Tvorte s nami plagát! Tvorte s nami hodnoty!

19.05.2017 09:05

Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa roztočí 22. septembra a bude trvať do 27. septembra 2017. Tento rok sa ponesie v téme FUNDAMENTALS. Lúštite s nami osemsmerovku, hľadajte, skúmajte a nachádzajte. HODNOTY. A hlasujte o tie, ktoré podľa Vás patria na festivalový plagát!

Zapojte sa do ANKETY TU!

FUNDAMENTALS = zásada / zásady, podstata, základný princíp

Nachádzame sa v období devalvácie hodnôt. Pojmy ako domov, rodina, viera, vernosť, spravodlivosť, súcit, krása, identita, pamäť sú permanentne spochybňované a strácajú svoj obsah. Žijeme vo svete extrémov, v ktorom je priveľa túžby po úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie aj priveľa slov, rýchlosti, hluku i smogu. A primálo spravodlivosti, úcty k človeku, pokory a lásky. Žijeme v strete rôznych záujmov. Rozvoj vedy a techniky, komercionalizácia, globalizácia, silnejúci individualizmus a proti tomu návrat k tradíciám, komunitnému životu, k prírode, ku kultúrnemu dedičstvu. 

Aké sú základné hodnoty života človeka a spoločnosti? Na scéne Divadelnej Nitry 2017 nás budú zaujímať „iné osudy“. (Ne)obyčajné životy významných i prostých ľudí. V podaní – ako inak – neobyčajných európskych i domácich divadelných ansámblov. 

Budeme sa snažiť dospieť k základom i dovidieť do budúcnosti. Skúmať súčasné i budúce hodnoty. 

Pomenovávanie hodnôt ako PODSTATY, ZÁKLADU života človeka i spoločnosti bude tvoriť tematické východisko nasledujúcich troch ročníkov Divadelnej Nitry 2017 – 2019.

Festival podporili