BATACCHIO čarovne uzatvoril Divadelnú Nitru 2018, navštívilo ju vyše 5000 divákov

08.10.2018 01:10

Kúzelnícke triky, kabaratné kúsky, obdivuhodné akrobatické výkony v inscenácii Batacchio od legendárneho súboru Cirk La Putyka ukončili 27. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Predstavenie v sebe spojilo poetiku kočovných divadelných spoločností 

a výdobytky nového cirkusu v magickej retro atmosfére, ktorú doplnilo ošúchané cirkusové šapitó na scéne.
 

Šesťdňový divadelný sviatok (28. september – 3. október 2018) s témou RE uviedol 13 inscenácií od autorov z 8 krajín: Poľska, Maďarska, Českej republiky, Portugalska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Libanonu a, samozrejme, zo Slovenska. Hlavný i sprievodný program prepájala myšlienková niť tvorená predponou RE ako znova, opäť, odpoveď, vyjadruje pocit života na hranici, na prelome, potrebu zmeny paradigmy vnímania sveta.

Vhlavnom programe navštívilo 13 predstavení 3150 divákov. Sprievodný program s 51 podujatiami si na konto pripísal 1900-členné publikum. Do pracovného programu vrátane ranných diskusií aj tých po predstaveniach sa zapojilo 500 ľudí. Spolu 5550 návštevníkov sa zúčastnilo na predstaveniach a podujatiach hlavného aj sprievodného programu, ktoré počas celého roka pripravovali organizátori festivalu Divadelná Nitra.

VIDEODENNÍK DIVADELNEJ NITRY 2018: 1. DEŇ

VIDEODENNÍK DIVADELNEJ NITRY 2018: 2. DEŇ

VIDEODENNÍK DIVADELNEJ NITRY 2018: 3. DEŇ


VIDEODENNÍK DIVADELNEJ NITRY 2018: 4. DEŇ


VIDEODENNÍK DIVADELNEJ NITRY 2018: 5. DEŇ

 

Povesti festivalu, ktorý sa nebojí prekračovať hranice, Divadelná Nitra opäť nezostala nič dlžná. V programe uviedla okrem klasickej činohry aj nové druhy a žánre, akými sú divadlo- prednáška, fyzické divadlo aj tanec, bábkové divadlo i nový cirkus, performanciu pre jedného diváka či predstavenie bez jediného herca. „Téma RE priniesla do spoločenského diskurzu nové pohľady na minulosť i prítomnosť, umožnila prezentovať nové témy a nové tendencie, pripomenula dôležité míľniky našej histórie. Stala sa integrujúcim prvkom celého programu festivalu, zaujala médiá a interaktívne zapojila návštevníkov i verejnosť. Myslím, že bude dlho REzonovať vo vedomí zúčastnených prostredníctvom inšpiratívnych umeleckých diel, podnetných diskusií a zaujímavých sprievodných akcií. Zostáva len veriť, že REminiscencie na festival zostanú dlho v pamäti. Teraz ideme REkapitulovať a REchnovať,” zhodnotila riaditeľka festivalu Darina Kárová.       

Festival podporili