V projekte EU DNA sme absolvovali 16 zahraničných ciest

26.10.2017 11:10

Asociácia Divadelná Nitra úspešne uzavrela druhú etapu projektu EU DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association). Projekt vychádza z dlhodobej snahy Asociácie Divadelná Nitra prekračovať hranice Slovenska, rozvíjať medzinárodné kontakty, stimulovať koprodukčné projekty a networking medzi slovenskou a zahraničnou divadelnou scénou.

V rámci projektu sa uskutočnilo 16 zahraničných mobilít. Aktívne tak dostalo možnosť cestovať 6 divadelných kritikov, dramaturgov a kultúrnych manažérov do destinácií ako Belgicko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Nemecko a Česko. V týchto krajinách navštívili významné európske inštitúcie a festivaly ako Zlatá maska, prehliadka v Münchner Kammerspiele, Impulse Theater Festival, Kunstenfestivaldesarts, Wiener Festwochen, Stücke 2017, Trafó – House of Contemporary Arts a viaceré české divadlá. 

Jednou z priorít projektu bol aj rozvoj kontaktov s Medzinárodnou sieťou pre performatívne umenie IETM. Prostredníctvom aktívnej účasti na jarnom stretnutí siete v Bukurešti boli podané informácie o aktuálnom divadelnom umení na Slovensku a oslovili sme partnerov pre koprodukčné projekty.

Projekt EU DNA z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Festival podporili