Všetko, čo potrebujete vedieť o Divadelnej Nitre 2017

12.09.2017 08:09

Medzinárodný festival Divadelná Nitra vstúpi do svojho 26. ročníka, ktorý sa koná od 22. do 26. septembra 2017, témou #FUNDAMENTALS. Vo svojom programe sa bude obracať k základným hodnotám života človeka a spoločnosti.

O téme

#spravodlivosť  #tolerancia  #sloboda  #mier  #domov  #rodina  #korene  #tradícia  #identita  #príroda  #pamäť  #česť  #úcta  #priateľstvo  #viera  #vzdelanie  #autority  #porozumenie...

... žijeme v dobe devalvácie hodnôt + vo svete extrémov, v ktorom je priveľa túžby po úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie + priveľa slov, rýchlosti, hluku i smogu. A primálo < spravodlivosti, úcty k človeku, pokory a lásky. Pojmy ako domov, rodina, viera, vernosť, súcit, krása, identita, pamäť sú permanentne spochybňované a strácajú svoj obsah.  Žijeme v konflikte rôznych záujmov. Rozvoj vedy a techniky, komercionalizácia, globalizácia, silnejúci individualizmus a ako odpoveď * návrat k tradíciám, komunitnému životu, k prírode, ku kultúrnemu dedičstvu. ... Záhadný pojem #fundamentals vyjadruje základy, základný princíp, podstatu vecí, esenciu. Na DN17 sa chceme venovať základným hodnotám. Preto pojem fundamentals rozvetvujeme do mnohých kľúčových slov # # # Hľadajte dnes opomínané alebo zabudnuté hodnoty spolu s nami v divadelných dielach, filmoch, výstavách, koncertoch, workshopoch i v diskusiách + v interaktívnom vizuáli.*

O úvodnom predstavení

Medzi najväčšie ťaháky tohtoročného hlavného programu bezpochyby patrí hneď otváracie predstavenie. Divadelnú Nitru 2017 odštartuje 22. septembra 2017 inscenácia zo Spojených štátov amerických a Slovinska, vďaka ktorej sa historicky po prvý raz na Slovensku predstaví tvorba Slováka Pavla Lišku, rodáka zo Skalice, slávneho najmä v Amerike a v západnej Európe. Jeho súbor Nature Theater of Oklahoma z New Yorku, ovenčený newyorskou cenou Obie, je jedným z najznámejších divadelných mien na scéne off Broadway. Na festivalové dosky prinesie v produkcii pohybového divadla EnKnapGrup z Ľubľany inscenáciu PRÁVO NA ŠŤASTIE,v ktorej skúma a ironizuje „americký sen“ v priam tarantinovskom štýle.

Pavol Liška odišiel pred 25 rokmi zo Slovenska do USA ako čerstvý 17-ročný maturant a stal sa jedným z najúspešnejších súčasných divadelných tvorcov vo svete. „V Amerike som našiel, napriek všetkým omylom a skúškam, to, čo som mal rád, a plne som sa tomu oddal. Nemyslel som na americký sen, už vtedy sa mi zdal, rovnako ako teraz, ako klišé. Realita je kdekoľvek priveľmi tvrdá na to, aby sa stala snom,“ hovorí dnes Pavol Liška.

Jeho úspechom na medzinárodnej divadelnej scéne však predchádzalo podľa vlastných slov 15 rokov tvrdých pracovných skúseností. Prešiel si aj pozíciami ako umývač riadu v mexickej reštaurácii, strážnik v tanečnom štúdiu či v múzeu a zbieral aj divé kvety v močiaroch New Jersey. „Všetky zarobené peniaze sme investovali do našej umeleckej práce, na ktorú sme mali čas len po večeroch a cez víkendy. Nemali sme ani najmenšiu nádej, že by sme sa umením niekedy dokázali uživiť, ale robili sme to s vášňou a oddanosťou, ako keby to bolo najdôležitejšou vecou v živote. A to aj vtedy, keď v divadle, alebo skôr v miestnosti, ktorú sme si prenajali, sedelo päť ľudí – štyria naši kamaráti a jeden, ktorého sme stiahli z ulice,“ spomína si Pavol Liška, ktorý v roku 2006 založil Nature Theater of Oklahoma so svojou manželkou a spolupracovníčkou Kelly Cooperovou.

Unikátne dielo PRÁVO NA ŠŤASTIE vzniklo v spolupráci umeleckého dua Liška – Copperová z newyorského Nature Theater of Oklahoma a medzinárodného tanečného divadla EnKnapGroup zo slovinskej Ľubľany. Inscenácia sa vracia k základnému dokumentu Spojených štátov amerických, k Deklarácii nezávislosti. Tá kladie „budovanie osobného šťastia“ medzi „neodcudziteľné práva“, ktoré všetkým ľuďom dáva Stvoriteľ, a ktoré je vláda poverená chrániť.

Čo však v skutočnosti je toto „osobné šťastie“? K čomu všetkému nás toto naše „základné právo“ oprávňuje? Čo všetko si ním môžeme a chceme ospravedlniť? Čo zlé sa v jeho mene napácha? Koľko (amerických) snov stroskotalo a ostalo len zničené bojové pole? Aj to sú otázky, ktoré vyvoláva táto inscenácia.

Právo na šťastie však nie je vážna spoločensko-politická kritika, skôr tanečno-poetická fraška s prvkami archaických kovbojských tancov,” opisuje členka Umeleckej rady Divadelnej Nitry Martina Vannayová.

