September
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

PRIEBEŽNE POČAS FESTIVALU

8. 9. – 22. 9. 2016, Nákupno-zábavné centrum Mlyny,
23. 9. – 7. 10. 2016, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Galéria Foyer
Plagáty DN 25
výstava plagátov za 25 rokov festivalu

23. – 28. 9. 2016, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Info centrum
Nostalgia DN 25
izba festivalových spomienok

23. – 28. 9. 2016, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Foyer
Foto DN 25
výstava fotografi í inscenácií z jednotlivých ročníkov festivalu + Focus V4

22. 9. – 13. 11. 2016, Nitrianska galéria, Reprezentačné sály
Newrope
medzinárodná výstava na tému festivalu Óda na radosť?, kurátor: Omar Mirza

Newrope, Námestie, pešia zóna, centrum mesta
23. – 25. 9. 2016
Marek Schovánek (CZ): Anarchist Cookie Shop
23. – 28. 9. 2016
Ilona Németh (SK): Keď... 
Jan Kostaa (SK): Message from the West
Kulturdrogerie (AT): DrogerieOase
Nicolas Malcles Sanuy (FR): Multimediálna inštalácia vo výkladoch

23. – 28. 9. 2016, Kupecká 7
Ľudmila Horňáková: Nikde doma
participatívna akcia, inštalácia a sociálna performancia na tému migrácie

23. – 25. 9. 2016, 15.00 – 19.00, Svätoplukovo námestie
Vyrob si vlastné festivalové tričko s Kreatívnou dizajnovou dielňou ZOR

2. 9. – 30. 11. 2016, verejné priestranstvá mesta Nitry
Aj toto je umenie
interaktívna vizuálna akcia, ktorej cieľom je označiť značkou Aj toto je umenie zabudnuté diela, sochy, budovy vo verejnom priestore.
autori: Asociácia Divadelná Nitra, projekt Bunka

23. – 28. 9. 2016, foyer Divadla Andreja Bagara v Nitre
Stoličky
výstava študentských prác, Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre

12. 8. – 30. 9. 2016, Galéria po schodoch, Krajské osvetové stredisko v Nitre
Radosti amatérskeho divadla
výstava fotografií z inscenácií amatérskych divadiel

2. 9. – 28. 9. 2016, Krajská knižnica Karola Kmeťka
Divadelná Nitra v čase
výstava tlačových materiálov za 25 rokov festivalu

FOTO

click into image to enlarge
click into image to enlarge

Festival podporili