3 OTÁZKY PRE… KRISTIÁNA ŠEFFERA

02.05.2017 07:05

19 rokov je súčasťou Divadelnej Nitry. 9 rokov ako koordinátor dobrovoľníkov. Každoročne má na starosti vyše 100 mladých ľudí, ktorí pomáhajú pri organizácii festivalu, každoročne pozná všetky ich tváre, mená aj to, kto z nich je na ktorú z nekonečného množstva úloh najlepší. Bez vysielačky ho počas festivalového maratónu nemožno stretnúť. V tej istej chvíli posiela jeden tím na stavbu pódia a ďalší na vítanie hostí či prípravu festivalovej diskusie. Neprestáva sa usmievať, ani keď celé noci nespí, ani vtedy, keď dokonca sám s dobrovoľníkmi pomáha rozoberať pódium. Hovorí, že dobrovoľníci nedostávajú plat nie preto, že by ich práca nemala cenu, ale naopak preto, že je nedoceniteľná. Kristián Šeffer. 

V čom vidíš dôležitosť a poslanie dobrovoľníckej práce?

Dobrovoľnícka práca ponúka priestor na osobný rozvoj človeka, možnosť angažovať sa v zmysluplnom projekte, nabrať nové skúsenosti, získať nové kontakty. Stať sa súčasťou organizácie eventu, stať sa súčasťou komunity. To automaticky prináša pocit zadosťučinenia, dobre vykonanej práce. Je veľa pekných a dobre myslených projektov, ktoré by bez dobrovoľníctva nemohli vzniknúť a existovať. Tým, že dobrovoľníci vykonávajú svoju prácu bez nároku na odmenu, podporujú práve tie projekty, ktoré nemajú dostatok financií, napríklad projekty z umeleckej, sociálnej sféry, prácu s mládežou. Dobrovoľníci nedostávajú plat nie preto, že by ich práca nemala cenu, ale naopak preto, že je nedoceniteľná. Divadelná Nitra je jedným z tých príkladov, kde by si samotný festival bez dobrovoľníkov len ťažko poradil. Počas diania sa nakopí také kvantum práce, od najmenších úloh až po najzodpovednejšie, že – dovolím si povedať – festival stojí a padá na dobrovoľníkoch. Svedčí o tom napokon aj ich počet, od 100 do 150 každý rok.

Aká je potom úloha koordinátora dobrovoľníkov?

Veľa práce, veľa stresu, málo spánku... Tak vyzerajú dobrovoľnícke dni. Mojou úlohou je držať celý tím pokope. A držať ho po vyše desať dní – pred, počas a po festivale – namotivovaný. Som súčasťou Divadelnej Nitry 19 rokov, záleží mi na tomto podujatí, a je aj mojou zodpovednosťou, aby festival každý rok dobre dopadol. Snažím sa čo najlepšie rozdeliť prácu, vybrať najvhodnejších dobrovoľníkov do každej z mnohých sekcií. Každý rok je to práca s novými ľuďmi, každý rok ich treba spoznať, správne odhadnúť ich schopnosti, osobnosti, charaktery. Rád si potom tých najschopnejších dobrovoľníkov volám aj na ďalšie akcie, ktoré organizujem mimo festivalu. A treba zdôrazniť, že veľké percento festivalového štábu tvoria práve bývalí dobrovoľníci.

Čo tebe osobne dáva táto práca a čo jej dávaš ty zo seba?

Mám dobrý pocit z toho, že robím prácu, ktorá má zmysel, a navyše na festivale, ktorý je jeden z najlepších v stredoeurópskom priestore. Teší ma, že sa nám to každý rok darí potiahnuť. Za tie roky práce na tomto i iných festivaloch sa snažím dobrovoľníkom odovzdávať vlastné skúsenosti, čo všetko môžu zažiť, robiť, získať, odovzdať. Dávam im seba, svoju energiu, aby nestrácali dobrú náladu, mali chuť pracovať a sami sa tešili z tej práce.

Kristián Šeffer

Vyštudoval žurnalistiku a anglický jazyk na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Na Divadelnej Nitre pôsobí od roku 1999, ako člen tímu PR manažéra festivalu, press centra, mal na starosti technické a materiálové zabezpečenie festivalu, a deviaty rok je koordinátorom dobrovoľníkov. Je dlhoročným manažérom press centra na festivale Pohoda, pracoval pre festivaly Waves, Electronic Beats. Momentálne pôsobí na oddelení PR a marketingu televízie JOJ. 

Festival podporili