O hlavnom festivalovom programe

Hlavný festivalový program ponúkne počas 5-dňového divadelného podujatia na rôznych hracích miestach 10 inscenácií v 14 predstaveniach a v nich zaujímavých tvorcov z Belgicka, Česka, Grécka, Poľska, Spojených štátov amerických, Slovinska a Slovenska. Okrem činohry uvedie aj pohybové divadlo, divadlo – film, predstavenie v posunkovej reči nepočujúcich, inscenácie inšpirované dokumentom, komédie okorenené iróniou, nadhľadom, politickým kontextom, ale aj vážne diela, ktoré zasiahnu rozum a vzbudia emócie. Všetky inscenácie hlavného programu sú autorským divadlom a originálne spracovávajú klasiku alebo súčasné témy.

HLAVNÝ PROGRAM

http://www.nitrafest.sk/domov/program-2017/hlavny-program-2017/

EnKnapGroup, Ľubľana, SLOVINSKO + Nature Theater of Oklahoma, New York, USA

PRÁVO NA ŠŤASTIE

koncepcia, text a réžia:Pavol Liška, Kelly Copperová
22. 9. 2017, 18.30 – 20.45, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála, bez prestávky, jazyk: anglický, slovenské a anglické titulky, € 14 / 12 / 6

Čo majú spoločné kovbojské tance a westernový saloon s lietajúcimi dronmi a energetickými nápojmi? To prezradí vtipné pohybové predstavenie, ktoré vzniklo v spolupráci umeleckého dua Liska-Copper z newyorského Nature Theater of Oklahoma a ľubľanského pohybového divadla EnKnapGroup. Trochu sitcom, trochu absurdita ironicky sa pohrávajúca s klišé amerického sna a uplatňovaním práva na šťastie, ktoré je zakotvené v Deklarácii nezávislosti USA. Jeden z najznámejších nezávislých amerických súborov – držiteľ ceny Obie a tvorba Slováka Pavla Lišku po prvý raz na Slovensku.

#šťastie  #identita  #právo

Studio Hrdinů, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA
David Zábranský: HEREC A STOLÁR MAJER HOVORÍ O STAVE SVOJEJ DOMOVINY
réžia:Kamila Polívková
23. 9. 2017, 16.00 – 17.20, 20.30 – 21.50, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio, bez prestávky, po druhom predstavení diskusia s tvorcami jazyk: český, prvé predstavenie simultánne tlmočené do angličtiny, € 14 / 12 / 6

Oceňovaný spisovateľ David Zábranský nazerá na tému „domoviny“ cez filter životného osudu populárneho českého herca Stanislava Majera a tvorcov spojených s pražským kultovým divadlom Studio Hrdinů. V inscenácii odmenenej viacerými divadelnými cenami sa v strhujúcom monológu herca Majera obnažuje sebaironizujúci umelec, kaviarenský intelektuál a stolár v jednej osobe, a títo všetci si v iskrivom a mimoriadne vtipnom texte vymieňajú nezlučiteľné názorové pozície, aby komentovali stav svojej domoviny.

#domovina  #identita  #autority

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Mária Rázusová-Martáková: JÁNOŠÍK
réžia:Rastislav Ballek
23. 9. 2017, 18.00 – 19.40, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála, bez prestávky, jazyk: slovenský, anglické titulky, po predstavení diskusia s tvorcami,  € 10 / 8 / 6

Múdre a vizuálne hýrivé predstavenie. Mýtus o čestnom junákovi, ktorého k zbojníčeniu dohnala krutá a skrivodlivá doba a ktorý našiel morálku práve v amorálnosti, patrí do kolektívneho vedomia Slovákov. Rastislav Ballek, jeden z najvýraznejších divadelných vizionárov Slovenska, siahol po hre, v ktorej sedliacky hrdina hovorí vo veršoch a naivný príbeh dostane filozofický ráz. Na Ballekovom javisku sa mieša gýč s konceptualizmom, brak s metafyzikou, apelatívno-emočné herectvo s performatívnym dianím. Zabudnutý text v podobe nezabudnuteľnej inscenácie.

#právo  #spravodlivosť  #tradície

Divadlo Pôtoň, Debris Company, Med a prach, Sláva Daubnerová
MIRACLES

autori projektu:Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte
23. 9. 2017, 21.00 – 24.00, Bátovce, bus o 20.00 z parkoviska DAB a späť, občerstvenie k dispozícii, jazyk: bez textu, cena s dopravou € 14 / 14 / 8, cena bez dopravy, € 10 / 10 / 6

Tri kilometre, tri hodiny, štyri súbory, štyri rôzne priestory – jazero, škola, kostol, lúka. Nočné magické putovanie za zázrakmi v jedinečnom projekte štyroch slovenských nezávislých súborov. Kúzlami a čarami nás unesú do krajiny snového a zázračného, kde stretneme víly, duchov, jeleňov, prírodné živly a ocitneme sa v bohatom a krásnom svete, ktorý v nás opäť oživí vieru, že zázraky stále existujú a ľudstvo má ešte nádej.

#viera  #krása  #láska

Cirk La Putyka, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA + Rootlessroot, Atény, GRÉCKO
BLACK BLACK WOODS
réžia a choreografia:Jozef Fruček, Linda Kapetanea
24. 9. 2017, 16.00 – 20.00, do 18.30 voľný pohyb z a do sály, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála, po predstavení diskusia s tvorcami, jazyk: český, anglický text k dispozícii, € 12 / 10 / 6

Takmer každý syn sa v istej životnej fáze pokúša vymedziť voči otcovi, zápasí s ním, chce robiť všetko inak, až napokon zistí, že sa mu v mnohom podobá a že ho má rád so všetkým, čo bolo, je a bude. Krása čiernočierneho lesa – kontrastného kruto nenávistného i krehko láskyplného vzťahu rodiča a dieťaťa. Nezvyčajnú inscenáciu o večnej snahe prekročiť vlastný tieň a rodinné modely, na akú vôbec nie sme v tvorbe Cirk La Putyka zvyknutí, uvidíme v podaní skutočnej dvojice syna a otca – Rostislava Nováka mladšieho a Rostislava Nováka staršieho. #rodina  #súcit  #porozumenie

