Divadelná Nitra pocestuje po prvýkrát mimo domovskej Nitry

12.12.2017 09:12

Už desiaty rok organizuje Asociácia Divadelná Nitra celoročný projekt neformálneho vzdelávania o divadle Ako na divadlo. Počas svojho posledného tohtoročného podujatia projekt po prvýkrát pocestuje mimo domovskej Nitry, do Banskej Bystrice. 

Koordinátorka vzdelávacieho projektu, teatrologička, kurátorka a členka Umeleckej rady Divadelnej Nitry Dáša Čiripová 14. decembra zavíta so svojou prednáškou k študentom Akadémie umení v Banskej Bystrici. „Zámerom je priblížiť budúcim divadelníkom fungovanie, filozofiu či zámery festivalu Divadelná Nitra, na ktorého ďalších ročníkoch by sme s nimi radi užšie spolupracovali,“ zdôvodnila svoj podiel na časti projektu Ako na divadlo s názvom Prednášky o súčasnom divadle. 

Šanca dotknúť sa divadla zblízka

Doteraz bola tradičná časť projektu Ako na divadlo cielená na nitrianskych študentov. Dva razy v tomto roku asociácia vzala 50 študentov do divadla – do Divadla Andreja Bagara v Nitre. Po aprílovej návšteve inscenácie dramatika Laca Keratu Dobro v režisérskom spracovaní Svetozára Sprušanského sa v máji zúčastnili na inscenácii režiséra Rastislava Balleka Jánošík.   

Po jarných workshopoch 28 študentov nitrianskych stredných a vysokých škôl absolvovalo tvorivé dielne a diskusie s tvorcami a teoretikmi počas Divadelnej Nitry 2017. V posledný festivalový deň sa sústredili na inscenáciu hlavného programu Zvizdaľ [Černobyľ tak ďaleko, tak blízko] belgického súboru BERLIN. Študenti, vopred vybavení študijným materiálom, nahliadli do zákulisia a pozreli si prípravu scény aj dokumentárny film k téme inscenácie. Po predstavení ich čakala interaktívna prednáška na tému technológií v divadle s lektorom a režisérom Patrikom Lančaričom, ako aj tvorivé dielne pod vedením scénografky Dáše Krištofovičovej. Oboma dňami ich lektorsky sprevádzala slovenská divadelná kritička Martina Mašlárová. Súbor BERLIN zastupoval ich manažér Kurt Lannoye.  

„Asociácia Divadelná Nitra je jednou z mála platforiem v kultúre na Slovensku, kde sa – aj prostredníctvom tém rovnomenného festivalu – nastoľujú závažné spoločensko-politické otázky. Preto dávame mladým ľuďom šancu diskutovať s tvorcami, analyzovať texty hier, dotknúť sa divadla zblízka, spoznať do hĺbky názory umelcov a rozvíjať kritickú reflexiu – nielen o divadle,“ hovorí riaditeľka ADN Darina Kárová.

Má divadlo zmysel?

Projekt Ako na divadlo sa však tento rok „vrhol“ aj do svojho pilotného ročníka workshopov so študentami katedier réžie a dramaturgie, divadelných štúdií a divadelného manažmentu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie Akadémie umení v Banskej Bystrici a Janáčkovej akadémie umení v Brne. Pod názvom Ako na divadlo – Študijný pobyt na divadelnom festivale hostil na Divadelnej Nitre 2017 celkom 13 vybraných študentov. 

Počas piatich dní navštevovali všetky inscenácie hlavného programu festivalu a pravidelne sa stretávali s lektormi Jánom Šimkom a Dášou Čiripovou – členmi Umeleckej rady festivalu, s ktorými rozoberali a analyzovali inscenácie z teoretického aj praktického hľadiska a súčasne sa zblížili s fungovaním festivalu. 

„Ústredná téma festivalu #fundamentals a v nej ukryté kľúčové slová ako identita, korene, domovina sú pojmy, ktoré každý jedinec rieši každý deň bez toho, aby sa nad nimi zamyslel. Bolo pre mňa fascinujúce mať pre ne vyhradený konkrétny priestor a venovať im pár myšlienok, nechať sa inšpirovať názormi druhých,“ okomentovala účastníčka workshopu Alex Rychtarčíková. „Uvažovali sme aj nad tým, či má divadlo (na Slovensku) zmysel, o povahe slovenského diváka, či je možné ho vzdelať, aký je rozdiel medzi ,elitným a väčšinovým divákom‘, aká je budúcnosť divadla – či voliť formu médií, katarzie, rácia, či využívať klasickú formu alebo pohybové fyzické divadlo. Vďaka tomu som si uvedomila, že je potrebné si tieto otázky zodpovedať a až tak začať tvoriť to takzvané posolstvo, nad ktorého významom sme tiež uvažovali,“ dodala. Študenti ocenili aj svojich lektorov, aj možnosť spoznať sa navzájom ako kolegovia z troch umeleckých vysokých škôl na Slovensku a v Česku.  

Projekt Ako na divadlo 2017 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Festival podporili