Divadelná Nitra REaguje na stav spoločnosti

11.07.2018 06:07

Slovné hry s predponou, ale aj slabikou -re- sú tento rok témou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Obsahovo najvyhranenejší festival scénického umenia na Slovensku sa začne v Nitre 28. septembra tohto roka a potrvá do 3. októbra. 
,,Možno to spôsobili tie naakumulované výročia, naše takzvané osmičkové roky. 1848. 1918. 1938. 1948. 1968. 1998,“ hovorí riaditeľka festivalu Darina Kárová. ,,Vyvolávajú potrebu obzrieť sa späť, premýšľať o minulých dejoch, prehodnocovať interpretáciu dejín i svoje postoje. A zároveň provokujú k otázkam ako ďalej, čo všetko musíme urobiť, aby sme neopakovali omyly minulosti a vyhli sa novým nástrahám v oblasti spoločenskej, politickej, ekonomickej, ekologickej i privátnej, aby sme začali konať inak – priateľskejšie k sebe navzájom i k prostrediu, v ktorom žijeme,“ dodáva.

Kým pohľad späť zastupujú variácie ako reminiscencia, rekapitulácia či revízia, otázky smerované do budúcnosti nachádzajú vyjadrenie, napríklad, v pojmoch reštart, revitalizácia, rekonštrukcia, ale ajrecyklácia.

Tému 27. ročníka festivalu – RE zachytia a v rôznych podobách rozvinú divadelné súbory a tvorcovia z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Portugalska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Libanonu a, samozrejme, zo Slovenska. V hlavnom programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa predstavia s 13 inscenáciami a performanciami.

Najvýznamnejší medzinárodný festival scénického umenia na Slovensku chce svojím programom každý rok reagovať na aktuálne spoločenské dianie, vstupovať tak do verejnej diskusie a prispieť k jej posúvaniu, a teda k rozširovaniu zdieľaného spoločenského poznania a k definovaniu postojov.

 „Pocit života na hranici, na prelome, potreba zmeny paradigmy vnímania sveta,“ vymenúva text  projektu, ktorý bol jedným z východísk pri skladaní tohtoročného programu festivalu, momenty, ktoré sa spájajú s mnohými pojmami obsahujúcimi predponu RE. „Znova, opäť, odpoveď,“ pokračuje myšlienka v projekte. „Tak sa zrodil podtitul a téma Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018: RE. Ideovým východiskom sú úvahy o stave spoločnosti a sveta, ozvuky doby, prognózy.“

Divadelná Nitra svojou témou už viac razy predbehla spoločenský vývin. Aj minulý rok s témou Fundamentals, pri ktorej tvorcovia hovorili o svete extrémov, v ktorom je priveľa túžby po úspechu a pôžitkoch a primálo spravodlivosti, pokory a lásky, festival anticipoval dianie nasledujúcich mesiacov, a to nielen na Slovensku.

Okrem hlavného programu ponúkne Divadelná Nitra tradične aj množstvo sprievodných podujatí v sekciách Festival deťom, Mladé divadlo, iné_námestie čiRE Agora Nitra. Divadelné predstavenia, premietanie filmov, koncerty, výstavy, čítanie literatúry, diskusie, workshopy – to všetko na tému RE – sa uskutočnia v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre a iných kultúrnych inštitúcií, ale aj vo Festivalovom stane či inde na Svätoplukovom námestí.

S konaním festivalu sa pretnú aj iné celoročné projekty Asociácie Divadelná Nitra – neformálne vzdelávanie mladých ľudí Ako na divadlo, ktorého súčasťou je pobyt 15 študentov divadelných škôl na celom festivale, integračné umelecké aktivity projektu Darujem ti tulipán pre zrakovo postihnuté deti, deti z nitrianskych škôl a deti irackých azylantov vrátaneobjektu empathy Black Box, ktorý nedávno zožal úspech aj na festivale Pohoda.

Asociácia Divadelná Nitra ponúkne aj projekt znovuobjavovania umeleckých a architektonických diel vo verejnom priestore Nitry Aj toto je umenie. A už po štvrtý raz sa počas festivalu uskutoční medzinárodný seminár umeleckej REflexie pre mladých kritikov z deviatich krajín strednej a východnej Európy V4@Theatre Critics REsidency.

„Verní duchu dneška ponúkame aj možnosť hrať sa s RE, hľadať ho v jednotlivých aktivitách festivalu, nachádzať jeho nové významy, a tak sa interaktívne podieľať na pôsobení témy i festivalu ako sviatku umenia,“ vysvetľuje riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Festival podporili