Kurátori slovenského programu budú z MLOKov

23.03.2018 10:03

Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa už intenzívne pripravuje, v roku 2018 s podtitulom – RE. Téma vzišla z potreby ZMENY PARADIGMY vnímania sveta, ktorá je obsiahnutá v mnohých pojmoch obsahujúcich predponu RE -  ZNOVA, OPÄŤ, ODPOVEĎ.

Koncepciu a výber zahraničného programu festivalu zabezpečujú v roku 2018 opäť Dáša Čiripová, Martina Vannayová, Ján Šimko a Ján Balaj.

Kurátorkami slovenskej časti hlavného programu festivalu budú členky združenia MLOKi, divadelné kritičky Zuzana Andrejcová Ferusová, Katarína Cvečková, Lucia Lejková a Martina Mašlárová. 

Projekt MLOKi vznikol z iniciatívy mladých kritikov a kritičiek divadelného umenia, ktorým nestačil odborný prístup divadelnej obce ani zjednodušujúci štýl dennej tlače. MLOKi sa vybrali strednou cestou napriek tomu, že udržať sa na nej znamená sledovať svoju rovnováhu. Členmi združenia sú Zuzana Andrejcová Ferusová, Martin Bujna, Katarína Cvečková, Miloslav Juráni, Lucia Lejková, Martina Mašlárová, Jakub Molnár, Matej Moško a Zuzana Poliščák Šnircová.

Ide o skupinu mladých ľudí, ktorí sú presvedčení, že má zmysel venovať sa umeleckej kritike. Veria, že tvorivá činnosť a jej reflexia nie sú autonómne svety, z ktorých jeden je schopný bez druhého sa zaobísť. Ich kľúčovou aktivitou je internetový časopis http://www.mloki.sk, ktorý sa snaží zaujať nielen odbornú obec, ale byť čitateľsky príťažlivý pre širšiu verejnosť. MLOKi sú platformou združujúcou generačne spriaznených autorov, ktorí tvoria fundovanú umenovednú reflexiu pútavou formou.

MLOKi bývajú pravidelne pozývané na festivaly a prehliadky profesionálneho aj ochotníckeho divadla, ktoré buď na základe spolupráce s festivalom, alebo z vlastnej iniciatívy reflektujú vo festivalových denníkoch, formou reportáží z podujatí či na diskusných platformách. Oživovať povedomie o dianí na divadelnej scéne sa snažíme tiež prostredníctvom krátkych statusov na sociálnej sieti, videorozhovormi s umelcami aj divákmi... MLOKi sa neboja hľadať stále nové možnosti reflexie a popularizácie divadelnej kritiky.

Festival podporili