3 OTÁZKY PRE… JÁNA BALAJA

13.07.2017 08:07

Je najmladším členom Umeleckej rady Divadelnej Nitry. Pri príprave aktuálneho ročníka ako kurátor navštívil festivaly Contemporary Drama Festival v Budapešti, Boska Komedia v Krakove, DivadelníFlora v Olomouci, Impulse Theater Festival v Kolíne nad Rýnom a showcase v mníchovskom divadle Münchner Kammerspiele​. A okrem desiatok naživo napozeraných inscenácií videl aj desiatky ďalších zo záznamov. Hovorí aj o tom, ako si láme hlave nad výberom zahraničných inscenácií, aj o tom, že na rôzne bizarnosti vo svete si v každodennom živote zvykáme pomerne rýchlo, no v divadelnej sále nás ešte stále poburujú experimentálne diela. Ján Balaj.

Ako ste pri výbere inscenácií do hlavného programu pristupovali k tohtoročnej téme Divadelnej Nitry #FUNDAMENTALS, v čom ju ako diváci budeme môcť badať, nachádzať?

Témou #fundamentals na jednej strane staviame akýsi pomyselný fundament, základ novej dekády, do ktorej festival vstupuje. V kontexte samotného programu sa tiež pokúšame odkrývať základy či piliere, na ktorých sa v našich životoch pohybujeme. Veľakrát sú totiž zapadnuté prachom či obrastené machom a v zrýchľujúcom sa životnom tempe na ne postupne prestávame alebo zabúdame myslieť a pokladáme ich za samozrejmosť. Sú to témy ako rodina, domov, šťastie, demokracia a mnohé iné, ktoré by sme si mali neustále pripomínať a dokázať im aj v súčasnosti prikladať adekvátnu hodnotu.

Na aké kritériá prihliadate pri výbere zahraničných inscenácií do hlavného programu?

Divadelná Nitra sa za uplynulých desať rokov stala povestná v súvislosti s témami, ktoré tvoria leitmotív festivalového programu. Je teda prirodzené, že nás ako dramaturgickú radu zaujímajú predovšetkým divadlá, režiséri a umelecké kolektívy s vyhraneným občianskym postojom a rukopisom, ktorí spracúvajú aktuálne, silné a neraz tiež bolestné a odvážne témy. Na druhej strane sa snažíme prinášať nielen tvorcov, ktorí pomenúvajú fenomény vo svete okolo nás, ale zároveň tých, čo nerezignujú ani na formálnu a estetickú kvalitu svojich diel.

Často sú to diela provokatívne...

Prvoplánová provokácia témami a ich formálnym spracovaním však nie je to, o čo nám v skutočnosti ide, aj keď by sa tak mohlo zdať. Žijeme v dobe, keď ľudia po celom svete takmer každý deň vyvíjajú a objavujú nové veci. Je preto prirodzené, že ani divadlo, ktoré chce túto dobu a súčasnosť reflektovať, nesmie byť spiatočnícke a musí sa neustále vyvíjať. Samostatnou kapitolou je aj spôsob, akým súčasní tvorcovia pracujú s jednotlivými druhmi umenia, či je to divadlo, literatúra, výtvarné umenie, hudba, multimédiá, a stierajú už aj tak veľmi tekuté hranice medzi nimi. Či už ide o fyzické divadlo bez textu, punkrockový koncert, predstavenie, v ktorom účinkujú aj samotní diváci alebo o multimediálne predstavenie bez hercov – všetky tieto majú vo festivalovom programe svoje pevné miesto. 

Na rôzne bizarnosti vo svete a provokáciu si v každodennom živote zvykáme pomerne rýchlo. Neviem, prečo by mali ľudí experimentálne diela v divadelnej sále takmer neustále poburovať. A tak si každý rok lámeme hlavu nad žánrom alebo kategóriou, ktorými by sme predstavenia z programu mohli označiť a komunikovať ich našim divákom. Musíme byť totiž opatrní, aby takéto označenia neboli pre diváka zavádzajúce a aby sme nimi tvorcov a ich diela násilne neškatuľkovali.

Ján Balaj

​Vyštudoval teóriu a kritiku divadelného umenia. Počas štúdia sa ako člen dramaturgickej rady podieľal na organizácii medzinárodného festivalu Istropolitana Projekt. Ako vybraný účastník Národného štipendijného programu absolvoval študijný pobyt na Zürich University of Arts v odbore divadelná dramaturgia. V súčasnosti je doktorandom na Divadelnej fakulte Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Je najmladším členom Umeleckej rady Divadelnej Nitry, pôsobí v nej od roku 2015.

Festival podporili