Dobrovoľníci o dobrovoľníčení: Szabi Mészáros

Už počas prvých hodín v dobrovoľníckej „obývačke“ mi bolo zjavné, že táto práca bude prebiehať v skvelom kolektíve ľudí s vysokou dávkou entuziazmu. Takáto atmosféra sa vo vysokej miere pričiní k tomu, že má človek naozaj chuť niečím do veľdiela festivalu prispieť.

PROJEKTY 2017: Žijeme vo svete extrémov, hluku a smogu. Čo nás bude zaujímať na festivalovej scéne?

V okamihu, keď sa jeden ročník končí, začína sa pripravovať ďalší. Umelecká rada Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra už po 26. raz skladá mozaiku európskych aj slovenských inscenácií, cestuje na zahraničné prehliadky i prezerá desiatky videozáznamov, objavuje, diskutuje a napokon vyberá tie, ktoré už o šesť mesiacov uvidia diváci na doskách festivalu. 

PROJEKTY 2017: Vzdelávať o divadle. Originálne

Sklamanie z poklesu spoločenskej aj individuálnej morálky, politickej kultúry i z nedostatku pozitívnych vzorov správania sa. A stále výraznejšie presadzovanie sa extrémistických tendencií. Takéto javy dnes zaznamenávame vo verejnom priestore. Umenie a kultúra majú potenciál niečo s týmto stavom urobiť. Aj o tom je vzdelávanie k umeniu a kultúre i práca s publikom. Rozvíja kreativitu, komunikáciu, vedomie rozmanitosti, ukazuje iný pohľad na súčasnosť i dejiny. 

3 OTÁZKY PRE… DÁŠU ČIRIPOVÚ

Už tri roky vyberá zahraničné inscenácie pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra, minulý rok bola aj kurátorkou slovenskej časti hlavného programu. Od roku 2017 je čerstvo koordinátorkou celoročného vzdelávacieho projektu Asociácie Divadelná Nitra Ako na divadlo, ktorého prvá tohtoročná aktivita štartuje dnes. A keď sa jej spýtame: „Ako teda na divadlo?“ odpovedá: „Inteligentne, vtipne, súčasne a najmä otvorene.“ „Divadlo pochádza od slova dívať sa, tak sa teda dívajme s otvorenými očami a nastraženými ušami,“ nabáda divadelná vedkyňa, kritička aj dramaturgička Dáša Čiripová. 

Ako na divadlo v Nitre

s Divadlom Andreja Bagara
a inscenáciou


Laca Keratu
DOBRO 
réžia: Svetozár Sprušanský

                                         

Projekt AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara je súčasťou celoročného projektu neformálneho vzdelávania o divadle AKO NA DIVADLO 2017, ktorý pripravuje Asociácia Divadelná Nitra, a ktorý je určený študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska, ako aj širokej verejnosti. Celoročný projekt AKO NA DIVADLO 2017 pozostáva zo štyroch samostatných častí, ktorých cieľom je ponúknuť čo najrozmanitejšie aktivity a osloviť rôzne cieľové skupiny.

AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara a s inscenáciou DOBRO je prvou z týchto aktivít. V máji 2017 pripravujeme ďalšiu časť AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara, zameranú na inscenáciu JÁNOŠÍK v réžii Rastislava Balleka.

Dobrovoľníci Divadelnej Nitry sú tí naj!

Trojica festivalových dobrovoľníkov Olha Bohuslavská, Martina Zelinková a Szabi Meszáros získali 26. januára 2017 ocenenie Mesta Nitry  „Srdce na dlani – dobrovoľník roka“ v kategórii dobrovoľník pracujúci v oblasti kultúry. 

Biely tulipán 2016

Biely tulipán –celodenný integračný workshop pre zrakovo postihnuté deti z Bratislavy a vidiace deti z Nitry – je jedným z tradičných podujatí projektu Asociácie Divadelná NitraDarujem ti tulipán. Konal sa na sv. Mikuláša v Bratislave. Deti z Nitry vrátane detí irackých azylantov pricestovali za svojimi zrakovo postihnutými kamarátmi. Po výlete na Bratislavský hrad sa všetky zišli v Klube Darujem ti tulipán na ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, učili sa mikulášske riekanky a Tichú noc, kreslili, hrali sa a bláznili na diskotéke. Bolo fascinujúce pozorovať iracké deti spievať Tichú noc, sledovať obdiv vidiacich detí, ktorým nevidiace čítali z úplne bieleho hárku papiera s neviditeľným Braillovým písmom, alebo naopak – vidieť iracké deti, ako vysvetľujú princíp čítania arabského písma. Nakoniec sa rozdávali aj mikulášske dobroty, a tak žiarivá pravá „slovenská“ celodenná rozprávka s Mikulášom, anjelmi a čertom, ktorú možno aj slovenské, no najmä iracké deti zažili po prvý raz, mala šťastný rozprávkový koniec. 

Stretnutie s partnermi festivalu

V stredu 30. novembra 2016 sa v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre uskutočnilo priateľské stretnutie partnerov, spoluorganizátorov a spolupracovníkov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2016 so zástupcami festivalu. Stretnutie spojené s videoprezentáciou, koncertom a pohostením bolo poďakovaním  za spoluprácu na festivale a jeho podporu. Spomínalo sa na jubilejný 25. ročník, ale i na celé štvrťstoročie existencie festivalu Divadelná Nitra. Súčasťou pohostenia bola čaša vína aj tradičná kapustnica a delikatesy z dielne členov štábu Divadelnej Nitry, večerom sprevádzala hudobná skupina be.Well. Na záver stretnutia dostali hostia tlačené a elektronické materiály s dokumentáciou spolupráce s festivalom a malý darček ako poďakovanie za doterajšiu spoluprácu. Takmer 60 hostí, ktorí stretnutie poctili svojou účasťou, je prísľubom, že partnerstvá s festivalom budú rovnako intenzívne a vzájomne prospešne pokračovať aj v nastávajúcom roku 2017. 

Nocovali sme v divadle. A Vy s nami!

V sobotu 19. novembra 2016 sa Nitra ponorila do tmy skôr ako inokedy: obloha bola zamračená, už pred zotmením začalo silne pršať, no predovšetkým – v mnohých divadlách a kultúrnych organizáciách sa chystala Noc divadiel. Medzi jej organizátorov patrila aj Asociácia Divadelná Nitra.

Festival podporili