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Fjodor Michajlovič Dostojevskij: POSADNUTÍ
réžia:Braňo Mazúch
24. 9. 2017, 16.00 – 17.40, 20.30 – 22.10, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio, bez prestávky, po prvom predstavení diskusia s tvorcami, jazyk: rusínčina, anglické titulky, synopsa v slovenčine, € 10 / 8 / 6

Dostojevského besy už nie sú apokalyptickými vojakmi anarchie a smrti, ale posadnutými, ktorí sa chorobne boja dospieť a trpia nedostatkom lásky. Čo ich obklopuje, si nevšímajú, po čom túžia, to ich ničí. Dostojevského paradox ľudského bytia sa odohráva v rodinnom prostredí divákovi takmer na dotyk. Kozmická dimenzia sa odzrkadľuje len v ustráchaných pohľadoch neistých antihrdinov. Živá hudba a vášnivé herectvo skvelých rusínskych umelcov ešte väčšmi zosilnia autentickosť javiskového bytia rozorvaných duší.

#sloboda  #láska  #zmysel života

Slovenské komorné divadlo Martin
Svetlana Alexijevič: VOJNA NEMÁ ŽENSKÚ TVÁR
réžia: Marián Pecko
25. 9. 2017, 18.00 – 20.50, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála, s prestávkou, jazyk: slovenský, anglické titulky, po predstavení diskusia s tvorcami, € 15 / 13 / 6

Víťazná inscenácia festivalu Nová Dráma 2017 podľa jedinečnej dokumentárnej prózy laureátky Nobelovej ceny za rok 2015. Emotívne výpovede žien, ktoré sa zúčastnili v Druhej svetovej vojne ako vojačky Červenej armády, bojujúce často aj v prvej línií. Nemali čas premýšľať o rodových stereotypoch a úlohách – kto je zodpovedný za hniezdo a kto za meč. Zamlčaná, tabuizovaná téma žien-bojovníčok, ktoré ožijú v citlivo-sugestívnom podaní fenomenálnych martinských herečiek.

#mier  #život  #pamäť

súbor BERLIN, Antverpy, BELGICKO
ZVIZDAĽ [ČERNOBYĽ TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO]
koncepcia:Bart Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson
25. 9. 2017, 21.15 – 22.30; 26. 9. 2017, 10.00 – 11.15, 17.00 – 18.15 Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio, bez prestávky, jazyk: ukrajinský, slovenské a anglické titulky, po predstaveniach 25. 9. a 26. 9. o 10.00 diskusie s tvorcami, € 12 / 12 / 6; o 10.00 – € 6 / 6 / 6

Žijú sami v oblasti zamorenej radiáciou, kde od výbuchu v černobyľskej jadrovej elektrárni v roku 1986 akoby zastal čas. Namiesto úteku pred ekologickou katastrofou sa rozhodli zostať tam, kde žili ich predkovia, kde je ich zem aj zvieratá. Belgický kolektív BERLIN, ktorý dnes už veľmi starých manželov Nadju a Petra v ukrajinskej dedine Zvizdaľ päť rokov pravidelne navštevoval, prináša v podobe spojenia divadla a filmu dojímavý príbeh o živote na hrane medzi prírodou a civilizáciou, ale tiež o samote, chudobe a napokon aj o láske k domovu.

#domov  #korene  #príroda

Nowy Teatr Varšava, POĽSKO
JEDNO GESTO

réžia:Wojtek Ziemilski
25. 9. 2017, 21.15 – 22.30, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Sála, bez prestávky, jazyk: v posunkovom jazyku, slovenské a anglické titulky, po predstavení diskusia s tvorcami, € 12 / 10 / 6
 
„Hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta,“ hovorí filozof Wittgenstein. Čo sa však o svete môžeme dozvedieť z jazyka nepočujúcich? Štyria herci s rôznymi úrovňami sluchového postihnutia vťahujú diváka do sveta, ktorý je iný ako svet francúzštiny, nemčiny alebo poľštiny. Inscenácia o komunikácii počujúcich s nepočujúcimi, o obyčajných veciach, s akými sa nepočujúci stretávajú vo svojom živote, ale aj o fascinácii osobitým spôsobom ľudského dorozumievania.

#komunikácia  #porozumenie  #tolerancia

Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava
ELITY
text a réžia:Jiří Havelka
26. 9. 2017, 19.00 – 21.15, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála, bez prestávky, jazyk: slovenský, anglické titulky, po predstavení diskusia s tvorcami, € 16 / 16 / 6

Ironicko-sarkastické predstavenie o tom, ako vznikla vrstva mocných, ktorí aj dnes vládnu Slovensku. Ľahké prerozprávanie neuveriteľného, okorenené trpkým humorom. Nepríjemné anekdoty o tom, aké ťažké je rozpoznať pravdu od klamstva, kompromis od amorálnosti, snahu o prežitie od kolaborácie. Polominulosť je najbolestivejšia, ešte stále sme príliš dotknutí a pritom tak túžime po jasnozrivosti. Herecké hviezdy SND v rolách a polohách, ako sme ich ešte nevideli.

#pamäť  #pravda  #demokracia

Verejnosť sa môže s tvorcami stretnúť a zhovárať aj na každodenných diskusiách Raňajky s...

O slovenských inscenáciách                                                                                                                                                                                    

V hlavnom programe je ich päť a vyberali ich tohtoroční – festivalom poverení – kurátori slovenského programu, dramaturg košického Divadla Thália Miklós Forgács a jeho kolega, režisér József Czajlik. Počas roka videli takmer 60 inscenácií, ktoré sa urodili v aktuálnej sezóne v divadlách v Bratislave, v Trnave, Komárne, Nitre, Bátovciach, Žiline, Martine, vo Zvolene, Banskej Bystrici či v Prešove a Košiciach.

