Kto pre Vás pripravuje Divadelnú Nitru 2017? Predstavujeme Vám festivalový štáb

04.07.2017 02:07

Kto sa stará o to, aby na javisku včas stáli kulisy? A kto zas o to, aby sa odohrali predstavenia? Aby bolo všetko podľa protokolu, aby sa predávali vstupenky, aby sa odštartovali diskusie, aby sa uskutočnili sprievodné akcie...? Kto stojí za Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra? Koľko ľudí je v štábe? A koľko a akej práce sa skrýva za organizáciou týždňového divadelného maratónu, počas ktorého sa odohrá okolo 16 predstavení, vyše 40 sprievodných podujatí, desiatka súčastí pracovného a vzdelávacieho programu?

Jadro celého tímu stojí na riaditeľke Darine Károvej, ktorá pred 26 rokmi položila základy k vtedy prvému a dnes najstaršiemu činohernému medzinárodnému festivalu na Slovensku. Celoročne sú v jej najužšom tíme traja členovia štábu na plný úväzok – produkčná hlavného programu a súčasne koordinátorka Umeleckej rady i zahraničných vzťahov, redaktorka tlačovín, webovej stránky a archivárka, ako aj ekonómka. Ďalší traja pracujú priebežne počas roka na čiastočný úväzok a postupne päť až šesť mesiacov pred festivalom pribúda ďalších 10 spolupracovníkov. A posledná šestica štábu má náplň len počas festivalu.

Na tohtoročnej prvej festivalovej porade tak bude sedieť 24-členný tím. Zaujímavosťou je, že polovica z neho vzišla z dobrovoľníkov – desiatky z nich každoročne počas festivalu pomáhajú štábu pri najrôznejších organizačných úlohách a výzvach.

Tvár festivalu každoročne určuje aj spolupracovník – grafický dizajnér Tomáš Vicen, ktorý je už jedenásty rok autorom vizuálov, dlhoroční festivaloví fotografi Ctibor Bachratý a Henrich Mišovič, ako aj prekladatelia a tlmočníci a ďalší blízki spolupracovníci.

Predstavujeme vám 17 ľudí zo štábu Divadelnej Nitry. 

Darina Kárová, zakladateľka a riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra

Pôsobila ako dramaturgička v Divadle Andreja Bagara v Nitre aj v Slovenskom národnom divadle. Bola generálnou riaditeľkou sekcie umenia na Ministerstve kultúry. V roku 1992 založila Medzinárodný festival Divadelná Nitra a odvtedy je jeho umeleckou a výkonnou riaditeľkou. Venuje sa aj kultúrnej politike a občianskym aktivitám v oblasti kultúry. Je držiteľkou vyznamenaní Francúzskej republiky Rytier Rádu umení a literatúry a Oficier Rádu umení a literatúry, ako aj Ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo a minuloročnej Ceny Mesta Nitry.

Katarína Figula Dudáková, zástupkyňa riaditeľky a zahraničné vzťahy

Na pôdu Divadelnej Nitry zavítala ešte ako vysokoškoláčka, dobrovoľníčkou však zostala len jeden ročník, po skončení festivalu dostala ponuku stať sa súčasťou organizačného tímu. Sprvu mala na starosti fundraising, o rok neskôr už do jej kompetencií spadala produkcia hlavného programu aj medzinárodné vzťahy. Vďaka profesijným skúsenostiam z Divadelnej Nitry pracuje už niekoľko rokov aj ako produkčná na festivale Bratislava v pohybe, v SND aj v pražskom Divadle Archa začas riadila oddelenie marketingu. Od roku 2013 pôsobí ako zástupkyňa riaditeľky, momentálne je na rodičovskej dovolenke.

Dáša Čiripová, zahraničné vzťahy a manažment projektov

Divadelnú Nitru spoznala ako študentka divadelnej vedy na VŠMU. V roku 2015 sa stala členkou Umeleckej rady a už tretí rok vyberá pre Divadelnú Nitru zahraničné inscenácie, minulý rok bola aj kurátorkou slovenskej časti hlavného programu. Od roku 2017 spolupracuje ešte užšie, stala sa koordinátorkou celoročného vzdelávacieho projektu Asociácie Divadelná Nitra Ako na divadlo a na starosti má aj komunikáciu so zahraničím.

Anna Šimončičová, produkcia hlavného programu a zahraničné vzťahy 

Boli časy, keď Divadelná Nitra mala dobrovoľníčku, čo robila aj za dve. Alebo tak si to aspoň mysleli niektorí kolegovia. Anna totiž dobrovoľníčila na Divadelnej Nitre počas ôsmich ročníkov spolu so svojou sestrou, dvojičkou Máriou, s ktorou sú na nerozoznanie. Z pozície šikovnej dobrovoľníčky sa dostala do organizačného štábu. Jeho súčasťou je už tretí rok, najprv pôsobila ako asistentka riaditeľky festivalu a teraz už riadi produkciu hlavného programu, komunikuje so súbormi z celej Európy, na starosti má aj zahraničné cesty členov Umeleckej rady a vedie medzinárodný projekt EÚ DNA.

