Členská schôdza Asociácie Divadelná Nitra odvolila!

02.07.2018 09:07

Posledný májový deň sa členovia Asociácie zišli v priestoroch VŠMU v Bratislave, aby sumarizovali doterajšiu činnosť Asociácie a súčasne diskutovali o jej budúcnosti. 

Najdôležitejším bodom rokovania však bola voľba nových členov Predstavenstva a členov Dozornej rady ADN. Na nasledujúce štvorročné obdobie sa do Predstavenstva ADN dostali: Lujza Bakošová, Slavka Civáňová, Dáša Čiripová, Katarína Figula Dudáková, Darina Kárová, Ján Šimko a Soňa Šimková. Spomedzi členov Predstavenstva bola za predsedníčku Asociácie opätovne zvolená Soňa Šimková, za výkonnú riaditeľku Darina Kárová, podpredsedom Asociácie sa stal Ján Šimko. V Dozornej rade bude pôsobiť Svetozár Sprušanský, Eva Hlaváčová a Ivan Gontko, ktorý bol zároveň ustanovený ako predseda Dozornej rady. Gratulujeme a želáme Asociácii veľa úspechov pri REalizácii všetkých projektov.

Festival podporili