„Môže vedľa seba ako fundament existovať sloboda a poriadok, rodina a indvidualizmus, viera a praktickosť, sebarealizácia a spoločenská zodpovednosť, mier a vojna, blaženosť a zvedavosť, tvorba a kontemplácia, vyrovnanosť a objavnosť, ľudskosť a rodovosť, tradícia a originalita, konečnosť a nekonečnosť, otázka a odpoveď, mlčanie a slovo, myšlienka a obraz, skutočnosť a fikcia? Každá inscenácia hovorí presne o tomto,“ vysvetľuje Miklós Forgács.„Každá inscenácia je provokatívne osobná a zraniteľne súčasná. Každá núti diváka, aby s ňou bojoval, žiadna nepustí, aby ju len nevinne a nezodpovedne sledoval. Divák si musí paralelne vytvoriť svoj vlastný film, musí si z fragmentov poskladať vlastnú verziu a cez praskliny objaviť pravdu,“ dodáva s tým, že kritériom výberu bolo, aby inscenácia nebola len dobrá, ale aj dôležitá, aby nebola len výrazná, ale aj výnimočná, aby nebola len komunikatívna, ale aj valcujúca, a napokon, aby nebola len inovatívna, ale aj presná.

O vstupenkách                                                                                                          

Vstupenky si možno kúpiť od 7. augusta online prostredníctvom internetového portálu www.predpredaj.skv sekcii Divadlo. Pokladnica je otvorená od 21. augusta každý pracovný deň od 14.00 do 17.00 v Divadle Andreja Bagara v Nitre (vchod zo Svätoplukovho námestia).

HLAVNÝ FESTIVALOVÝ PROGRAM V 9 MINÚTACH

Festival už tradične dáva zľavy na všetky predstavenia pre študentov a seniorov. Držitelia preukazu ZŤP majú vstup zdarma. Deti do troch rokov môžu rodičia zobrať do divadla na detské predstavenia zadarmo. Kategóriu Profi vstupeniek môžu využiť divadelní profesionáli a novinári pri objednávaní vstupeniek. 

Všetky informácie o vstupenkách

http://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky-a-ubytovanie/info-o-vstupenkach/

O sprievodnom programe (výber)

Divadelná Nitra 2017 opäť prinesie bohatý sprievodný program. Odohrávať sa bude na rôznych miestach v Nitre – na pešej zóne, v synagóge, v knižnici, v galérii, na pódiách pod holým nebom. Na návštevníkov čaká 40 podujatí – pouličných predstavení, performancií, výstav, filmov, koncertov, diskusií aj programov pre deti. Všetkými podujatiami sa bude vinúť téma 26. ročníka festivalu #FUNDAMENTALS.  

SPRIEVODNÝ PROGRAM

http://www.nitrafest.sk/domov/program-2017/sprievodny-program-2017/

Sprievodnému programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2017 opäť budú dominovať podujatia na inom_námestí pred Divadlom Andreja Bagara v Nitre. Od piatku popoludnia až do nedeľného večera si návštevníci budú môcť vychutnať rôznorodé podujatia – tvorivé dielne, súťaže a hry pre rodičov s deťmi pod názvom Zóna radostí, komunitné podujatia, pouličné divadelné a tanečné predstavenia, diskusie, koncert, ale aj výstavy a inštalácie.

Úvodný podvečer festivalu 22. septembra atmosféru námestia ozvláštni hudobný happening Ozveny hôľ, v ktorom budú znieť z rôznych kútov námestia a okolitých budov tóny niekoľko metrových pastierskych signálnych nástrojov – trombít, ktoré tak v zmysle témy #FUNDAMENTALS odkážu na slovenské tradície a kultúrne dedičstvo. Okrem iného bude súčasťou pouličného programu napríklad aj site-specific tanečná inštalácia FROOT skupiny Sehnal & Co.

DISKUSIE

piatok 22. 9. 2017, 10.00 – 12.00, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Amnesty International

Živá knižnica na tému Tolerancia a Solidarita

V „živej knižnici“ zastrešenej organizáciou Amnesty International si mladí ľudia namiesto vytlačených publikácií môžu vypožičať osobu – „živú knihu“ so zaujímavým životným príbehom, s ktorou by sa v bežnom živote pravdepodobne nikdy neporozprávali. Osobnosti, s ktorými sa študenti budú môcť zoznámiť, sú príslušníkmi menšín žijúcich na Slovensku – rôzneho etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, náboženstva, povolania alebo životného štýlu. Živá knižnica pomáha prekonať strach z neznámeho a búra stereotypy.  #tolerancia  #solidarita 

 

sobota 23. 9. 2017, 16.30 – 17.30, Svätoplukovo námestie

Iniciatíva Rozbicyklujme Nitru

Verejná obývačka na tému Eko mesto

Diskusia vo verejnom priestore určená pre širokú verejnosť o spôsoboch, akými môže mestominimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie využívaním rôznych alternatívnych možností v oblasti dopravy alebo spotreby energií. Diskusia bude nasledovať po cykloprechode centrom mesta – od Starého divadla k Divadlu Andreja Bagara.  #životné prostredie

moderuje: Niki Kováčová, hosť: Jozef Dvonč, primátor Mesta Nitry

 

nedeľa 24. 9. 2017, 17.15 – 18.30, Svätoplukovo námestie

Living Memory, o. z.

