Sprievodný program je tento rok opäť bohatý a pestrý

Pripravených je takmer šesťdesiat podujatí z rôznych umeleckých i spoločenských oblastí.

Organizátori Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorého 24. ročník sa uskutoční 24. – 29. septembra 2015, pripravili aj tento rok v rámci sprievodného programu množstvo zaujímavých podujatí.

Sprievodné podujatia sa v prvom rade budú vyjadrovať k téme festivalu Empatia – zdieľať a dávať. Prostredníctvom rôznych umeleckých druhov budú mať návštevníci možnosť stretnúť sa s problémami menšín a hendikepovaných ľudí, uvidia umelecké diela reflektujúce rasizmus, imigráciu, extrémizmus, inakosť, kultúrnu rôznorodosť, ale aj ochranu životného prostredia či vzťah k domovu aj kultúrnemu dedičstvu. Sprievodný program prináša pouličné divadelné predstavenia, mladé študentské a amatérske divadlo, filmy, koncerty, výstavy, inštalácie výtvarného umenia vo verejnom priestore, literatúru a rozhlasové umenie. Oslovuje detského aj mladého diváka otvára nočné brány a výstavné priestory galérie, múzea a synagógy.

V rámci témy Empatia – zdieľať a dávať prezentujeme v programe aktivity rôznych menšín, hendikepovaných ľudí či komunít a zároveň v programe ponúkame podujatia pripravené špeciálne pre tieto cieľové skupiny. Okrem snahy ponúkať rôzne pohľady na festivalovú tému bolo jedným z ďalších zámerov prezentovať regionálne kultúrne a umelecké aktivity, súbory, skupiny, kultúrne inštitúcie, ako aj organizácie z neziskovej sféry.

Sprievodný program sa predstaví vo svojich tradičných sekciách iné_námestie, Biela noc a Festival deťom.  

Výber inscenácií hlavného programu sa skončil

V nedeľu 28. júna 2015 sa v Martine skončil divadelný festival Dotyky a spojenia. Práve na tomto festivale uzavreli kurátori Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2015 Iva Ditte Jurčová a Michal Ditte svoj výber inscenácií zo Slovenska do hlavného programu festivalu.

Štvrtou a poslednou inscenáciou sa stala Spiatočka (Rükverc) z Thália Színház Košice. Ide o adaptáciu hry maďarského autora Istvána Kerékgyártó priamo pre košické divadlo v réžii Józsefa Czajlika. Inscenácia podľa viacerých divadelných kritikov, členov Kritickej platformy martinského festivalu, patrila k vrcholom festivalu.

Záhon pre nevidiacich po prvý raz – v Bratislave

Zrakovo postihnuté deti už majú svoj jedinečný záhon. Myšlienka organizátorov projektu Darujem ti tulipán založiť Záhon pre nevidiacich sa s pomocou nadšencov projektu, dobrovoľníkov spoločnosti Deloitte Slovensko a päťdesiatky zapojených zrakovo postihnutých i vidiacich detí, stala skutočnosťou 12. júna 2015 pred ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave.

Po úspešnom piatku a sobote 12. a 13 júna 2015 môžu organizátori akcie s potešením skonštatovať, že založenie a vybudovanie záhonu pre nevidiacich priamo v areáli školy a internátu, kde zrakovo postihnuté deti dlhé roky žijú, bola senzačná myšlienka.

V rámci Dňa dobrovoľníctva sa v horúcom ráne 12. júna 2015 k šíku 22 modrých dobrovoľníkov spoločnosti Deloitte Slovensko pripojilo viac ako 50 detí a množstvo dospelých – rodičov, pedagógov, zástupcov médií, dobrovoľníkov projektu Darujem ti tulipán a organizátora akcie – Asociácie Divadelná Nitra.

Priestranstvo pred školou ožilo deťmi zrakovo postihnutými i vidiacimi, od malých škôlkarov až po pubertiakov, hemžilo sa to deťmi maľujúcimi grafitti, rýľujúcimi dospelými, potom zas spoločným sadením rastlín, osadzovaním identifikačných tabuliek, a nakoniec deťmi polievajúcimi nový náučný a v prvom rade „ich“ záhon.

Hlavný program je už takmer úplný

Organizátori festivalu pre záujemcov o festivalové pasy zverejnili väčšinu inscenácií hlavného programu, hoci zatiaľ bez konkrétneho dátumu a miesta konania. Medzi vybranými je osem zahraničných inscenácií (po jednej z Belgicka, Izraela, Nemecka, Poľska, Ruska, Ukrajiny a dve z Francúzska), a zatiaľ tri inscenácie zo Slovenska.

