Témy Divadelnej Nitry ako logá spoločenského vývoja

03.06.2017 12:06

Každý ročník Divadelnej Nitry nesie tému. Cieľom festivalu už od jeho vzniku je reflektovať aktuálne spoločenské a politické dianie. A keď si témy festivalu za jeho 25-ročnú históriu postavíme do časovej postupnosti, uvidíme aj akési logá nášho spoločenského vývoja. Posledné ročníky sa niesli v znamení tém: Vina / Nevina (2012), Očistení (2013), Načo umenie? (2014) a v čase explózie imigračnej vlny do Európy, nárastu chudoby a bezdomovectva i ohrozenia životného prostredia zaznela téma Empatia – zdieľať a dávať (2015). Do jubilejného 25. ročníka (2016)si Divadelná Nitra vybrala tému Óda na radosť? (minulosť – prítomnosť – budúcnosť), ktorou reagovala aj na pálčivé témy dnešnej Európskej únie. 

Najväčší medzinárodný divadelný festival na Slovensku vstúpi do svojho 26. ročníka témou # FUNDAMENTALS.
 

Prečo?

FUNDAMENTALS = zásada, podstata, základný princíp

Nachádzame sa v období devalvácie hodnôt. Pojmy ako domov, rodina, viera, vernosť, spravodlivosť, súcit, krása, identita, pamäť sú permanentne spochybňované a strácajú svoj obsah. Žijeme vo svete extrémov, v ktorom je priveľa túžby po úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie aj priveľa slov, rýchlosti, hluku i smogu. A primálo spravodlivosti, úcty k človeku, pokory a lásky. Žijeme v strete rôznych záujmov. Rozvoj vedy a techniky, komercionalizácia, globalizácia, silnejúci individualizmus a v opozícii k tomu návrat k tradíciám, komunitnému životu, k prírode, ku kultúrnemu dedičstvu. 

Aké sú základné hodnoty života človeka a spoločnosti? Na scéne Divadelnej Nitry 2017 nás budú zaujímať „iné osudy“. Obyčajné i neobyčajné životy ľudí, ktorí preukazujú nezlomnú vôľu, pevnú vieru, snahu nepoddať sa, túžbu vstať a ísť ďalej.V podaní – ako inak – neobyčajných európskych i domácich divadelných ansámblov. 

Budeme sa snažiť dospieť k základom i dovidieť do budúcnosti. Skúmať súčasné i budúce hodnoty. Spolu s Vami, divákmi.
 

Festival podporili