Verejná obývačka na tému Spravodlivosť

Diskusia vo verejnom priestore zastrešená organizáciou Living Memory sa bude týkať témy spravodlivosti a súdnych procesov z konca 40. a začiatku 50. rokov 20. storočia, ktoré sa do našej histórie zapísali ako obdobie vykonštruovaných politických procesov. Socialistický režim  odhaľoval svojich  „nepriateľov" a likvidoval  „protištátne skupiny“. Tisíce ľudí skončili vo väzniciach a mnohí boli popravení. Režim zmenil metódy, ale politické procesy s menšou intenzitou vytrvali až do pádu režimu v roku 1989. Hostia budú diskutovať, okrem iného, aj o tom, prečo dodnes nebol nikto z páchateľov potrestaný. #spravodlivosť  #pamäť  #právo  

diskutéri: Miroslav Lehký, Ľubomír Morbacher

moderuje: Ján Šimko

 

pondelok 25. 9. 2017, 9.00 – 12.00, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Post Bellum SK

Živá knižnica na tému Sloboda

Zážitkový workshop zastrešený organizáciou Post Bellum je zameraný na ľudské práva, najmä na tému slobody prejavu a cenzúry a rozvíja mediálnu gramotnosť. Dotýka sa problematiky cenzúry a autocenzúry v dobe normalizácie, ale aj v súčasných široko dostupných internetových médiách. Účastníci workshopu zažijú tri ilegálne schôdzky počas 80. rokov minulého storočia a pripravia vlastný samizdat. V druhej časti budú s lektormi diskutovať o nedávnej minulosti Slovenska, ale aj o prítomnosti, ktorá ovplyvňuje budúcnosť. Súčasťou prezentácie aktivít Post Bellum je aj exteriérová výstava Príbehy 20. storočia, inštalovaná na Svätoplukovom námestí. #pamäť  #právo  #sloboda  

 

utorok 26. 9. 2017, 14.30 – 16.00, DAB – Meeting Point

Asociácia Divadelná Nitra

Čo ste chceli vedieť o Divadelnej Nitre, no nemali ste možnosť sa opýtať

Verejná prezentácia. Kladenie otázok a hľadanie odpovedí na tému minulosti, prítomnosti a budúcnosti najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku.

FESTIVAL DEŤOM

sobota 23. 9. 2017, nedeľa 24. 9. 2017, 15.00 – 15.50, Svätoplukovo námestie – Rozprávková búda Teatro Tatro

Teatro Tatro

Červenáčiapočka

réžia: Šimon Spišák

Červená čiapočka je jednou z najznámejších svetových rozprávok a púta deti už viac ako dvesto rokov. Teatro Tatro ju uvádza vo svojom novom komornom priestore a tradične známy príbeh o dievčatku s červenou čiapočkou, ktoré šlo navštíviť svoju chorú starú mamu, prepletá odkazmi na iné rozprávky a rozprávkové postavy. Diváci sa tak ocitnú v bláznivom rozprávkovom svete, kde neexistujú žiadne pravidlá. Interaktívne predstavenie, ktoré zabaví deti aj dospelých, sprevádza živá hudba Čičiriho bandy.  #tradícia  #fantázia

sobota 23. 9. 2017, 17.00 – 17.40, Svätoplukovo námestie

Nové divadlo, Nitra

Kozliatka a vlk

réžia:Šimon Spišák

Príbeh, ktorý sa odohráva na pozadí pôvodnej ľudovej rozprávky Pavla Dobšinského o kozliatkach a vlkovi, je o predsudkoch, poverách a o strachu zo všetkého neznámeho a cudzieho. Originálna adaptácia rozprávky v podaní nitrianskeho Nového divadla hovorí o tom, ako jednoducho a hravo sa dá strach prekonať, a že ten, o kom vraveli, že je cudzí a zlý, sa môže stať aj najlepším priateľom.  #odvaha  #priateľstvo 

nedeľa 24. 9. 2017, 16.00 – 17.45, Svätoplukovo námestie

Bábkové divadlo narázcestí, Banská Bystrica
Familiárium

scenár a réžia: Iva Š.

Familiárium je inovatívny projekt prvý svojho druhu na Slovensku, v ktorom sú deti s rodičmi nielen divákmi, ale môžu sa počas predstavenia hrať a tvoriť. Najprv si budú môcť pozrieť rozprávku Hansa Christiana Andersena, v druhej časti Familiária sa deti môžu zmeniť na tvorcov a vyskúšať si rôzne divadelné práce: hrať bábkami, čítať text, oživiť rekvizitu... a to na troch malých javiskách – stanoviskách, kde „marionetové divadlo“ spoznajú na rozprávke Šípková Ruženka bratov Grimmovcov a „maňuškové divadlo“ si skúsia s rozprávkou Starý Bodrík a vlk zo zbierok slovenského zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského. V „budoári“, kde sa fantázii medze nekladú, si môžu vymyslieť svoju vlastnú divadelnú hru. #rodina #kreativita 

BIELA NOC

sobota 23. 9. 2017, 18.00 – 24.00, Nitrianska galéria, Ponitrianske múzeum, Synagóga v Nitre

KONCERT

18.30 – 19.30, Nádvorie, Nitrianska galéria

Úzgin Űver (Maďarsko)Otvorenie Bielej noci v Nitrianskej galérii

Koncert maďarskej skupiny, ktorá svojsky interpretuje rozmanité spektrum melódií z Balkánu, Turecka, Iránu, Arménska. Úzgin Űvervytvára unikátnu zmes ľudovej hudby rôznych národností, ktorú prepája s prvkami jazzu, rocku, breakbeatu a dubu, pričom využíva staré aj nové hudobné nástroje – saxofón, elektrickú gitaru, klarinet, rôzne druhy fláut, zurnu, kaval, gajdy, duduk, perkusie a ďalšie.  #tradícia  #rozmanitosť

MLADÉ DIVADLO

sobota 23. 9. 2017, 19.45 – 20.25, 22.30 – 23.10, Ponitrianske múzeum

Súkromné konzervatórium v Nitre  

Antigona I.