Slavka Civáňová, koncepcia sprievodného a vzdelávacieho programu, spolupráca s partnermi

Na festivale dobrovoľníčila už ako stredoškoláčka a už 15. rok je jeho každodennou súčasťou. V roku 2003 nastúpila ako manažérka sprievodného programu a koordinátorka spolupráce so spoluorganizátormi, o rok neskôr sa stala projektovou manažérkou vzdelávacích projektov Asociácie Divadelná Nitra. Neskôr koordinovala viacero festivalových projektov ako Deň bez umenia či Nitra ´89 – pamäť regiónu. Pod jej „rukami“ vyrástol unikátny koncept iného_námestia, sekcií Biela noc či Festival deťom, ktoré dávajú každoročne počas Divadelnej Nitry novú tvár priestoru pred Divadlom Andreja Bagara a do ulíc Nitry prinášajú desiatky sprievodných podujatí.

Zuzana Kizáková, PR manažér a mediálni partneri

Na Divadelnej Nitre má už po piaty raz na starosti celú komunikačnú stratégiu aj kampaň festivalu, styk s novinármi, mediálnymi partnermi, tvorbu tlačových správ, newslettrov, manažuje webovú stránku aj sociálne médiá, kreuje televízny spot, organizuje a vedie tlačové konferencie a počas festivalu robí servis pre novinárov v press centre. Pôsobí ako PR manažérka a marketérka na voľnej nohe v oblasti kultúry.

Elena Kárová, projekt Darujem ti tulipán

Do festivalových vôd zavítala pred 14 rokmi z medzinárodných umeleckých sietí. Ako vyštudovaná výtvarníčka dávala tvár festivalovému interiéru i exteriéru. Postupom času sa k festivalu pripojil jej unikátny projekt Darujem ti tulipán, ktorý už 11. rok cez umelecké aktivity integruje deti so zrakovým postihnutím, s autizmom, mentálne postihnuté, deti z rómskych komunít a posledný rok aj deti irackých azylantov. Projekt vždy vrcholí počas festivalu, keď pre deti pripravuje rôznorodé aktivity, do ktorých zapája aj širokú verejnosť.

Soňa Tóthová, V4 @Theatre Critics Residency a ubytovanie

Začala ako asistentka riaditeľky a postupne sa prepracovala do samostatnej  práce. Registrovala účastníkov, starala sa o festivalových hostí, vybavovala ubytovanie, zaoberala sa marketingom, podávala granty a teraz je zodpovedná za riadenie celého projektu medzinárodného workshopu, ktorý na festival prináša vyše desiatku mladých kritikov z krajín V4 i okolitých štátov. Típod patronátom zahraničných lektorov sledujú a analyzujú festivalové inscenácie.

Lujza Bakošová, redakcia tlačovín a webovej stránky

Tento rok to bude 23. ročník, na ktorom pracuje. Má za sebou aj 9 rokov v pozícii zástupkyne riaditeľky. V prvom roku práce mala na starosti získavanie sponzorov a komunikáciu so spoluorganizátormi. Od nasledujúceho roku až doteraz je zodpovedná za správnosť textov vo všetkých informačných a propagačných materiáloch festivalu od plagátu, cez tlačové správy až po brožúru a katalóg, takisto aj za administráciu festivalovej webovej stránky, komunikuje s grafikmi, tlačiarňami, stará sa o archív. Spolupracovala  na rozsiahlej knihe k minuloročnému jubileu festivalu – ...Túžba živá po kráse.

Mária Bakošová, asistentka redakcie a PR

Narodila sa v septembri 1992, keď sa práve narodila aj Divadelná Nitra. Od malička vyrastala na Divadelnej Nitre. Ako tínedžerka na nej dobrovoľníčila, neskôr brigádovala. Pripravovala listy s pozvánkami, vyrábala pracovnú programovú tabuľu, starala sa o facebookovú a webovú stránku festivalu, pomáhala mame, Lujze, v redakcii, naučila sa množstvo vecí od prípravy textov do redakčných materiálov cez spoluprácu s grafikom až po výber gramáže papiera na tlač.

