŤ PROGRESÍVNE, ZAUJÍMAVÉ A VÝNIMOČNÉ

Do výberu Hlavného programu tohtoročnej Divadelnej Nitry sa dostali štyri slovenské inscenácie: Mojmír II. alebo Súmrak ríše Činohry Slovenského národného divadla, Veľký zošit z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre, Domov Eros Viera nezávislého zoskupenia Med a prach a Spiatočka (Rükverc) z Divadla Thália Košice. Kurátori slovenskej časti – režisérka Iveta Ditte Jurčová a dramatik a dramaturg Michal Ditte – videli od februára do júna tohto roku 54 inscenácií z 19 slovenských divadiel. Prednosť dali tomu „progresívnemu, zaujímavému a výnimočnému“.

Headlinermi tohtoročnej Divadelnej Nitry sú Apokalypsa a Štvavé rádio

Headlinermi tohtoročnej Divadelnej Nitry sú inscenácie Apokalypsa poľského divadla Nowy Teatr z Varšavy a Štvavé rádio Medzinárodného inštitútu politickej vraždy (Berlín/Zürich). Formálne úplne odlišné produkcie spája téma hľadania príčin vymiznutia súcitu, tolerancie, schopnosti žiť s niekým, kto je odlišný a narastanie obrovských sociálnych rozdielov. Apokalypsa je výpravným divadlom o hodnotách súčasnej Európy, Štvavé rádio je zas ukážkou dokumentárneho divadla o genocíde v Rwande. Aj preto sa dostali obe autorské a zároveň na Slovensku premiérové inscenácie do Hlavného programu festivalu, ktorého témou je „EMPATIA – zdieľať a dávať“.

Aktuálna, angažovaná, autentická a autorská Divadelná Nitra!

„... Keď sme pred rokom koncipovali tému Divadelnej Nitry 2015, netušili sme, akú aktuálnosť získa v priebehu času, akou dôležitou sa stane otázka empatie. Umenie a najmä divadlo musí byť súčasťou spoločenského diskurzu, vyjadrovať postoj k súčasnosti, prinášať posolstvo. Konceptuálny charakter festivalu otvára možnosti nezvyčajných riešení a presahov témy do iných ako umeleckých oblastí – sociológie, politológie, ekológie...,“ povedala riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Divadelná Nitra nachádza empatiu aj vo vizuálnom umení

Divadelná Nitra nachádza empatiu aj vo vizuálnom umení a vďaka nemu zasahuje do verejného priestoru. Výtvarníci, fotografi, architekti sa totiž intenzívne venujú práve oblastiam, ktoré empatiu potrebujú – imigrácii, menšinám, chudobe, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a podobne. Ich koncept ideálne zapadá do hlavnej témy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2015, ktorou je „EMPATIA – zdieľať a dávať“. Mnohé projekty vo verejnom priestore podporujú konceptuálny charakter festivalu a počítajú s interaktívnou účasťou jeho návštevníkov. Tí môžu spoznať tvorbu Ilony Németh, Stanislava Krupařa i študentov umeleckých škôl a mnohých ďalších.

Divadlo podáva správu o vplyve politických udalostí na osud jednotlivca

Autentický a angažovaný – aj to sú pojmy označujúce postoj divadiel a tvorcov, ktorým dáva tohtoročný Medzinárodný festival Divadelná Nitra priestor. Inscenácie súborov Arkadi Zaides z Tel Avivu a Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza z Paríža sú vyjadrením k osobným skúsenostiam a bolestným zážitkom, ktoré spôsobila politika ich krajiny – Izraela či Rwandy. Ich výpovede priamo nabádajú k empatii, čo je hlavná téma festivalu „EMPATIA – zdieľať a dávať“. 

Divadelná Nitra myslí aj na deti, rodiny a školy

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2015 prináša celý rad podujatí pre deti, rodiny a školy. Vo svojom programe integruje aj deti zrakovo, sluchovo či mentálne postihnuté. Divadelné predstavenia, čítania a počúvania rozprávok, filmové projekcie, výstavy, diskusie, dielne pre materské, základné aj stredné školy. Pre rodiny s deťmi je určený víkend na festivalovom inom_námestí. Tohto roku o to intenzívnejšie, že hlavnou témou Divadelnej Nitry je „EMPATIA – zdieľať a dávať“. Festival sa uskutoční od 24. do 29. septembra.

Festival podporili