réžia: Hana Launerová

Fragment ročníkovej produkcie študentov konzervatória. Námetom je Sofoklova tragédia Antigona – hra sa zaoberá témami nespravodlivosti, populizmu a fanatickej demonštrácie moci. Dielo sa snaží vyhnať diváka z jeho komfortnej zóny a vystavuje ho nepríjemným otázkam. Otvára tému zla, ktoré sa objavuje v našej bezprostrednej blízkosti a pred ktorým nemožno zatvárať oči.  #spravodlivosť  #právo  #život 

Antigona II.

réžia:Karol Filo

Pokračovanie ročníkovej produkcie študentov. Vynechaná scéna z tragédie Antigona – samovražda v jaskyni.

sobota 23. 9. 2017, 20.30 – 21.05, Synagóga

DDS DRIM pri ZUŠ J. Rosinského

Vlna.sk

réžia: Marica Šišková

Inscenácia je fiktívnou rekonštrukciou udalostí, ktoré sa uskutočnili v jednej triede reálneho gymnázia v Mníchove roku 1930. Spolužiaci sú uväznení v telocvični a po jednom vypočúvaní za spôsobenú tragédiu. Spolužiaci si zúfalo uvedomia vlastné zlyhanie a fakt, že podcenili „hru“, ktorú im navrhol učiteľ. Diváci sa stávajú svedkami hľadania vinníka, zbavovania sa zodpovednosti, prehodnocovania postojov a ostrých výčitiek. Inscenácia vznikla na motívy nemeckého filmu Die Welle.  #zodpovednosť  #tolerancia   

sobota 23. 9. 2017, 21.20 – 22.10, Synagóga

DS Slúchadlo pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre  a Divadelné laboratórium Vidsutnist, Ukrajina

Vietor v skrini

réžia: Paskar Iurii

Mladí ľudia dvoch susedných národov sa prostredníctvom spoločnej inscenácie snažia hľadať odpovede na otázky o vlastnej identite. Hra o strachu byť obnažený, o zraniteľnosti a obave z neprijatia. O hodnotách ako tolerancia, rešpekt, úcta voči druhému a pravda o samom sebe. Silným výrazovým prostriedkom diela je pohyb, emócia, obraz a ochota úprimne komunikovať s divákom.  #identita  #tolerancia  #úcta

sobota 23. 9. 2017, 18.30 – 22.00, Svätoplukovo námestie – Rozprávková búda Teatro Tatro

25 rokov Teatra Tatra, ukážky z video archívu

FILM.EU

sobota 23. 9. 2017, 13.00 – 14.30, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Čitáreň   

DIERA V HLAVE
dokumentárny film

réžia: Robert Kirchhoff
Slovensko, Česko, 2016

#pamäť  #tolerancia 


nedeľa 24. 9. 2017, 13.00 – 14.21, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Čitáreň 
RODINNÉ ŠTASTIE
réžia: Szabolcs Hajdu
Maďarsko, 2016
Víťazný filmMFF Karlove Vary 2016, Cena za najlepší film aj za najlepší herecký výkon.

#rodina

pondelok 25. 9. 2017, 13.00 – 14.08, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Čitáreň

COOLTÚRA
dokumentárny film
réžia: Miro Remo, po premietaní diskusia s režisérom

Slovensko, 2016
#umenie  #kultúra  
 

utorok 26. 9. 2017, 14.00 – 15.29, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Čitáreň

NEBO A ĽAD
réžia: Luc Jacquet
Francúzsko, 2015
#životné  prostredie

PROJEKTY ASOCIÁCIE DIVADELNÁ NITRA

O V4@Theatre Critics Residency

Divadelná Nitra aj tento rok, a to už po tretí raz, privíta na svojej pôde vyše 10 mladých kritikov z ôsmich európskych krajín – V4 a Východného partnerstva. Seminár kritickej reflexieV4@Theatre Critics Residencyako tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov sa koná s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia.

Pod vedením svetoznámeho francúzskeho teatrológa Patricea Pavisa budú vybraní účastníci sledovať hlavný program Divadelnej Nitry 2017 a na pravidelných stretnutiach ho analyzovať. Druhý odborný lektor projektu, uznávaný nemecký divadelný kritik a kurátor, bývalý šéfredaktor prestížneho žurnálu Theater der Zeit, Thomas Irmer, sa zúčastní prostredníctvom svojich masterclasses a vystúpení na diskusiách.

Zatiaľ partneri projektu vybrali 12 účastníkov. Slovensko bude zastupovať študentka divadelnej teórie a kritiky na pražskej DAMU Barbora Forkovičová a doktorandka na VŠMULucia Galdíková, susedné Česko študentka divadelných štúdií Barbora Havlová a divadelná kritička renomovaných českých divadelných periodík Kateřina Veselovská, z Maďarska sa zúčastní tanečná kritička Zsuzsanna Komjáthy a prekladateľka a divadelná kritička Dorottya Albert, Poľsko zastúpi divadelná režisérka a kritička Julia Lizurek a študent, tanečný a divadelný kritik Stanisław Godlewski. Okrem krajín V4opätovne prídu aj profesionáli z vybraných krajín Východného partnerstva, z Ukrajiny editorka a novinárka Olena Mygashko a kultúrna manažérka Veronika Sklyarova, z Bieloruska zavíta kultúrna manažérka Hanna Kazakova a pedagogička a kritička Kristina Smolskaya.

Mladí kritici svojou účasťou na festivale nastoľujú nový rámec, pokiaľ ide o reagovanie na inscenácie a formulujú stanoviská cenné najmä pre domáci výber predstavení, čím napĺňajú dlhodobú stratégiu festivalu – tvoriť dialóg medzi domácim a medzinárodným divadlom. Projekt slúži aj ako priestor pre výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v regióne strednej a východnej Európy. Úlohou účastníkov je totiž pripraviť si prezentáciu o súčasnej situácii na divadelnej scéne vo svojej krajine a počas festivalu ju predviesť na pravidelných verejných diskusných fórach Raňajky s...

