Nocovali sme v divadle. A Vy s nami!

26.11.2016 04:11

V sobotu 19. novembra 2016 sa Nitra ponorila do tmy skôr ako inokedy: obloha bola zamračená, už pred zotmením začalo silne pršať, no predovšetkým – v mnohých divadlách a kultúrnych organizáciách sa chystala Noc divadiel. Medzi jej organizátorov patrila aj Asociácia Divadelná Nitra.


V Divadle Andreja Bagara v Nitre sa večer začal Ódou na radosť, ktorá bola mottom jubilejného 25. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (23. – 28. 9. 2016). 

Vo vstupnom foyer uviedol orchester Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre záverečnú časť Beethovenovej 9. symfónie – hymny Európskej únie. Pod vedením Jany Csámpaiovej účinkovalo niekoľko desiatok hudobníkov a tanečníkov – pedagógov i žiakov ZUŠ. 

Napriek skutočne novembrovému počasiu prišlo nečakane veľa návštevníkov, dospelých i detí. Tí zotrvali v divadle takmer dve hodiny sprevádzaní divadelným škriatkom v podaní Martina Šalachu po všetkých priestoroch, od strojovne cez veľkú sálu a štúdio až po strechu, pričom v každom z nich sa niečo zaujímavé udialo.
 

Inscenovaná prehliadka Divadla Andreja Bagara s názvom Nepovolaným vstup zakázaný sa úspešne opakovala ešte o 21. hodine, no to sa už štáb Asociácie Divadelná Nitra presunul do kaviarne Coffee Tree Friends, kde usporiadal zábavný vedomostný kvíz Čo ne(vieme) o Európe?, ktorý sa premiérovo uskutočnil už počas festivalu. 14 tímov súťažilo takmer do polnoci o zaujímavé ceny, ktoré venovala asociácia najmä zásluhou svojich partnerov. Jednou z akcií asociácie bola aj výstava plagátov za 25 rokov existencie festivalu v priestoroch okolo Štúdia DAB. 
 

Motto 7. ročníka obľúbeného projektu Noc divadiel Sedmospáči, prebuďte sa! sa úspešne naplnilo. Divadlo na niekoľko hodín spojilo množstvo ľudí rôznych profesií a generácií. A Asociácia Divadelná Nitra sa tak spolu s takmer päťdesiatimi divadlami a kultúrnymi centrami z 22 slovenských miest opäť na chvíľu stala súčasťou európskeho sviatku divadla. 

Festival podporili