STREDA 28. 9. 2016

10.00 – 11.30, Krajská knižnica Karola Kmeťka
AGORA EURÓPA: Živá knižnica
diskusie a dielne pre školy

10.00 – 12.00, Svätoplukovo námestie
Európska stopa v Nitre
komentovaná prehliadka (začiatok pri fontáne)

 

podfarbenie: Festival deťom

Festival podporili