V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov z regiónu V4 a vybraných krajín Východného partnerstva. Projekt vznikol v roku 2015 z iniciatívy Asociácie Divadelná Nitra v spolupráci s partnermi zo zúčastnených krajín. V priebehu svojho trojročného fungovania sa s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia neustále rozrastá v počte účastníkov, zastúpených krajín, ako aj mentorov. 

Počas dvoch uplynulých a aktuálneho, v poradí tretieho, ročníka rezidencia na Divadelnej Nitre eviduje viac ako 30 mladých divadelných kritikov z ôsmich krajín pod vedením prestížnych osobností divadelnej teórie a kritiky.

mentori:

Patrice Pavis, Francúzsko

Patrice Pavis prednášal Divadelné štúdie na Parížskej univerzite (1976 – 2007). V súčasnosti pôsobí ako profesor na Fakulte umení na Kentskej univerzite v Canterbury. V rokoch 2011 a 2012 bol profesorom na Kórejskej národnej univerzite umení. Je autorom slovníka Dictionaire du Théâtre, 1987 (v slovenskom preklade Divadelný slovník, 2004) a viacerých publikácií z oblasti semiotiky a analýzy divadelných predstavení. Vo svojej tvorbe sa venoval aj súčasným francúzskym dramatikom a súčasnému divadlu. Medzi jeho novšie  publikácie patria: La miseen scene contemporaine(Armand Colin, 2007; anglický preklad: Routledge, 2013) a Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain (Armand Colin, 2014; anglický preklad: Routledge, 2016),L'analyse des spectacles (3ed.) 2017; L'analyse des textes contemporains (Armand Colin, 2017).

Thomas Irmer, Nemecko

Thomas Irmer bol šéfredaktorom mesačníka Theater der Zeit, Nemecko (1998 – 2003). V rokoch 2003 – 2006 bol pre festival Berliner Festspiele dramaturgickým poradcom v etape medzinárodného divadla Spielzeiteuropa (pracoval okrem iných aj pre Roberta Lepage, Johna Jesuruna, Petra Brooka, Williama Forsytha, Heinera Goebbelsa a Franka Castorfa). Vedie medzinárodné prednášky a diskusie. V súčasnosti pracuje pre rôzne divadelné časopisy (stály redaktor Theater der Zeit a pravidelný prispievateľ do Didaskalie, Szinhaz a  Shakespeare in Norway). V rokoch 2003 až 2012 prednášal na Kennedyho inštitúte Freie Universität Berlin. Je čelenom viacerých komisií nemeckých a medzinárodných dramatických a divadelných súťaží a členom ITI Nemecko.
 

O Ako na divadloSprostredkovanie hodnôt umeleckého diela je efektívnejšie, ak mu predchádza systematická príprava publika. Preto sa Asociácia Divadelná Nitra programovo venuje neformálnemu vzdelávaniu publika už od konca 90. rokov.

Ako na divadloje celoročný projekt neformálneho vzdelávania o divadle, ktorý vznikol v roku 2008. Je určený študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska, ako aj širokej verejnosti. Ako na divadlo 2017 pozostáva zo štyroch samostatných častí, ktorých cieľom je ponúknuť čo najrozmanitejšie aktivity a osloviť rôzne cieľové skupiny. Počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2017 bude prebiehať jeho druhá a tretia časť.

Ako na divadlo – študijný pobyt na divadelnom festivale / na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra

Šestnásť vybraných študentov z katedier réžie a dramaturgie, divadelných štúdií a divadelného manažmentu Vysokej školy múzických umení, z Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie Akadémie umení v Banskej Bystrici a Janáčkovej akadémie umení v Brne bude počaspiatich dní navštevovať predstavenia hlavného programu festivalu, stretávať sa s lektormi Jánom Šimkom a Dášou Čiripovou – členmi zahraničnej dramaturgickej rady festivalu, aby sa bližšie zoznámili nielen s fungovaním festivalu a s výberom inscenácií, ale nazreli aj do ich „zákulisia“. Lektori budú spolu so študentmi analyzovaťdramatický text a divadelné inscenácie, diskutovať s tvorcami a účinkujúcimi hercami počas ranných festivalových diskusií Raňajky s... Na  jednotlivých aktivitách neformálneho vzdelávania budú prítomní aj tvorcovia inscenácií, divadelní teoretici, kritici a praktici, čo umožní študentom získať prehľad o súčasných tendenciách svetového divadla. Exkluzívne budú mať možnosť zúčastniť sa aj na masterclass iného projektu Asociácie – V4@Theatre Critics Residency, ktorú bude viesť nemecký teatrológ Thomas Irmer. 

Ako na divadlo v Nitre s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra

Počas festivalu bude projekt Ako na divadlo paralelne prebiehať aj vo svojej tradičnej forme, ktorá sa koná bežne počas roka už desiaty rok. Po jarných častiach s inscenáciami Divadla Andreja Bagara DobroJánošík sa tentoraz tvorivé dielne, diskusia s tvorcami a teoretikmi počas dvoch dní za účasti nitrianskych stredných a vysokých škôl sústredia na inscenáciu hlavného programu festivalu Divadelná Nitra 2017 Zvizdaľ [Černobyľ tak ďaleko, tak blízko] belgického súboru BERLIN. Študenti, vopred vybavení študijným materiálom, si pozrú prípravu scény, či dokumentárny film k téme inscenácie, taktiež sa stretnú s tvorcami inscenácie. Oboma dňami ich bude lektorsky sprevádzať slovenská divadelná kritička Martina Mašlárová, súčasťou programu bude aj aktívne zapájanie študentov pri interaktívnej prednáške na tému technológií v divadle s lektorom, režisérom Patrikom Lančaričom, tvorivé dielne bude viesť scénografka Dáša Krištofovičová.

