Kurátori slovenského programu budú z MLOKov

Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa už intenzívne pripravuje, v roku 2018 s podtitulom – RE. Téma vzišla z potreby ZMENY PARADIGMY vnímania sveta, ktorá je obsiahnutá v mnohých pojmoch obsahujúcich predponu RE -  ZNOVA, OPÄŤ, ODPOVEĎ.

Koncepciu a výber zahraničného programu festivalu zabezpečujú v roku 2018 opäť Dáša Čiripová, Martina Vannayová, Ján Šimko a Ján Balaj.

Kurátorkami slovenskej časti hlavného programu festivalu budú členky združenia MLOKi, divadelné kritičky Zuzana Andrejcová Ferusová, Katarína Cvečková, Lucia Lejková a Martina Mašlárová. 

Projekt MLOKi vznikol z iniciatívy mladých kritikov a kritičiek divadelného umenia, ktorým nestačil odborný prístup divadelnej obce ani zjednodušujúci štýl dennej tlače. MLOKi sa vybrali strednou cestou napriek tomu, že udržať sa na nej znamená sledovať svoju rovnováhu. Členmi združenia sú Zuzana Andrejcová Ferusová, Martin Bujna, Katarína Cvečková, Miloslav Juráni, Lucia Lejková, Martina Mašlárová, Jakub Molnár, Matej Moško a Zuzana Poliščák Šnircová.

Koľkokrát za život musí človek vyjsť na námestia, aby prispel k zásadnej zmene spoločnosti?

Keď ma Marek Hattas ako organizátor oslovil, aby som vystúpila na tomto zhromaždení, položila som si otázku: KOĽKOKRÁT ZA ŽIVOT musí človek vyjsť na námestia, aby prispel k zásadnej zmene spoločnosti?Aby mohol žiť v slobodnom štáte, uplatniť svoj talent a schopnosti, v štáte kde prevláda slušnosť, spravodlivosť a tolerancia, kde súdy konajú, kde sa zločin trestá, kde je rovnosť príležitostí a kde sa naozaj bojuje s korupciou.

2% z Vašich daní

RECYKLUJTE dane

a venujte Vaše 2% pre MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL

DIVADELNÁ NITRA 2018 

Cesta na prehliadku Münchner Kammerspiele

Na Divadelnej Nitre neustále vyhľadávame a objavujeme nové inšpirácie a možnosti spolupráce. S týmto úmyslom sa členka Umeleckej rady festivalu zúčastnila v uplynulých dňoch na prehliadke Münchner Kammerspiele. 

Dobrovoľník Divadelnej Nitry opäť ocenený

V stredu 24. januára 2018 v nitrianskej synagóge oceňovali dobrovoľníkov za dobrovoľnícku prácu odvedenú v roku 2017.

Divadelná Nitra pocestuje po prvýkrát mimo domovskej Nitry

Už desiaty rok organizuje Asociácia Divadelná Nitra celoročný projekt neformálneho vzdelávania o divadle Ako na divadlo. Počas svojho posledného tohtoročného podujatia projekt po prvýkrát pocestuje mimo domovskej Nitry, do Banskej Bystrice. 

Biely tulipán s Mikulášom čiernej pleti

Hudobník, maliar, herec a darca šťastia Thierry Ebam zavítal v mikulášskom prestrojení na tradičné vianočné podujatie Biely tulipán. 

Divadelná Nitra s vianočnou atmosférou

Štyri desiatky hostí privítal štáb Divadelnej Nitry na predvianočnom večierku pre partnerov a spoluorganizátorov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa uskutočnil 30. novembra v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre. 

 

Workshop mladých kritikov z krajín V4 a Východného partnerstva ako laboratórium názorov o divadle

Idea tohto medzinárodného workshopu je dôležitá a zmysluplná.Výmena metód a názorov, analýza estetík z najrôznejších hľadísk, ale aj diskusie o cenzúre či vytváranie stratégií, a to všetko v atmosfére vzájomného obohacovania sa a férovej otvorenosti.“

V projekte EU DNA sme absolvovali 16 zahraničných ciest

Asociácia Divadelná Nitra úspešne uzavrela druhú etapu projektu EU DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association). Projekt vychádza z dlhodobej snahy Asociácie Divadelná Nitra prekračovať hranice Slovenska, rozvíjať medzinárodné kontakty, stimulovať koprodukčné projekty a networking medzi slovenskou a zahraničnou divadelnou scénou.

Festival podporili