Dobrovoľníci sú hybnou silou Divadelnej Nitry

02.05.2017 07:05

Stretávate ich na chodbách, v útrobách divadla, skrutkujú pódiá, sprevádzajú zahraničných hostí, utekajú z jednej šatne do druhej, vystrihujú, maľujú, s vysielačkami v ruke, usmievajú sa, sú mladí a nadšení. A počas Divadelnej Nitry je ich v zákulisí viac ako stovka. Dobrovoľníci. Neoddeliteľnou súčasťou Divadelnej Nitry sú od jej vzniku, už 25 rokov. 

Mnohí z tých, čo sprvu prišli ako študenti pomôcť, sa neskôr stali plnohodnotnou súčasťou organizačného štábu, a mnohí z tých, čo sú už zamestnaní inde, sa na festival vracajú aj dnes. Všetci priložili ruku k dielu: k organizácii najvýznamnejšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku. Každoročne sa starajú o zahraničné súbory, sprevádzajú umelcov po festivalovom dejisku aj na oficiálne podujatia, tlmočia, usádzajú divákov, vydávajú akreditácie, vítajú hostí, pripravujú materiály, dekorujú priestory, roznášajú vstupenky, asistujú festivalovým fotografom, starajú sa o novinárov, pomáhajú pri doprave súborov, vybavujú telefonáty na sekretariáte, ubytovávajú hostí, sú pravými rukami členov štábu i samotnej riaditeľky festivalu. A popritom sa stávajú súčasťou kolosu Divadelnej Nitry. Získavajú nové skúsenosti, kontakty, poznatky, dojmy aj priateľstvá. Navštevujú festivalové predstavenia a zažívajú festivalové a divadelné zákulisie. Väčšinu z ich tvárí stretávate na festivale každý rok. Za 25-ročnú históriu sa jeho chodbami premleli tisícky.

V číslach

25 rokov dobrovoľníctva na Divadelnej Nitre

150 dobrovoľníkov priemerne ročne

10 dní dobrovoľníckej práce

2 teambuildingové školenia

1 dobrovoľnícky seminár

10 sekcií festivalu v ponuke na prácu dobrovoľníkov

50 % festivalového štábu pochádza z dobrovoľníkov

90 % dobrovoľníkov sú študenti UKF v Nitre

1:9 pomer dobrovoľníkov chalanov k dievčatám

2016: 134, 2015: 152, 2014: 146, 2013: 184, 2012: 148, 2011: 239, 2010: 217.

 

 

DOBROVOĽNÍCI SÚ ZÁKLADOM FESTIVALU! Pripoj sa k nám!

 

PRIHLÁŠKA

http://www.nitrafest.sk/_sub/vyp/

MANUÁL PRE DOBROVOĽNÍKA

http://www.nitrafest.sk/images/files/Manul_pre_dobrovonka_-_2017_1.pdf

 

Zaži s nami

• najväčší a najvýznamnejší divadelný festival na Slovensku

• nezabudnuteľné zážitky

• výnimočnú atmosféru

Pomôž nám v týchto oblastiach

• akreditácia účastníkov

• domáci alebo zahraničný divadelný súbor

• sprievodné podujatia (pouličné predstavenia, koncerty, výtvarné akcie, detské podujatia)

• semináre, workshopy, tréningy, diskusie

• VIP a hostia festivalu, zahraniční hostia

• technické a materiálne zabezpečovanie

• tlačové stredisko, (tím blogerov, písanie, fotografovanie)

• sekretariát

• osobní asistenti členov štábu

• v období mimo konania festivalu (spracovávanie dokumentácie a archívov)


Prax

Po dohode so spolupracujúcimi katedrami Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre majú ich študenti možnosť absolvovať v Asociácii Divadelná Nitra aj odbornú prax v rámci svojho štúdia. Ide o katedry: estetiky, kulturológie, manažmentu kultúry a turizmu, masmediálnej komunikácie a reklamy, žurnalistiky a Oddelenie translatológie. Študenti môžu prax absolvovať počas festivalu aj v priebehu roka. Majú k dispozícii tak pravidelné konzultácie s pracovníkmi Asociácie, ako aj interné materiály Asociácie.

Festival podporili