Stretnutie s partnermi festivalu

12.12.2016 10:12

V stredu 30. novembra 2016 sa v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre uskutočnilo priateľské stretnutie partnerov, spoluorganizátorov a spolupracovníkov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2016 so zástupcami festivalu. Stretnutie spojené s videoprezentáciou, koncertom a pohostením bolo poďakovaním  za spoluprácu na festivale a jeho podporu. Spomínalo sa na jubilejný 25. ročník, ale i na celé štvrťstoročie existencie festivalu Divadelná Nitra. Súčasťou pohostenia bola čaša vína aj tradičná kapustnica a delikatesy z dielne členov štábu Divadelnej Nitry, večerom sprevádzala hudobná skupina be.Well. Na záver stretnutia dostali hostia tlačené a elektronické materiály s dokumentáciou spolupráce s festivalom a malý darček ako poďakovanie za doterajšiu spoluprácu. Takmer 60 hostí, ktorí stretnutie poctili svojou účasťou, je prísľubom, že partnerstvá s festivalom budú rovnako intenzívne a vzájomne prospešne pokračovať aj v nastávajúcom roku 2017. 

Ďakujeme aj Vám všetkým za spoluprácu, podporu a návštevu aktivít Asociácie Divadelná Nitra v roku 2016!

  

Festival podporili