„V hlavnom programe 24. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa predstavia v  inscenáciách zo zahraničia režiséri a autori, ktorí ešte nikdy v Nitre prezentovaní neboli, v kontexte festivalu ide o nové mená,“povedala Darina Kárová, riaditeľka festivalu a dodala: „Zahraničné predstavenia sa odohrajú, samozrejme, v originálnych jazykoch, pričom budú simultánne tlmočené do slovenčiny a do angličtiny. Zaujímavosťou je, že všetky doteraz vybrané inscenácie hlavného programu zo  zahraničia, ale aj zo Slovenska, sú autorským divadlom, čo zvyšuje mieru zaangažovanosti tvorcov a znásobuje silu výpovede diela. Okrem toho všetky dokonale ladia s témou tohto ročníka festivalu: Empatia – zdieľať a dávať.“

Zvláštnosťou, ktorú pripravila náhoda, je, že všetky zatiaľ vybraté predstavenia 24. ročníka festivalu sú bez prestávky. Kompletný hlavný a sprievodný program by mali byť uzatvorené do konca júla, kedy budú aj zverejnené.

Predbežný hlavný program 24. ročníka nájdete TU

Predaj festivalových pasov otvorený

Tak ako uplynulé roky, aj teraz sme pre Vás pripravili festivalové pasy, ktoré sú v ponuke vo dvoch variantoch. Kým FANATIK je určený pre verejnosť aj divadelných profesionálov (cena 100 eur), Študent FANATIK si môžu kúpiť študenti a držitelia kariet ISIC a EURO26 (cena 50 eur).

Najväčšou výhodou pasov je 30-percentná zľava v porovnaní so samostatnou kúpou vstupeniek. Ďalším dôvodom pre kúpu pasov je garancia vstupeniek na všetky predstavenia, keďže jednotlivo sa vstupenky začnú predávať online až po skončení predaja pasov, teda 1. augusta 2015.Oba pasy sú v predaji v obmedzenom počte a len do 31. júla. Pasy FANATIK  a Študent FANATIK je možné kúpiť online na http://nitrafest.interticket.sk/. Zakúpený pas si majiteľ vymení v pokladnici festivalu za vstupenky na 12 predstavení a 1 verejnú debatu, a to najneskôr 2 hodiny pred začiatkom prvého predstavenia uvedeného v pase. Pokladnica festivalu bude otvorená od 2. septembra 2015 (budova Divadla Andreja Bagara, hlavný vstup od námestia, v pracovných dňoch 14.00 – 17.00, počas festivalu celodenne).

Predbežný hlavný program 24. ročníka nájdete TU

Aj toto je empatia: pripravili sme špeciálny záhon

Druhý júnový víkend patrí na Slovensku v posledných rokoch parkom a záhradám, z ktorých mnohé sú pre bežných ľudí počas roka neprístupné. Asociácia Divadelná Nitra pri tejto príležitosti pripravila v spolupráci so spoločnosťou Deloitte Slovensko a ZŠ internátnou pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ulici v Bratislave jedinečný projekt - založenie  špeciálneho záhonu pre deti so zrakovým postihnutím.

Asociácia Divadelná Nitra sa venuje organizácii tvorivých a edukačných aktivít v rámci svojho dlhodobého projektu Darujem ti tulipán s cieľom vytvárať hodnotné a trvalo udržateľné kultúrne a umelecké zázemie pre handicapované deti. Spoločnosť Deloitte Slovensko projektu dlhodobo fandí a podporuje ho.

Vybudovanie záhonu sa uskutoční v piatok 12. júna 2015 pred ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ulici v Bratislave, pri 50 metrov dlhom opornom múre školského areálu, ktorý vlastnoručne pomaľovali deti navštevujúce túto školu v rámci minuloročných aktivít projektu presne pred rokom. Záhon vybudujú deti so zrakovým postihnutím s pomocou svojich vidiacich kamarátov zo ZŠ sv. Františka z Assisi v Bratislave, ako i 22 dobrovoľníkov z radov zamestnancov spoločnosti Deloitte Slovensko.

„Cieľom projektu nie je len skrášlenie okolia školy.Chceme zapojiť deti do úpravy areálu, v ktorom celoročne žijú, a podporiť v nich pocit zodpovednosti za prosperovanie rastliniek, o ktoré sa budú ďalej starať,“ povedala koordinátorka akcie, akad. mal. Elena Kárová, a pokračovala: „Zrakovo postihnuté deti budú môcť spoznať rastliny hmatom či čuchom, čo je pri ich hendikepe dôležité. Takisto bude pre ne pri každom druhu rastliny uvedený jej názov i v Braillovom písme.“

Divadelná Nitra bude tento rok bez DOSIEK - komuniké

Asociácia súčasného divadla a Asociácia Divadelná Nitra sa dohodli na ukončení spolupráce pri vyhlasovaní ankety divadelných kritikov a teoretikov Divadelné ocenenia sezóny – DOSKY. Hlavným dôvodom je zmena podmienok pri organizácii ceremoniálu DOSKY pri príležitosti 20. výročia ankety.

