Obzrite sa za festivalom

20.10.2018 02:10

Predstavením Batacchio pražského súboru La Putyka sa 3. októbra 2018 skončil 27. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.
Šesť dní naplnených divadelnými predstaveniami, diskusiami, workshopmi, koncertmi a výstavami a najmä množstvom inšpiratívnych stretnutí sa konalo v rámcoch témy RE - ako predpony pre ZNOVA, OPÄŤ, ODPOVEĎ. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a realizácii Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018 – ktorí ho pripravili, podporili, poskytli záštitu, financie, materiál, mediálnu, personálnu i morálnu podporu a – last but not least – ktorí vystúpili v jeho bohatom a rôznorodom programe.A všetkým, ktorí ho poctili svojou návštevou. Skončila sa Divadelná Nitra 2018.

Nech žije Divadelná Nitra 2019, 28. ročník (27. septembra – 2. októbra 2019)   s témou PODOBY SLOBODY!

Obzrite sa za festivalom aj prostredníctvom niekoľkých čísel v dokumente 
EX POST Divadelná Nitra 2018
.

Festival podporili