Lucia Valková, produkcia sprievodného programu a dobrovoľníctvo

Na „Divadelku“, ako sa Divadelnej Nitre hovorí v kruhoch dobrovoľníkov, ju nahovoril jej pedagóg z vysokej školy. V roku 2012 prišla po prvýkrát dobrovoľníčiť, a dva roky bola – ako sama hovorí – v skupine statočných, ktorí sa starali o plynulý chod desiatok sprievodných podujatí. Neskôr sa stala asistentkou koordinátora dobrovoľníkov. Tento rok je súčasťou festivalového štábu ako produkčná sprievodných podujatí a pod jej ruky sa dostala aj produkcia vzdelávacích aktivít v projekte Ako na divadlo a Aj toto je umenie.

Tatiana Zajacová, marketing

Ako dobrovoľníčka sa starala aj o návštevu prezidenta SR Andreja Kisku na Divadelnej Nitre, aj o zahraničné súbory. Prvýkrát prišla na festival v roku 2013 a ako dobrovoľníčka akreditovala účastníkov festivalu, v roku 2015 sa dostala do tímu hostesiek VIP, ktoré sa starali o najvýznamnejších hostí festivalu, medzi inými aj o samotného prezidenta. Tento rok je už súčasťou štábu. Má na starosti marketing predaja vstupeniek, komunikáciu so školami, firmami a rôznymi inštitúciami.

Mária Kurucová, sekretariát a vstupenky

Každoročne prichádza do systému Divadelnej Nitry okolo 2 tisíc rezervácií. A tie spravuje Mária, ktorá je s krátkymi prestávkami súčasťou štábu už piaty rok. Je to tá osoba, ktorá svoje leto trávi prácou s rezervačným systémom či zavretá v pokladnici, pripravuje vstupenky pre zahraničných aj domácich hostí, pre VIP, pod dohľadom má predaj, kontrolu vstupeniek a štatistiky. Vypomáha aj pri marketingu či ekonomike.

Olha Bohuslavska, office manager

Na Divadelnej Nitre strávila zo všetkých členov štábu najkratší čas. No na konte má už dve ocenenia. Minulý ročník bol pre ňu úplne prvým, počas festivalu ako dobrovoľníčka sprevádzala zahraničných hostí a ako vyštudovaná tlmočníčka pomáhala pri prekladoch častí programu. Na konci festivalu bola v štábe ocenená ako Dobrovoľníčka roka. A už o pár mesiacov neskôr získala titul Dobrovoľníčka roka mesta Nitra v oblasti kultúry. Od tohto roka sa podieľa na prípravách festivalu, pracuje ako office manager, zároveň pripravuje preklady inscenácií.

Tereza Bosmanová, guest servis

Sprvu ako dobrovoľníčka pomáhala na sekretariáte festivalu, potom pri ubytovávaní hostí a tento rok už má na starosti celý servis pre domácich i zahraničných hostí festivalu ako aj VIP. Odosiela oficiálne pozvania, zabezpečuje ubytovanie, vstupenky, diplomatickú komunikáciu. A priamo počas diania 26. ročníka Divadelnej Nitry bude riadiť tím VIP hostesiek, ktoré sa budú starať o plánovanie a organizovanie návštev významných hostí na festivale ako aj riešiť ich požiadavky.

Kristián Šeffer, koordinátor dobrovoľníkov 

19 rokov je súčasťou Divadelnej Nitry. Pôsobil ako člen tímu PR manažéra festivalu, mal na starosti aj technické a materiálové zabezpečenie festivalu. Už deviaty rok je koordinátorom dobrovoľníkov. Každoročne má na starosti vyše 100 mladých ľudí, ktorí pomáhajú pri organizácii festivalu, každoročne pozná všetky ich tváre a mená aj to, kto z nich je na ktorú z množstva úloh najlepší. V tej istej chvíli posiela skupinu na stavbu pódia a ďalšiu na vítanie hostí či prípravu festivalovej diskusie. Jeho úlohou je držať celý dobrovoľnícky tím pokope a motivovaný.

Slavomír Rezník, technická správa IT a sietí

Ako sám hovorí, svet vidí v binárnych číslach. Rieši každý technický problém, všetkých členov štábu. A to už deviaty rok. Opravuje, zálohuje, obnovuje, hrá sa kódmi, odvíruje, archivuje, nahráva, inštaluje, komprimuje, je zodpovedný za všetko, čo sa týka výpočtovej techniky a systémov festivalu. V jeho hlave driemu prístupové heslá a kódy, a pod jeho dohľadom sa ukladajú gigabajty dokumentov Divadelnej Nitry. Momentálne vytvára aj novú redizajnovanú internetovú stránku pre Divadelnú Nitru.

ORGANIZÁCIA FESTIVALU 2016 hlavný organizátor: 1 hlavníspoluorganizátori: 5 subjektov spoluorganizátori: 13 subjektov umeleckárada: 4 ľudia členovia štábu: 20 ľudí technickýa obslužnýpersonál programu: 100 ľudíspolupracovníci: 71 jednotlivcov a firiem dobrovoľníci: 70 ľudí

Festival podporili