Spolupráca asociácií sa datovala od vzniku ankety v roku 1996, kedy v zložitej kultúrno-politickej situácii Divadelná Nitra poskytla DOSKÁM priestor v rámci festivalu.

Pre oba subjekty bola táto spolupráca potešením a prínosom. Za dvadsať rokov existencie sa DOSKY stali cenou, ktorú uznávajú nielen tvorcovia, ale aj verejnosť a médiá. Dodnes sú jediným divadelným ocenením svojho druhu na Slovensku.  Udeľujú sa v ôsmich kategóriách za tvorivé počiny uplynulej sezóny v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku. Víťazi ankety sa vyhlasovali každoročne počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra v Divadle Andreja Bagara v Nitre v rámci otvorenia festivalu. 

Zapojte sa do našej fotografickej výzvy!

Všimli ste si vo svojom okolí – na ulici, cestou do práce, v parku, na výlete či na cestách – niečo, čo vyvolalo vašu účasť a chceli by ste sa s tým podeliť? Zažili ste niečo výnimočné, čo vo vás prebudilo pocit spolupatričnosti, potrebu pomôcť a čo by ste chceli sprostredkovať iným? Vzťah človeka k človeku, k spoločenstvu, ku kultúre, k zvieratám, k prírode. Vyfoťte to a pošlite nám!

Podeľte sa o svoje zážitky a pohľad na svet.
Zdieľajte svoje fotografie vo verejnom priestore.
Pomôžte rozvíjať Empatiu.

Výzva je určená profesionálnym aj amatérskym fotografom, žiakom a študentom umeleckých škôl, návštevníkom záujmových fotokrúžkov, milovníkom umenia, ale aj širokej verejnosti z Nitry a z nitrianskeho regiónu

Pošlite nám svoje fotografie zobrazujúce Empatiu v tých najrôznejších podobách a významoch:

chudoba
staroba
násilie
extrémizmus
vojna
imigrácia
menšiny
postihnutie
bezdomovectvo
životné prostredie, príroda
kultúrne pamiatky
...

Medzinárodný festival Divadelná Nitra získal prestížnu značku EFFE Label

Medzinárodná porotana čele s Vincentom Baudrillerom (bývalý dlhoročný riaditeľ Avignonského festivalu, v súčasnosti riaditeľ Divadla Vidy v Lausanne)sa rozhodla udeliť Medzinárodnému festivalu Divadelná Nitra značku EFFE 2015-2016.

EFFE (Európa pre festivaly – festivaly pre Európu) je pilotný projekt Európskej komisie, ktorý slúži ako európska platforma pre festivaly v oblasti kultúry. Projekt iniciovala Asociácia európskych festivalov (EFA), organizácia združujúca festivaly v celej Európe.

Hodnotiace kritériá pre získanie značky EFFE boli tri: umelecký záber a záväzok festivalu, zapojenie festivalu do miestnych komunít, európsky a globálny presah hodnoteného festivalu. Najprv odborníci v každej krajine posudzovali žiadosti festivalov, ktoré sa uchádzali o značku v rámci zverejnenej výzvy. V ďalšom kole festivaly schvaľovala medzinárodná porota. Proces výberu bol nastavený tak, aby predstavil šírku a rozmanitosť európskych festivalov.

Divadelná Nitra bude tento rok o empatii

Témou 24. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bude Empatia s podtitulom  zdieľať a dávať. Empatia bude prepájať  programové časti festivalu i jednotlivé diela programu.

Prečo práve empatia? V súčasnej stále viac individualizovanej spoločnosti, v ktorej škola a rodina strácajú tradičné nástroje výchovy, je umenie jednou z mála oblastí, ktorá môže vplývať na formovanie osobnosti človeka, na jeho etické zásady a emocionálnu hĺbku. Stále silnejší dôraz vo verejnom priestore na racionalitu, ekonomickú prosperitu a technický rozvoj vyvoláva potrebu vyrovnať deficit citu, upriamiť pozornosť na humánne hodnoty a prehlbovať duchovný rozmer človeka i spoločnosti.

„Všadeprítomný ideál mladosti, úspešnosti a bohatstva, mediálny obraz harmonického a pohodlného sveta, ktorý je na dosah zásluhou rôznorodých civilizačných vymožeností, úverov a hypoték, potrebuje protiváhu v podobe intenzívnych zážitkov z osudu ľudí, spoločenstiev, kultúrnych pamiatok, zvierat, prírody – zážitkov, ktoré rozvíjajú našu vnímavosť a prispievajú k nášmu scitliveniu.  Proti všeobecne akceptovanej predstave, že zmysel života spočíva v dosahovaní materiálneho šťastia, sa žiada postaviť ideu solidarity, nadosobného záujmu, spoločenskej angažovanosti a odriekania.

Z týchto úvah vznikol leitmotív Divadelnej Nitry 2015,“ povedala riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Festival podporili