PROJEKTY 2017: Žijeme vo svete extrémov, hluku a smogu. Čo nás bude zaujímať na festivalovej scéne?

07.04.2017 06:04

V okamihu, keď sa jeden ročník končí, začína sa pripravovať ďalší. Umelecká rada Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra už po 26. raz skladá mozaiku európskych aj slovenských inscenácií, cestuje na zahraničné prehliadky i prezerá desiatky videozáznamov, objavuje, diskutuje a napokon vyberá tie, ktoré už o šesť mesiacov uvidia diváci na doskách festivalu. 

Týždňový divadelný maratón sa roztočí 22. septembra a bude trvať do 27. septembra 2017. Tento rok sa ponesie v téme FUNDAMENTALS

Žijeme vo svete extrémov, v ktorom je priveľa túžby po úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie aj priveľa slov, rýchlosti, hluku i smogu. A primálo spravodlivosti, úcty k človeku, pokory a lásky. Žijeme v strete rôznych záujmov. Rozvoj vedy a techniky, komercionalizácia, globalizácia, silnejúci individualizmus a proti tomu návrat k tradíciám, komunitnému životu, k prírode, ku kultúrnemu dedičstvu. 

Aké sú základné hodnoty života človeka a spoločnosti? Na scéne Divadelnej Nitry 2017 nás budú zaujímať „iné osudy“. (Ne)obyčajné životy významných i prostých ľudí. V podaní – ako inak – neobyčajných európskych i domácich divadelných ansámblov. 

VIAC O DN 2017 

Festival podporili