Divadelná Nitra 2017 počas festivalu aj vzdeláva!

25.09.2017 09:09

Desiatka inscenácií hlavného programu z európskych i domácich divadiel, performancie, výstavy, filmy, aktivity pre deti či diskusie v sprievodnom programe. To je pre kultúrnu verejnosť každoročne najviditeľnejšia časť Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa tentoraz začal v piatok 22. septembra a skončí sa v utorok 26. septembra 2017. Divadelná Nitra však okrem etablovanej platformy prezentácie špičkového a inovatívneho divadelného umenia slúži aj ako nenahraditeľná tvorivá platforma pre mladých divadelných kritikov a vzdelávacia platforma pre študentov umeleckých i neumeleckých škôl. 

Mladá divadelná kritika

Divadelná Nitra aj tento rok, a to už po tretí raz, privítala na svojej pôde vyše mladých kritikov z krajín V4 a Východného partnerstva. Semináru kritickej reflexieV4@Theatre Critics Residency,ako tvorivej platformy pre divadelných kritikov do 35 rokov, sa počas práve prebiehajúcej Divadelnej Nitry zúčastňuje 13 vybraných účastníkov z 7 krajín. Počas piatich festivalových dní sledujú pod vedením svetoznámeho francúzskeho teatrológa Patricea Pavisa inscenácie hlavného programu z Belgicka, Českej republiky, Grécka, Poľska, Spojených štátov amerických, Slovinska a Slovenska. Na pravidelných stretnutiach jednotlivé inscenácie analyzujú. Druhý odborný lektor projektu, uznávaný nemecký divadelný kritik a kurátor, bývalý šéfredaktor prestížneho žurnálu Theater der Zeit, Thomas Irmer, sa zasa workshopu zúčastňuje prostredníctvom svojich masterclasses a vystúpení na diskusiách.

Slovensko na V4@Theatre Critics Residency  zastupuje študentka divadelnej teórie a kritiky na pražskej DAMU Barbora Forkovičová a doktorandka na VŠMULucia Galdíková, susedné Česko študentka divadelných štúdií Barbora Havlová a divadelná kritička renomovaných českých divadelných periodík Kateřina Veselovská, z Maďarska sa zúčastňuje tanečná kritička Zsuzsanna Komjáthy a prekladateľka a divadelná kritička Dorottya Albert, Poľsko zastupuje divadelná režisérka a kritička Julia Lizurek a študent, tanečný a divadelný kritik Stanisław Godlewski. Okrem krajín V4opätovne na festival zavítali aj mladí profesionáli z vybraných krajín Východného partnerstva, z Ukrajiny editorka a novinárka Olena Mygashko a kultúrna manažérka Veronika Sklyarova, z Bieloruska kultúrna manažérka Hanna Kazakova a pedagogička a kritička Kristina Smolskaya akritik Marin Madan z Moldavska.

Mladí kritici svojou účasťou na festivale nastoľujú nový rámec, pokiaľ ide o reagovanie na inscenácie a formulujú stanoviská cenné najmä pre domáci výber predstavení, čím napĺňajú dlhodobú stratégiu festivalu – tvoriť dialóg medzi domácim a medzinárodným divadlom. Projekt slúži aj ako priestor pre výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v regióne strednej a východnej Európy, účastníci totiž na každodenných diskusiách Raňajky s... pred širokou a odbornou verejnosťou prezentujú aktuálnu situáciu na divadelnej scéne vo svojej krajine, čím vzniká jedinečný priestor dozvedieť sa o divadelných tvorcoch či trendoch napríklad na Ukrajine či v Moldavsku.

Počas dvoch uplynulých a aktuálneho, v poradí tretieho, ročníka V4@Theatre Critics Residencysi rezidencia  Divadelnej Nitre na konto pripísala viac ako 30 mladých divadelných kritikov z 8 krajín pod vedením prestížnych osobností divadelnej teórie a kritiky.

Projekt V4@Theatre Critics Residencypodporil Medzinárodný vyšehradský fond ako hlavný partner projektu a Fond na podporu umenia.

Ako na divadlo na divadelnom festivale?

Divadelná Nitra 2017 pokračuje aj vo svojom celoročnom projekte neformálneho vzdelávania o divadle Ako na divadlo, ktorý funguje už od roku 2008. Pozostáva zo štyroch samostatných častí, a teraz, priamo počas festivalu, prebieha jeho druhá a tretia časť.

Študijný pobyt na divadelnom festivale hostí 13 vybraných študentov z katedier réžie a dramaturgie, divadelných štúdií a divadelného manažmentu Vysokej školy múzických umení, z Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie Akadémie umení v Banskej Bystrici a Janáčkovej akadémie umení v Brne. Počaspiatich dní navštevujú všetky predstavenia hlavného programu festivalu, a pravidelne sa stretávajú s lektormi Jánom Šimkom a Dášou Čiripovou – členmi zahraničnej dramaturgickej rady festivalu, s ktorými rozoberajú a analyzujú inscenácie z teoretického aj praktického hľadiska a súčasne sa bližšie zoznamujú aj s fungovaním festivalu a s výberom inscenácií. Exkluzívne mali v pondelok možnosť zúčastniť sa aj na masterclass projektu V4@Theatre Critics Residency, ktorú viedol nemecký teatrológ Thomas Irmer. 

Počas festivalu prebieha projekt Ako na divadlo aj vo svojej tradičnej forme, ktorá sa koná bežne počas roka už desiaty rok. Po jarných častiach s inscenáciami Divadla Andreja Bagara DobroJánošík sa tentoraz tvorivých dielní, diskusií s tvorcami a teoretikmi počas dvoch festivalových dní zúčastňuje 28 študentov nitrianskych stredných a vysokých škôl. V posledný festivalový deň, v utorok 26. septembra, sa sústredia na inscenáciu hlavného programu Zvizdaľ [Černobyľ tak ďaleko, tak blízko] belgického súboru BERLIN. Študenti, vopred vybavení študijným materiálom, si už v pondelok pozreli prípravu scény, aj dokumentárny film k téme inscenácie, v utorok ich čaká interaktívna prednáška na tému technológií v divadle s lektorom, režisérom Patrikom Lančaričom, a tvorivé dielne pod vedením scénografky Dáši Krištofovičovej. Oboma dňami ich lektorsky sprevádzať slovenská divadelná kritička Martina Mašlárová.

“Projekt Ako na divadlo chce mladých ľudí inšpirovať, motivovať a najmä primäť k premýšľaniu, načo je divadlo v našej spoločnosti potrebné, ako a či prostredníctvom divadla možno ovplyvniť spoločnosť, či má divadelné umenie schopnosť niečo zmeniť a ak áno, akými prostriedkami a v akých intenciách v kontexte súčasného umenia,” hovorí jeho koordinátorka Dáša Čiripová.

Projekt Ako na divadlo z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2017 – #FUNDAMENTALSz verejných zdrojov podporil Fond na podporu

umenia, hlavný partner projektu, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra a ďalší partneri.

Festival podporili