Ohlasy na DN 2017

Nyitrai Puzzle
Jászay Tamás, Revizor, 10. 10. 2017

Festival ako zrkadlový odraz človeka
Mirka Košťálová, Divadlo očami Mirky, 7. 10. 2017

Divadelná Nitra, deň piaty: Akú spoločnosť si urobíš, takú ju máš (o inscenáciách Zvizdaľ a Elity)
Barbora Forkovičová, MLOKi, 5. 10. 2017

Divadelná Nitra, deň štvrtý: Znaková poézia, ktorá prehovára z duše (o inscenácii Jedno gesto)
Lucia Šmatláková, MLOKi, 4. 10. 2017

Divadelná Nitra 2017, deň druhý: Odkazy, otázky, snenie (o inscenáciách Červená čiapočka, Jánošík a Miracles)
Jakub Molnár, MLOKi, 25. 9. 2017

Divadelná Nitra 2017, deň prvý: Fundamentálne šťastie (o inscenácii Právo na šťastie)
Diana Laciaková, MLOKi, 24. 9. 2017

Festival podporili