“Projekt Ako na divadlo chce mladých ľudí inšpirovať, motivovať a najmä primäť k premýšľaniu, načo je divadlo v našej spoločnosti potrebné, ako a či prostredníctvom divadla možno ovplyvniť spoločnosť, či má divadelné umenie schopnosť niečo zmeniť a ak áno, akými prostriedkami a v akých intenciách v kontexte súčasného umenia,” hovorí jeho koordinátorka Dáša Čiripová.

O Aj toto je umenie

Interaktívna vizuálna inštalácia, ktorej cieľom je zviditeľniť značkou Aj toto je umeniezabudnuté umelecké diela, sochy a budovy vo verejnom priestore mesta Nitry.

#pamäť  #umenie  

IV. ročník projektu Aj toto je umenie reaguje na tohtoročnú tému festivalu #Fundamentals a vyberá niekoľko zaniknutých architektonických diel z Nitry, prostredníctvom ktorých sa môžeme pýtať aj na fundamenty vlastného života.

1.       Starobylý farský kostol sv. Jakuba Staršieho, srdce urbanizmu a nepochybne aj veľký architektonický a umelecký skvost, ktorý kedysi stál v priestore dnešného Svätoplukovho námestia a po prvý raz sa spomína už v roku 1232.

2.       Synagóga ortodoxných, ktorú postavili v mestskej časti Párovce v roku 1818 v klasicistickom štýle a ktorá ešte pred plošnou asanáciou Pároviec v tichosti padla, vojnou poškodená a ľuďmi rozkradnutá.

3.       Mestské divadlo postavené v rokoch 1882 – 1883 v priestore dnešného Svätoplukovho námestia, ktorého osud spečatilo bombardovanie Nitry 26. marca 1945.

„Našou úlohou dnes je na tieto diela nezabudnúť nielen ako na hmotné súčasti dejín mesta, ale aj ako na zaniknuté médiá dôležitých nehmotných hodnôt – reprezentantov významných fundamentov náboženského, kultúrneho či vzájomného spoločenského súžitia. Zvlášť v období, v ktorom žijeme,“ hovoria iniciátori projektu.

V rokoch 2014 – 2016 Asociácia Divadelná Nitra takto označila 24 diel v Nitre. „Áčko“ z drevených paliet s charakteristickým bannerom sa každoročne od jari do jesene nachádza pred uvedenými objektmi. Verejnosť má možnosť navrhovať ďalšie diela na označenie a Asociácia ponúka projekt ako originálny formát aj iným mestám na Slovensku. 

autori projektu: Asociácia Divadelná Nitra, Juraj Novák a Richard E. Pročka

O Darujem ti tulipán

Projekt Darujem ti tulipán pracuje už jedenásty rok so zrakovo postihnutými deťmi. No v posledných rokoch už dozreli aj aktivity navonok, pretože „tulipán“ už má veľa toho, čo môže a chce verejnosti ukázať.

SME TUlipán sú podujatia so signálom vyslaným širokej verejnosti o tom, že sú tu medzi nami vnímaví, šikovní, ale veľmi postihnutí ľudia, o ktorých väčšina z nás vôbec nič nevie. Podujatie empathy BLACK BOX,projekt pre rodiny postihnutých detí TULIPfamily, Záhon pre nevidiacich, úspešná účasť detí na súťažiach a desiatky výstavUmenie nevidiacich detí, to sú aktivity, ktoré o svete nevidiacich širokú verejnosť informujú, ale do tohto sveta ju aj aktívne zapájajú. 

Projekt si zachováva svoje tradičné a deťmi veľmi obľúbené podujatia. Počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2017 sa na Septembrovom tulipáne už po desiaty raz stretáva viac ako 55 detí. V zime sa koná veľké vianočné stretnutie Biely tulipán a príchodom leta tvorivé víkendové stretnutie detí v prírode Májový tulipán. Deti vytvorili „tulipánovú rodinu“. Do nej prijímajú aj deti iných „postihnutí“ – mentálne postihnuté, autistické deti a v poslednom roku deti irackých azylantov. Hádam najdôležitejším stmeľujúcim prvkom, ktorý prináša úspech, obľúbenosť a výnimočne kvalitné tvorivé výsledky, je zázemie „tulipánu“ – celoročne otvorený a hojne navštevovaný Klub Darujem ti tulipán.

koncepcia a vedenie aktivít:Elena Kárová

zúčastnené subjekty: ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, Bratislava, ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra, OZ Pokoj a dobro, Nitra, OZ Vagus, CK Fantázia

Záštitu nad festivalom prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč.

Hlavný organizátor:

Asociácia Divadelná Nitra

Hlavní spoluorganizátori:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, Divadelný ústav Bratislava

Spoluorganizátori:

Amnesty International, Institut dokumentárního filmu, Praha, Kinoklub Tatra Nitra, Krajská knižnica Karola Kmeťka, Krajské osvetové stredisko, Living Memory, Materské centrum Klokanček, Nitrianska galéria, OZ Pokoj a dobro, Ponitrianske múzeum, Post Bellum SK, Súkromné konzervatórium v Nitre, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, krajské stredisko Nitra, ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra, ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava, ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Projekty Asociácie Divadelná Nitra podporili:

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2017 – #FUNDAMENTALS z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra a ďalší partneri.

Projekt EU DNA z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Projekt Darujem ti tulipán podporilo Ministerstvo kultúry SR ako hlavný partner projektu a ďalší partneri.

Projekt V4@Theatre Critics Residencypodporil Medzinárodný vyšehradský fond ako hlavný partner projektu a Fond na podporu umenia.

Projekt Ako na divadlo z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

Festival podporili