PROJEKTY 2017: Vzdelávať o divadle. Originálne

04.04.2017 11:04

Sklamanie z poklesu spoločenskej aj individuálnej morálky, politickej kultúry i z nedostatku pozitívnych vzorov správania sa. A stále výraznejšie presadzovanie sa extrémistických tendencií. Takéto javy dnes zaznamenávame vo verejnom priestore. Umenie a kultúra majú potenciál niečo s týmto stavom urobiť. Aj o tom je vzdelávanie k umeniu a kultúre i práca s publikom. Rozvíja kreativitu, komunikáciu, vedomie rozmanitosti, ukazuje iný pohľad na súčasnosť i dejiny. 

Od roku 2008 realizuje Asociácia Divadelná Nitra celoročný projekt neformálneho vzdelávania Ako na divadlo. V roku 2017 sa ho zúčastní do 200 ľudí – budú to študenti rôznych stredných a vysokých škôl zo Slovenska i verejnosť.  

 

V časti Ako na divadlo v Nitre navštívi niekoľko desiatok nitrianskych študentov pod vedením profesionálnych lektorov dve inscenácie domovského Divadla Andreja Bagara v Nitre a jedno vybrané zahraničné predstavenie festivalu Divadelná Nitra. Na výsostne aktuálne spoločenské témy, nie (len) pre zábavu. Už 4. apríla 2017 si pozrú inscenáciu dramatika Laca Keratu Dobro v režisérskom spracovaní Svetozára Sprušanského, koncom mája ešte majú na programe Jánošíka režiséra Rastislava Balleka.   

 

V časti Návšteva divadelného festivalu sa hosťami Divadelnej Nitry stane 10 študentov Vysokej školy múzických umení a 5 študentov Akadémie umení z Banskej Bystrice, ktorým festival ponúkne vstupenky na predstavenia, ubytovanie a odborné workshopy s lektormi, ako aj účasť na diskusiách s tvorcami.   

 

ČÍTAJTE ROZHOVOR S KOORDINÁTORKOU PROJEKTU DÁŠOU ČIRIPOVOU

 
Asociácia Divadelná Nitra je jednou z mála platforiem v kultúre, kde sa – aj prostredníctvom tém rovnomenného festivalu – nastoľujú závažné spoločensko-politické témy. Preto dávame mladým šancu diskutovať s tvorcami, analyzovať texty hier, dotknúť sa divadla zblízka, spoznať zblízka názory umelcov a podať kritickú reflexiu – nielen o divadle.

VIAC O PROJEKTE

Festival podporili