Ako? Ako na Divadlo?

19.12.2018 09:12
 
Celoročný projekt neformálneho vzdelávania, ktorý organizuje Asociácia Divadelná Nitra už 11 rokov, je určený študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska, ako aj širokej verejnosti. Integrálnou súčasťou projektu je poskytovanie rôznorodých podkladových materiálov každému účastníkovi (texty hier, preklady textov, videozáznamy, fotografie, recenzie) a spolupráca s divadelnými profesionálmi (lektorský výklad diela,stretnutie s tvorcami inscenácií, workshopy, diskusia s divadelnými kritikmi).
 
V roku 2018 sme uskutočnili dve časti projektu, ktoré začiatkom roka 2019 doplníme o dve ďalšie podujatia.
 
Jednou z dvoch realizovaných častí v r. 2018 bolo AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara a inscenáciou Mechanický pomaranč. Študenti sa zúčastnili na jednej zo skúšok, kde mali možnosť vidieť a zažiť režijno-dramaturgický rozbor, riešenie scénografickej, hudobnej či kostýmovej zložky.

Druhou časťou projektu bol ŠTUDIJNÝ POBYT NA MEDZINÁRODNOM FESTIVALE Divadelná Nitra 2018, ktorý sa konal 28. 9. – 3. 10. 2018. Na pobyte sa zúčastnilo 15 študentov z Vysokej školy múzických umení a Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorí reflektovali navštívené inscenácie, diskutovali o nich a rozširovali si poznatky o súčasných inscenačných technikách a nových podobách divadla a o divadelných tvorcoch, ktorí sa predstavili na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2018.

Aj v roku 2018 pobyt vnímali veľmi pozitívne nielen lektori, ale aj študenti: „Divadelná Nitra sa niesla v duchu predpony RE ako symbolu nového začiatku alebo REštartu. Naznačila pokus prekročiť tieň klasickej činohry, ako ju poznáme na Slovensku, a spraviť posun a zaujať diváka aj iným žánrom. Festival ponúkal nové, alternatívnejšie formy divadelných predstavení. Divák mal možnosť urobiť si REšerš a vybrať si tému, žáner alebo druh inscenácie, ktorá mu bola najviac po chuti.“ (účastníčka časti projektu Ako na divadlo – pobyt 2018, študentka VŠMU)

Na začiatku roku 2019 plánujeme pripraviť ďalšie dve časti projektu. Prvou je AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara a inscenáciou Ľudia, miesta a veci. Študenti budú mať možnosť okrem navštívenia inscenácie diskutovať s tvorcami a hercami inscenácie, následne absolvovať s odborníčkou diskusie a workshopy k téme resocializácie a závislosti a napokon aj dramaturgický rozbor s lektorom.

Poslednou časťou projektu bude AKO NA DIVADLO – prednáška O SÚČASNOM DIVADLE, ktorú usporiadame v Bratislave. Lektor predstaví najmä tvorcov, ktorí sa tento rok objavili na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2018.

Cieľom projektu AKO NA DIVADLO je práve formou neformálneho vzdelávania rozvíjať tradičné poznatky mladých ľudí o divadle a skúsenosti s ním, učiť ich porozumieť súčasnému modernému divadlu a zároveň vytvoriť priestor pre budovanie mladej kritickej generácie odborníkov na Slovensku. Reflexie účastníkov si môžete prečitať tu:

 

Podpora: Projekt Ako na divadlo z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Partneri: Partnermi projektu Ako na divadlo sú: Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Akadémia umení v Banskej Bystrici.

Festival podporili