Údaje potrebné na poukázanie 2 % z dane:

IČO prijímateľa: 340 745 71
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Asociácia Divadelná Nitra
Ulica: Svätoplukovo námestie Číslo: 4 
 

POPIS KROKOV PRE VENOVANIE 2 % Z DANE

ZAMESTNANCI

Do 15. februára 2019 – Požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Do 30. apríla 2019 – Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).
 

FYZICKÉ OSOBY

do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tom predĺženom termíne.
 

PRÁVNICKÉ OSOBY

do 31. marca 2019 – Termín na podanie daňového priznania – v rámci ktorého sa poukazujú aj 2 % z dane.

POZOR! Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
 

DOBROVOĽNÍCI

Ak daňovník pracoval aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, má možnosť venovať až 3 % z dane. Požiada organizáciu, pre ktorú pracoval ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce. Toto potvrdenie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu, ak ide o fyzickú osobu, alebo k vyhláseniu o poukázaní dane, ak ide o zamestnanca.

Festival podporili