EXPLIKÁCIA TÉMY FESTIVALU 2017 - FUNDAMENTALS

#mier #domovina #rodina #korene #tradície #identita #príroda #pamäť #česť #úcta #priateľstvo #viera #vzdelanie #autority #porozumenie ...
 
... žijeme v dobe devalvácie hodnôt + vo svete extrémov, v ktorom je priveľa > túžby po úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie + priveľa slov, rýchlosti, hluku i smogu. A primálo < spravodlivosti, úcty k človeku, pokory a lásky. Pojmy ako domov, rodina, viera, vernosť, súcit, krása,  identita, pamäť sú permanentne spochybňované a strácajú svoj obsah Žijeme v strete rôznych záujmov. Rozvoj vedy a techniky, komercionalizácia, globalizácia, silnejúci individualizmus a ako odpoveď * návrat k tradíciám, komunitnému životu, k prírode, ku kultúrnemu dedičstvu. ... záhadný pojem #fundamentals vyjadruje základy, základný princíp, podstatu vecí, esenciu. Na DN17 sa chceme venovať základným hodnotám. Preto pojem fundamentals rozvetvujeme do mnohých kľúčových slov # # # Hľadajte dnes opomínané alebo zabudnuté hodnoty spolu s nami v divadelných dielach, filmoch, výstavách, koncertoch, workshopoch i v diskusiách + vo vizuále. Vitajte na 26. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra *

Festival podporili