Štvrté a viac než úspešné V4@Theatre Critics Residency.

19.12.2018 09:12

Osmičkový rok sa pomaly končí a blížia sa sviatky pokoja a oddychu. Asociácia Divadelná Nitra už napriek predvianočnému zhonu pripravuje aktivity pre rok 2019, no ešte stále aj zhodnocuje rok 2018.

 

Štvrté a viac než úspešné V4@Theatre Critics Residency.

Štvrtý ročník medzinárodnej rezidencie V4@Theatre Critics Residency absolvovalo 16 divadelných kritikov z desiatich krajín.

Okrem pravidelných workshopov pod vedením svetoznámeho teatrológa Patricea Pavisa účastníci absolvovali aj prednášky nemeckého kritika Thomasa Irmera o podobách súčasného dokumentárneho a politického divadla. Tie priamo nadväzovali na zahraničný hlavný program festivalu.

Tradičnou pridanou hodnotou projektu sú reflexie účastníkov na inscenácie hlavného programu festivalu Divadelná Nitra, ktoré najmä pre slovenských tvorcov slúžia ako cenná spätná väzba od zahraničných kritikov. Projekt V4@Theatre Critics Residency tak nadväzuje na poslanie Divadelnej Nitry – tvoriť mosty a hľadať prieniky medzi domácim a zahraničným prostredím," vysvetľuje koordinátor projektu Ján Balaj.

Rezidencia však neslúži iba ako platforma pre analýzu a reflexiu divadla. Naším cieľom je aj prezentovať aktuálne tendencie súčasného scénického umenia v krajinách, z ktorých do Nitry pricestovali účastníci workshopu. Verejnú diskusiu o súčasnej dráme a divadle pod názvom V4@Theatre Critics Residency talk viedol Patrice Pavis. V súčasnosti prebieha publikovanie prác účastníkov v rôznych médiách ich krajín. Zoznam účastníkov a ich výstupy postupne uverejňujeme TU

Projekt V4@Theatre Critics Residency 2018 podporili:

Medzinárodný vyšehradský fond / International Visegrad Fund

Fond na podporu umenia / Slovak Arts Council

Partneri:

Institut umění – Divadelní ústav, Praha, ČR

Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského, Varšava, PL

Trafó – Dom súčasného umenia, Budapešť, HU

Divadelný ústav, Bratislava, SK

Centrum pre kultúru v Lubline – Eastern European Performing Arts Platform, Lublin, PL

Centrum výtvarných a scénických umení ART Corporation, Minsk, BY

Centrum kultúrnych projektov AZART, Kišiňov, MD

Festival podporili