3 OTÁZKY PRE… TOMÁŠA VICENA

22.05.2017 06:05

Dobrý plagát je ten, ktorý si s radosťou uložíme do pamäti. Ten, ktorý človeka zastaví. Svojou estetikou, svojím posolstvom. A ten, ktorý človeka pritiahne. V prípade Divadelnej Nitry – nielen na festival, ale aj k premýšľaniu o festivalovej téme. Pretože tá vždy otvára aktuálne spoločenské problémy. A je pomyselnou kostrou, okolo ktorej vyrastá program. Grafický dizajnér a pedagóg Tomáš Vicen vytvoril prvý vizuál pre Divadelnú Nitru v roku 2007. Teda už jedenásty rok jeho výtvarná reakcia na festivalovú tému tvorí plagát. Na konte má nezabudnuteľnú plechovku od konzervy na vizuáli k jubilejnému 20. ročníku Divadelnej Nitry s témou „Neprezraď svoje tajomstvo“, otázky vyvolávajúcu striebornú rybu na papieri k téme „Vina / Nevina” aj prečiarknutú značku ART / UMENIE k ročníku s podtitulom „Načo umenie?“. Tento rok bude tému „# Fundamentals“ vyjadrovať osemsmerovkou. 

Ako vyzerá proces kreovania vizuálu, ako prenášaš tému festivalu do výtvarnej a grafickej podoby?

Prvý impulz pre tvorbu vzniká vytvorením témy festivalu v radách jeho tvorcov. Dostanem jej názov, jej popis, resp. rozptyl myšlienok, ktorý viedol k jej vzniku. Je to istá navigácia, vstupný bod, nie je však podmienkou, aby som sa tým riadil. Téma býva spravidla aktuálna, ale nie prvoplánová. Nerieši konkrétny problém v danom čase a priestore, ten je len spúšťačom otázok, čo zaručuje istú nadčasovosť.  

Jedným z pravidiel, ktoré mám nielen pri práci, ale aj pri mojej pedagogickej činnosti, je zákaz internetu. Naštudujem si obsah témy čisto v textovej podobe, ale nechcem vedieť a vidieť, ako na ňu reagovali iní grafickí dizajnéri. Internetová fáza môže prísť až po návrhovej časti, a to čisto ako overovanie originality vlastného spracovania. Jednoducho nechcem, aby sa mi vynárali počas navrhovania napozerané obrazy.

Práca sa skladá z návrhovej a realizačnej zložky. V prvej, návrhovej, kreslím do skicára do malých obdĺžnikov jednotlivé nápady so stručným popisom. Potom vytvorím istú hierarchiu, podľa ktorej začnem návrhy realizovať. Obvykle v momente, keď začnú návrhy nadobúdať reálnu podobu, sa veľa vecí zmení. Nápady zvyknú „vystreliť“ aj inak, ako som si pôvodne myslel. Následne vytváram varianty, kde mením farebnosť, typografickú zložku, ale hlavne kompozíciu. A tu prichádza najťažšia časť – vytriediť kvantá variantov. Hľadanie vhodného obrazu však nie je jednoduché, väčšinou sa to deje vo viacerých kolách, čiže za tie roky existujú obrovské množstvá nerealizovaných návrhov.

Tohtoročná téma Fundamentals hľadá základné hodnoty. Jej obsah je však naozaj široký. Ako teda vyzerala tvoja kreatívna cesta, až kým si dospel k osemsmerovke, v ktorej možno hľadať, lúštiť a nachádzať hodnoty?

Aktuálnu tému nie je možné obsiahnuť v jednom obraze, a tak dostala priestor minimalizácia do podoby textu a znakov, základných tvarov a farieb. Tento rok prebehli tri kolá návrhov a nakoniec sa ukázalo ako najvhodnejšie práve minimalistické riešenie. Keďže základným stavebným materiálom grafického dizajnéra je písmo, práve pri ňom sa obvykle všetko začína. Pri rozmýšľaní nad vizuálom sa nám kopili rôzne pojmy a problémy. A tak ma zaujal práve ten moment hľadania. Skúšal som rôzne online generátory osemsmeroviek a fascinovalo ma, ako generátor dopĺňa chýbajúci počet znakov do tabuľky náhodným výberom, a že je tu možnosť nekonečnosti siete znakov. Veľmi zaujímavá je aj potreba a chuť hľadania pojmov, istá interakcia s divákom. A tiež moment toho, že tie základné hodnoty sa musia hľadať. Každý z nás vie, že tu sú, ale všetko je také prehustené, že je často ťažké ich nájsť. Alebo ich len nevidíme?

Náhodné znaky v osemsmerovke zase zastupujú istý šum nepodstatných informácií, v ktorých sa nachádzame a ktorými sú tie základy zasypané. V neposlednom rade náhodne doplnené znaky majú potenciál vytvárať nové pojmy, základy, ktoré dokonca pretínajú tie pôvodné. Vizuál v druhej rovine odkazuje napríklad aj na diela Rudolfa Sikoru (* > † ako nosné symboly jeho tvorby) alebo Kazimíra Maleviča (suprematizmus, fundamentálne tvary) či minimalizmus (výsek z nekonečnej siete).

Čo musí mať v sebe dobrý plagát?

Mám rád, ak obsahuje niečo, čo nie je na prvé pozretie viditeľné, ale je to tam prítomné. Čiže, ak má nejaké malé tajomstvo. Myslím, že najsilnejšou zložkou tohtoročného vizuálu bude interakcia a široké možnosti modifikácie. Veľmi by sa mi páčil napríklad program ako osemsmerovka, kde by si návštevník odškrtával pozreté predstavenia alebo jednoducho urobil výber tých, ktoré chce vidieť. 

Tomáš Vicen


Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení, Ateliér voľnej grafiky. Je autorom vizuálov Divadelnej Nitry už 11 rokov. Na konte má tri ocenenia za Najkrajšie knihy Slovenska - NOVÁ KRV, Ivan Jančár (2008); SLOVENSKÁ GRAFIKA 20. STOROČIA, Zuzana Böhmerová – Ivan Jančár (2008)a TVAR DUCHA – Moc a krása afrického kmeňového umenia (2011). Ako pedagóg pôsobí na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave v odboroch Grafický a priestorový dizajn a Grafika vizuálnych komunikácií.

Festival podporili